18 Aralık 2012 Salı

TOPÇU BİNBAŞI BEKİR BEY


Şehit Topçu Binbaşı Bekir Bey; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle Kağızman'dan Erzurum'a göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak Erzurum'da dünyaya geldi. Topçu Okulu'na girdi ve buradan 1896 yılında mezun oldu. Türk-Yunan Savaşı 'na gönüllü olarak katıldı. Savaştan sonra memleketi olan Erzurum'a gelerek Cebel bataryalarına yerleşti. Bu hizmette iken Pasinler ve Bayezid havalisinde Ermeni eşkıyasına karşı yürütülen harekata katıldı. Yüzbaşı rütbesi ile 30.Topçu Alayı  Erzincan emrine verildi.

1913 yılında Balkan Savaşı'nda Bulgarlara karşı yürütülen Çatalca hattı savunmasında yer aldı. Bataryasının başından ayrılamayan Bekir Bey, bu hattın yarılmasını önlemede büyük yararlılıklar gösterdi.

1 nci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde görev aldı. Bu cephede çarpışırken aynı zamanda kahramanca şehit olan askerlerin hayat hikayelerini yazdı. "Bunlar Unutulmamalıdır" başlığı altında, "Turgut" imzasıyla Albayrak gazetesine gönderdi. Albayrak Gazetesi  bu hikayeleri yayımladı.

Şehit Topçu Binbaşı Bekir Bey, Kafkas Cephesi'nde kahramanca savaşırken şehit oldu.

Kaynak- Dr. Serpil SÜRMELi 

17 Aralık 2012 Pazartesi

Erzurum Kongresi (23 TEMMUZ - 7 AĞUSTOS 1919)


Kongre Üyeleriİstanbul’da kurulmuş olan Doğu İllerinin Haklarını Koruma Derneğinin bir şubesi de Erzurum’da açılmış, şube kongresi, 17 Haziran 1919 da toplanarak tüm doğu illeri temsilcilerinin katılacağı bir bölge kongresi düzenlenmesini kararlaştırmıştı.3 Temmuz 1919 da Erzurum'a gelmiş bulunan Mustafa Kemal’in ve Kazım Karabekir’in destek ve katkılarıyla kongre 23 Temmuz 1919 da toplandı. Mustafa Kemal ve Rauf Bey de Erzurum’dan delege olarak kongreye katıldılar. Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçildi.

Bu kongrede yeni bir devletin kurulması düşüncesi belirtilmiştir. Kongre, ayrıca Doğu Anadolu bölgesindeki, ‘ulusal hakları savunma örgütlerini’ de birleştirmiştir. Erzurum Kongresi daha sonraki kongreye ışık tutmuş ve ana ilkeleri saptayarak yaygınlaştırılmış, ulusal birlik yolunda atılan önemli bir adım olmuştur. Ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine ilk kez burada karar verilmiştir. Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olmasına karşın alınan kararlar ülkenin tümüne yönelikti. Bu da kongrenin önemini arttırmıştır.Bu hareketin tabandan geldiğini göremeyen ve onu sadece birkaç subayın işinden ibaret sayıp dağıtılabilirse başkaldırının sona ereceğini sanan İstanbul Hükumeti bir bildiri yayımlayarak kongreye katılanların tutuklanmasını istedi. Ne var ki İstanbul Hükumeti bu emri yerine getirecek bir makam bulamadı.

Yabancı devlet temsilcileri de kongreyi, kısa ömürlü ve cılız bir başkaldırma hareketi olarak değerlendirdiklerinden fazla önemsemediler.Bu sıralarda Batı Anadolu’daki dernekler de birleşme yoluna gitmişlerdi. Balıkesir (26-30 Temmuz), Alaşehir (16-25 Ağustos) Kongreleri toplanmış ve Amasya Genelgesinde yazılı esasların uygulanması kabul edilmiştir.

ALBAYRAK GAZETESİErzurum'da 14 Mart 1913 tarihinde yayımlanmaya başlayan Albayrak Gazetesi Selim Polat tarafından; İttihat ve Terakki Partisinin yayın organı olarak kurulmuştur.

Albayrak, ilk çıktığı günlerde sönük kalmış, Birinci Dünya Savaşı sırasında Erzurum’un Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine ise basımı durdurulmuştur. 12 Mart 1918 tarihinde şehrin kurtarılması ile Süleyman Necati Bey, Erzurum'a gelerek gazetenin idaresini eline  almıştır.

Haftada bazen bir, bazen de iki defa çıkarılan Albayrak Gazetesi, yayın hayatı boyunca halkın milli duygularına seslenmeyi esas alarak; özellikle, Doğu Anadolu Bölgesinde başlayan haksız işgal hareketlerine karşı tepkisini, içeriğindeki makaleler ve haberlerle Türk kamuoyuna duyurmuş  ve bölgenin Türk vatanı olduğu, Türk topraklarından kopartılamayacağı savunmuştur.

Bölge halkının işgaller karşısında bilinçlendirilmesi, birlik halinde işgale karşı mücadele edilmesi fikrini ön plana çıkararak, Milli Mücadele Hareketine katkıda bulunan Albayrak; yayınladığı yazılarla Heyet-i Temsiliye’nin çalışmalarına da destek olmuş, halkın örgütlenip Kuvayı Milliye birlikleri oluşturarak mücadeleye girişmesi konusunda teşvik edici rol oynamış ve Milli Mücadeleyle ilgili haberleri Türk ve Dünya kamuoyuna duyurarak kurtuluş sürecine katkı sağlamıştır.

15 Aralık 2012 Cumartesi

15 ARALIK 1960 TRT ERZURUM RADYOSU YAYINA BAŞLADI


15 Aralık 1960 tarihinde saat 12.30'da TRT Erzurum Radyosu; İstasyon Caddesinde bulunan, Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Müdürlüğünün  üst katında, 3 odalı bir bölümde büro ve stüdyolarıyla, Toprak Mahsulleri Silosu tepesinde ise verici anteni ile; Ankara ve İstanbul’dan sonra ülkemizde üçüncü radyo olarak,  Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in konuşmasıyla yayın hayatına başladı .  

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel konuşmasında:  "Aziz Doğulu vatandaşlar; Sizleri yabancı radyoları dinlemekten kurtarmak için Erzurum’da bir radyo istasyonu tesis ettik ve bugün neşriyata başlıyoruz. Yabancı radyolardan çok defa fesat, fitne hatta zehir gelir. Erzurum radyosu sizleri bu kötülüklerden koruyacak, kendi temiz sözlerimizle milli meselelerimizi öğrenecek, güzel seslerimizle şarkılarımızı dinleyeceğiz. Erzurum radyosu, doğu illeri ve yurdumuz için mutlu olsun. Bu vesileyle, tüm doğulu vatandaşlarıma sevgi ve saygı hislerimi ifade ederim.”