26 Ocak 2015 Pazartesi

ÜSTÜN DÖKMEN (1954---)


Prof. Dr. Üstün Dökmen, Erzurumlu bir babanın oğlu olarak 1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Erzurum’da, liseyi Ankara’da okuyarak, Ankara Cumhuriyet Lisesini bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak, uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans yaptı.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında 1986 yılında doktor,1988 yılında doçent,1995 yılında profesör unvanını aldı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Prof. Dr. Üstün Dökmen’in bilimsel kitaplarının ve makalelerinin yanı sıra şiir kitapları ve tiyatro eserleri de bulunmaktadır.

Prof. Dr. Üstün Dökmen halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:

1. İletişim Çatışmaları ve Empati, 1994. (2008 yılında Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati adıyla tekrar satışa sunulmuştur)
2. Sosyometri ve Psikodrama Kuramsal Temeller / Uygulamalardan Örnekler / Yeni Yaklaşımlar, 1995.
3. Selam, 1996.
4. Varolmak Gelişmek Uzlaşmak, 2000
5. Yağmurda Yangın, 2002
6. Bir Yumurtanın Tarihçesi veya Bir Yumurta Pişirme Tarifi, 2002.
7. Komşu Köyün Delisi, 2004.
8. Küçük Şeyler, 2004.
9. Oyunlar Otoyolda Piknik / Padişah-ı Hali Osman, 2005.
10. Ladesçi, 2006.
11.Küçük Şeyler 2, 2006.
12. Nokta Nokta Hanımın Hayatı, 2007.
13. Küçük Şeyler 3 Yaşama Yerleşmek, 2008.
14. Küçük Şeyler 4 Eşitler Evi, 2009.
15. Miyase'nin Kuzuları, 2009.
16. İnsanın Korunakları 1 Deriden Kültüre, 2010.

Sahnelenmiş Oyunları:

1.Otoyolda Piknik-Padişah 1 Hali Osman
2. Bir Yumurtanın Tarihçesi veya Bir Yumurta Pişirme Tarifi
3. Toplumsal Cinsiyet
4.Yağmurda Yangın
5.Selam
6. Komşu Köyün Delisi
7. Ladesçi (Yaşamın Kerteriz Defterinden Bir Roman)

15 Ocak 2015 Perşembe

KIZ KÖPRÜSÜ


Erzurum-İspir yolunun 55. km'sinde Derviş Ağa Köprüsünün 1 kilometre kadar kuzeybatısında bir dere üzerinde bulunmaktadır. Köprünün tarihçesi konusunda bilgi veren kaynak ve kitabe yoktur.

Kız Köprüsünde tek göz bulunmaktadır, genişliği 5.20, yüksekliği 5.30, genişliği ise 3.15 metredir.

Köprünün üzerinde sal taşlarından yapılmış bir döşeme bulunmaktadır. İnşasında düzgün kesme, üst kısımlarda ise moloz taş kullanılmıştır.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.


AĞAVER (DEMİRGEÇiT) KÖYÜ KÖPRÜSÜ

Ilıca-Kandilli arasında, Ilıca'nın 5 kilometre batısında Ağaver (Demirgeçit) Köyü'nde, Karasu üzerinde bulunmaktadır. Köprünün mermer kitabesinde  1322 yılında Trabzonlu Nemlizadelerden Hacı Ahmed ve Hacı Mahmud adlı kardeşler tarafından yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Köprü 1989-91 yılları arasında Karayolları Genel
Müdürlüğünce yenilenmiş, bu yenilenme esnasında orijinalliğini tamamen kaybetmiştir.

Düzgün kesme bazalt taşlarıyla yapılmış olan köprünün iki yanında kalın, sağlam blok taşlardan oluşan semer görünümlü korkuluklar vardır.


Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

TİVNİK (ALTINBULAK) KÖPRÜSÜ

Tivnik  Altınbulak Köprüsü; Erzurum-Ilıca eski yol güzergahında ve Erzurum’a 7 kilometre mesafede, Tivnik (yeni adı Altınbulak) Köyünde, Karasu’nun kolu Murat Çayı  üzerinde bulunmaktadır. 16ncı yüzyılda  Osmanlılar tarafından yaptırılmıştır.

Genişliği 4 metre 80 santim olan köprü, 68 metre uzunluğa sahiptir, üçer metre aralıklarla  sivri kemerlerden meydana gelmiştir. Kemerler kesme taştan diğer bölümler moloz taştan inşa edilmiştir.

İki uçtan başlayan hafif meyil  köprü ortasına doğru yükselmektedir. Köprünün üst tarafı blok taşlarla döşenmiş ve iki yanına  koyu kahverengi kesme taşlarla  korkuluk örülmüştür.

Beş sivri göze ve üç açıklığa sahip olan tarihi köprü ilk olarak 1995 -1996 yıllarında tamir geçirmiş, 2017 yılında ise esaslı bir restorasyona tabi tutulmuştur.
Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

NEBİHANI KÖPRÜLERİ

Bu köprüler arka arkaya üç adettir ve eski Erzurum-Pasinler yolunun 8 nci kilometresinde,  Deveboynunda, Toparlak Köyü yakınlarındaki vadide, Toparlak Suyu üzerinde yer almaktadır.

Kitabeleri olmayan köprülerin; Erzurum Valiliği görevinde bulunan İzzet Mehmet Paşa tarafından Nebi Han’ı ile birlikte 1876-1877 yıllarında yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Nebi Han’ı yıkılmış, köprüler bütün tahribatlara direnmiştir.

Büyük köprü sekiz kemerli, ikinci köprü iki kemerli, küçük köprü ise tek kemerlidir. Büyük Köprü, 43 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde  ve yuvarlak kemer gözlüdür. Mevcut sekiz göz üçer metre genişlikle birbirinin aynıdır. Suyun geliş yönünde iki metre genişlikte üçgen çıkıntı oluşturan selyaranlar mevcuttur.

Orta Köprü 13 metre uzunluğunda ve  altı metre genişliğindedir. Küçük köprünün uzunluğu ise 6 metredir. Köprüler kemerlerde ve yüzeylerde kesme taş, aralarda moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

KARAZ KÖPRÜSÜ

Erzurum, Ilıca ilçesinde, Karaz Köyü’nün doğusunda, Karasu üzerinde  bulunan ve kitabesi kaybolmuş olan köprünün, 17nci yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.  

Köprü 85 metre uzunluğunda, 5.20 metre genişliğindedir. Sekiz sivri kemerli gözden meydana gelen köprünün en büyük kemer açıklığı 4.60 metredir.

Köprü kemerlerinin üzerinde ince bir tahfif kemeri daha bulunmaktadır. Bunun üzerinde de oldukça iri blok taşlardan oluşan bir korkuluk duvarı bulunmaktadır. Gözlerde akıntıya karşı yapılmış piramidal şekilde selyaranlar inşa edilmiştir.


Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

6 Ocak 2015 Salı

MEHMET RACİ ALCAN (1962----)


M.Raci Alcan; 1962 yılında Erzurum'da doğdu, ilkokul, ortaokul ve liseyi Erzurum'da tamamlayarak, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe Meslek Yüksek Okulu ile Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan M.Raci Alcan; 1976-82 yılları arasında Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği'nde saz sanatçısı olarak faaliyette bulundu. 1980-82 yılları arasında Erzurum Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nun programlarına saz sanatçısı olarak katıldı.

1982 yılında TRT Kurumu'nun açmış olduğu Türk Halk Müziği, Yetişmiş Sanatçı sınavında başarılı oldu ve kadrolu saz sanatçısı olarak 1992 yılına kadar çalıştı. 1992 yılında Gençlik Koro'suna koro şefi ve öğretmen olarak atandı.

TRT Erzurum Gençlik Korosu'yla birlikte Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Üniversite Korosu , Narman Türk Halk Müziği Korosu ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Erzurum’da bulunan ilk ve orta dereceli okul korolarında eğitmen ve şef olarak görev yaptı.


1995 yılında Erzurum’da Yılın Sanatçısı seçilen M.Raci Alcan, 1999 yılından itibaren Yurttan Sesler Korosuyla; Beraber ve Solo Türküler, Türküler ve Oyun Havaları ve Yurttan Sesler Programları'nı yönetti. Aşığam Ben Sana, Bu Abdal Postudur Sakın Hor Bakma, Hak'ka Teslim Olmuşum, Mavilim Hangi Ellidir, Moğurçur Deresi, Su Vadi-hayrete Herseng İle Ceng Eyler türkülerini  notaya aldı.

Selçuk KANTARCIOĞLU (1923-2007)

Selçuk KANTARCIOĞLU,  1923 yılında  Erzurum'da doğdu. Erzurum Öğretmen Okulu ve Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsünden mezun olarak, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanlığı dalında master yaptı.

Erzurum Erkek Sanat Enstitüsünde öğretmenlik, müdür yardımcılığı, İspir ve Aşkale ortaokullarında müdürlük ve Erzurum Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ile  Kars’ta Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. 

Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde yöneticilik yaparak, Devlet Personel Dairesi Başkanlığına atandı.

15 Ekim 1981 tarihinde Danışma Meclisi üyeliğine seçilen  Selçuk Kantarcıoğlu, ayni zamanda Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı yaptı. 

5 Ocak 2007 tarihinde vefat eden Selçuk Kantarcıoğlu’nun 22 yayınlanmış eseri bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükumet Programlarında Kültür,
Eğitimde Masalın Yeri,
Ana Okullar Örgütü,
Ana Okullarında Metod ve Öğrenim,
Rehberlik El Kitabı,
Orta Dereceli Okul Öğretmenleri İçin Rehberlik,
Okul Öncesi Eğitimde Beden Eğitimi,
Ana Okullarında Sayı Bilgisi,
On Derste Çarpım Tablosu,
Toplum Kalkınması,
Devlet Personel Rejimi,
isimli kitaplar eserlerinden birkaçıdır.