27 Şubat 2014 Perşembe

BARDIZ NESİMİ AKIN İLKOKULU

Şenkaya İlçesinin Gaziler (Bardız) bucak merkezinde bulunmaktadır. Bina 1889 yılında Rus işgali esnasında Güreşken, Şenpinar, Çatalelma köylerinde bulunan Türk köylüleri çalıştırılarak yaptırılmıştır.

Kahve renkli, yontma ve kesme taşlarla yapılan duvarların iç kısımları ile taş aralıklarına keçe ve yün ile birlikte kireç konarak örülmüştür. 382 metrekare alana sahiptir.

1889-1912 yılları arasında Rusça-Rumca eğitim yapılan okulda Türk çocukları da eğitim görmüşlerdir.

YEĞENAĞA CAMİİ

Yeğenağa Mahallesi Nazik Çarşısında bulunan Yeğenağa Cami; kitabesine göre, 1661 yılında, Yeğen Hacı Ahmet Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. 

Ahşap tavanlı ve ahşap direkli bir camidir. Ahşap direkli ve ahşap örtülü beş gözden oluşmuş son cemaat yeri bulunmaktadır.

Caminin kuzeybatı köşesinde, kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefeli; gövdede kesme taş, şerefede ise tuğla kullanılmış bir minaresi vardır.

Girişin hemen önünde, ahşap sütunlar tarafından taşınan mahfil yer almaktadır. Kıble cephesinde mukarnas kavsaralı taş mihrap, bunun hemen batısında ahşap minber bulunmaktadır.

TOPALÇAVUŞ KÖYÜ CAMİİ

Erzurum Aşkale ilçesinde, Topalçavuş Köyünde bulunan bu caminin kitabesinden öğrenildiğine göre Ali Ağa oğlu Hacı Halil tarafından 1589 yılında yaptırılmıştır.

Kare planlı ve tek kubbeli bir eser olan caminin yanında günümüze ulaşamayan medresesi, imarethanesi ve hamamı olduğu bilinmektedir. Camiyi yaptıran Hacı Halil'in türbesi de cami bahçesinin sağ köşesinde bulunmaktadır. 


Kare mekanlı ve tek kubbeli olan cami geçirdiği bir çok tamir sonucu orijinal durumunu yitirmiş ve camiye 19.yüzyılın sonlarında son cemaat yeri eklenmiştir.

Kare kaideli tuğla minaresi olan cami çok sade olup süsleme yapılmamıştır.

TAHTA CAMİİ

Tahta Cami, Erzurum Yukarı Hasani Basri Mahallesinde bulunmaktadır. Dikdörtgen bir plana sahip olan cami kubbesizdir, ahşap direk, ahşap tavan ve toprak damlı olarak 1738 yılında Hacı Ebubekir’in öncülüğünde, halkın topladığı paralarla yaptırılmıştır.

Zamanla geçirdiği tamirlerle özgün biçimini kaybetmiş ve üzerine çatı yapılmıştır. Ahşap olan minaresi oluklu sac ile kaplanmıştır. 

Cami ve minaresinde kullanılan ahşap malzemenin çokluğu nedeniyle halk arasında Tahta Camii olarak anılmaktadır.