1 Temmuz 2013 Pazartesi

YOLLARIN, SULARIN VE SANATIN BULUŞTUĞU ŞEHİR ERZURUM

Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum
Doç. Dr. Hüseyin Yurttaş,  Doç. Dr. Haldun Özkan, Yrd.Doç. Dr.  Zerrin Köşklü, Şerife Tali, Demet Okuyucu, Gül Geyik, Muhammet Kındığı
atatürk ünİversİtesİ

'Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum' adlı bu kitap; Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğretim üyeleri, Doç. Dr. Hüseyin Yurttaş, Doç. Dr. Haldun Özkan, Yrd.Doç. Dr. Zerrin Köşklü, araştırma görevlileri; Şerife Tali, Demet Okuyucu, Gül Geyik, Muhammet Kındığı'lı tarafından hazırlandı. Erzurum'un tarihçesinin anlatılmasıyla başlayan kitapta, tabyalar, cephanelikler, camiler, kiliseler, medreseler, türbeler, hanlar, hamamlar, çeşmeler, köprüler, sivil mimari örnekleri, Atatürk Evi Müzesi, Cumhuriyet dönemi yapıları, anıtlar ve heykellere yer verildi.

322 sayfalık kitapta, 1 kale, 4 sur kapısı, 21 tabya, 2 cephanelik, 45 cami, 5 mescid, 3 namazgah, 2 kilise, 6 medrese, 21 türbe, 8 han, 14 hamam, 78 Çeşme, 3 köprü, 58 ev, Atatürk Evi Müzesi, 1 köşk, 14 Cumhuriyet Dönemi yapısı, 6 anıt ve heykel olmak üzere 292 eser tanıtılıyor.

Çok sayıda çizim ve fotoğraflarla desteklenen bu çalışma aynı zamanda gün geçtikçe kaybolan kültürel varlığımızın bir belgesi niteliğinde.