14 Haziran 2015 Pazar

TORTUM KAPIKAYA KALESİ

Kapıkaya Kalesi; Tortum İlçesi’nin 17 km. batısında Naldiken Dağları’nın (3153 m.) doğusunda yer almaktadır. Bölgeyi kontrol altında tutan bir konumda inşa edilmiştir. Kalenin yapılış amacı batısında bulunan göleti  korumak olduğunda bilim adamları hemfikirdir.
Bölgedeki kalelerin aksine kiklopik teknikte yapılan kale yapısal özellikleri ile Demir Çağı kalesi olma özelliği taşımaktadır. Tarihî açıdan son derece önemli olan kalede yapılan incelemelerde Demir Çağı keramikleri bulunmuştur.


Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

KAMBUROĞLU HANI

Gölbaşı semtinde, Köse Ömer Ağa Mahallesindedir, giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesinde 1906 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Han, uzun dikdörtgen bir avlunun iki yanına dizilmiş 21 dükkandan oluşmaktadır. İnşasında  kesme taş ve yer yer moloz taş kullanılmıştır.

Geçirdiği bir yangın sonucu hanın  üst örtüsü tamamen yok olmuştur. Günümüzde harap ve bakımsız olan handa mobilyacılar faaliyet göstermektedir.

TOPARLAK BABA TÜRBESİ

Toparlak Baba Türbesi; ismini verdiği Erzurum Merkez Toparlak Köyünde  bulunmaktadır. Türbede 1500 lü yıllarda Horasan’dan yöreye gelerek buraya yerleşen ve asıl adı Şeyh-î Zûrvans olan zatın yattığı bilinmektedir. Fiziki yapısı kısa ve şişman olduğu için bu zatın zamanla asıl ismi unutularak Toparlak Baba dendiği rivayet edilir.

TERS LALE

Dünyadaki nadir bitkilerden olan ve sadece Erzurum'un Karayazı ilçesinde yetişen 'Ters Lale' (Fritillaria Micholovskyi); soğanlı bir bitkidir ve kar topraktan kalkar kalmaz karın arkasından çiçek açar.

Genellikle Şubat sonu ve Mart ayı başlarında sürgün veren Fritillaria Micholovskyi; Soğuk mevsim bitkisidir, sıfırın altındaki derecelerde yaprakları donarak ölmüş görünürler ama güneşi görünce tekrar normale dönüp gelişimlerine devam ederler.

Ters laleler genellikle sarı ve turuncu renklidir. Boyları  bir metrenin üzerine çıkabilir ve senede sadece mart-nisan ayları arasında bir kere açarlar. Üretimi daha çok tohumla yapılır. Soğanlı bitki oldukları için soğanın belli bir olgunluğa ulaşmasıyla bitkide çiçeklenme görülür.


Ters laleler günümüzde tıp alanında ve bahçe dekorasyonunda kullanılmaktadır. Son yıllarda ticari önemi artmıştır.

BALIKLI GÖLÜ

Erzurum Merkeze 15 kilometre, Ilıcaya ise 7 kilometre uzaklıkta, Erzurum Merkez ilçesine bağlı, Söğütlü Köyü sınırları içerisinde bulunan Balıklı Göl; günümüzde mesire yeri olarak kullanılmaktadır.


Gölde bulunan balıklar yöre halkınca kutsal sayılır ve hiç kimse bu gölden balık tutmaz. Göldeki balıkların her birinin muhtelif yerleri yanık gibidir, yanıkların gölden yakalanan balıkların tavada kızartılmak istenmesi sonucu oluştuğuna inanılır.

MURAT KÖPRÜSÜ

Erzurum’da şehir içinde, Murat Suyu üzerinde bulunan köprü Narmanlı ve Sıvırcık mahallelerini birbirine bağlamaktaydı. Sultan IV.Murat zamanında (1623-1640) kesme taştan ve tek kemerli olarak yaptırılan köprü Tebriz Kapısı'nın güneydoğusunda ve Narmanlı Camii'nin güneyinde bulunmaktaydı.

1960 lı yıllarda Erzurum’da gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmalarında belediyece Fil Köprüsü gibi, bu köprünün de üzeri maalesef kapatılarak yok edilmiştir.