3 Ekim 2011 Pazartesi

CEMALEDDİN SERVER REVNAKOĞLU (ERZURUMÎ) (1909-1968)


Cemaleddin Server REVNAKOĞLU; Erzurum’da doğmayan dadaşlarımızdandır. 1909 yılında İstanbul’da doğdu. ilk öğrenimini ailesinden  alarak, İstanbul Çandarlı  Halil Paşa Numune Mektebini, Galatasaray Lisesini  ve Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi.

Çalışma hayatına gazetecilikle başlayan Cemaleddin Server Revnakoğlu’nun ilk yazısı 1929’da Milliyet gazetesinde yayınlandı. Uzun yazı hayatı boyunca Galatasaray, Uyanış-Servet-i  Fünûn, Tarih-Coğrafya Dünyası, Din Tarihi Dünyası, İslâm Mecmuası, Kızılay, Yeşilay, İstanbul Belediyesi Mecmuası, Tarih Konuşuyor, Yenigün, Yeni Sabah, Vakit, Haber, Kurun, Son Dakika, Son Telgraf, Zaman ve Ramazan gibi dergi ve gazetelerde yazdı.

Tarih, edebiyat, tiyatro, tasavvuf, tasavvuf tarihi gibi birçok konular başta olmak üzere eski kültür tarihimizle ilgili yüzlerce yazı kaleme aldı. Askerliğini yapmak için geldiği  Erzurum’da, Erzurum’la  ilgili birçok araştırma ve inceleme yazıları yazdı. Erzurum folkloru ve tarihi üzerine yazdığı yazılar Erzurum’da yayınlanan Hürsöz, Yeni Doğu gazeteleriyle Erzurum Halkevi mecmuasında yayınlandı.

Yemen İllerinde Veysel Karanî (1959), Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Marifetnâmesi (1966), Eski Sosyal Hayatımızda Tasavvuf ve Tarikat Kültürü (Derl. M. D. Bayın-İ. Dervişoğlu, 2003). Önemli eserleridir.

Cemaleddin Server REVNAKOĞLU 23 Eylül 1968 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Kaynak-Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

1 Ekim 2011 Cumartesi

ERZURUMLU EMRAH’IN MÜSTEZATI


Ey...Aşkın ezeli âşıka ilhâm-ı Hüdâdır
Bir neşve - nümâdır
Tahkiyk gönül şehrine bir nûru ziyâdır
Minhâc-ı Hüdâdır

Amman amman amman aman amman
Yandım yandım yandım sana kurban
Öldüm öldüm öldüm sana hayran

Ey...Vaiz beni ta’n eyleme ki  mescide gelmez
Râh-i Hakkı bilmez
Ben mûtekifim, kûşe-i meyhâne banadır
Mescidde sanadır

Amman amman amman aman amman
Yandım yandım yandım sana kurban
Öldüm öldüm öldüm sana hayran

Ey...Emrah kuru laf istemez ille hüner ister
Yani dürer ister
Hakgi (Hakk-gû) derece mânâda gerçi fukaradır
Amma şuarâdır

Amman amman amman aman amman
Yandım yandım yandım sana kurban
Öldüm öldüm öldüm sana hayran

Söz-Erzurumlu Emrah
Kaynak- Faruk Kaleli
Derleyen- Hulusi Seven
Notalayan- Faruk Kaleli
Yöre-ERZURUM


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE ANLAMI

( Ey sevgili ) Aşkın ; eskiden beri Âşık’a, Allah’ın bir ilhamıdır – bir sarhoşluk, neşe verir. Doğrusu, gönül şehrine giden Allah’ın nûrlu ( parıltılı ) ve ışıklı ( aydınlıklı ) bir yoludur.

Vâiz; sen beni mescide gelmez , Hak yolunu bilmez diyerek kınama ! – Ben ibadetle meşgulum ; meyhane köşesi ( tekke manasında, – bade içilen yer ) bana aittir, mescid de sana aittir.

Emrah; kuru, boş laf istemez, sadece hüner ( görmek ) ister; yani inci gibi sözler ister. Doğrusu, rütbe ( basamak ) mânâsında fukarayımdır ancak , güzel şiirler söyleyen bir şairimdir.