23 Mayıs 2013 Perşembe

HUMA KUŞU


Huma kuşu yükseklerden seslenir
Yar koynunda bir çift suna beslenir
Sen ağlama kirpiklerin ıslanır
Ben ağlim ki belki gönül uslanır

Ben ağlim ki gülüm eylen eylen eylen
Belki gönül uslanır

Sen bağ ol ki ben bahçende gül olim
Layık mıdır yanim yanim kül olim
Sen efendim ben kapında kul olim
Koy desinler bu da bunun kuludur

Ben ağlim ki gülüm eylen eylen eylen
Belki gönül uslanır

Derleyen-Fazlı Fidan
Kaynak: Hulusi Seven
Nota-?
Yöre-Erzurum

İBRİK SIRA SU SIRA


İbrik sıra su sıra
Yarim gitmiş mısıra
Olaydım abdi çoban
Düşeydim ardı sıra

İbrik aldım elime
Su damladı koluma
Yarim gelse ben görsem
Gurban olim yoluna 

Kaynak-Feramuş Tltuntaş
Derleyen-Muzaffer Sarısözen
Nota- Muzaffer Sarısözen
Yöre-Erzurum/Horasan

İKİ DAĞIN ARASINDA KALMIŞAM


İki dağın arasında kalmışam
Bülbül gibi daldan dala konmuşam ey
Ne gün görmüş ne de murad almışam

(Bağlantı)

Ana beni bir kötüye verdiler ey
Verdiler de günahıma girdiler ey

Bir tas ağu olsa ezer içerem
İçerem de bu canımdan geçerem ey
Ben yarimi nerede olsa seçerem

Bağlantı

Kaynak-Seyfettin Sığmaz 
Derleyen-Muzaffer Sarısözen
Nota-Muzaffer Sarısözen
Yöre-Erzurum  

ILICA'NIN BUZUYAM


Ilıca'nın buzuyam
Ben muhtarın kızıyam
Eller ne dise disin
Ben kasaba razıyam

Yandım yandım yandım ben dertliyem
Kurbanam beli masatlı
Beni bağrına basaydı balam basaydı

Haç oynar satranç oynar
Kasaplarda aç oynar

Yandım yandım yandım ben dertliyem
Kurbanam beli masatlı
Beni bağrına basaydı balam basaydı 

Kaynak-İstanbul Belediyesi Kons.
Derleyen-İstanbul Belediyesi Kons. 
Nota-İstanbul Belediyesi Kons.    
Yöre-Erzurum  
                

İNTİZAR EYLEREM SEVDİĞİM SENE


İntizar eylerem sevdigim sene
Hastalara şan veresen sevdigim
Onbir ay yatasan bir yan üstüne
Onikide can veresen sevdigim

Yata yata yan etlerin çürüsün
Ağzından burnundan hicran yürüsün
Çıkmasın can boğazında kurusun
Hastalara şan veresen sevdigim

Kabire söylerem kabir koymasın
Yılana söylerem gözlerin oysun
Nekir-i Münkerler cezalar versin
Canın Cehennemde yansın sevdigim 

Kaynak-Fehmi Uğraş   
Derleyen-? 
Nota-? 
Yöre-Erzurum                   

KAÇMA BENDEN GÜZEL ÇOBAN


Kaçma benden güzel çoban
Gözlerine oldum hayran
Bu can sana olsun kurban
Bu halime acı çoban

Hasretinle bak ne oldum
Derd-i aşkı sende buldum
Ateşinle birden soldum
Bu halime ağla çoban 

Kaynak-Feryadi Hafız Hakkı 
Derleyen-?
Nota-? 
Yöre-Erzurum
                               

KADEM BASTI GÖNÜL TAHTI (DİVAN)Kadem bastın gönül tahtıma sultanım sefa geldin
Dil-i pür-reng-i tab-u derde dermanım sefa geldin

Gel ey dilber-i padişahı melahat burcunun mahi
Gedanın hal-i nigahi sorup şahım sefa geldin

Gel ey dilber-i alişan çün sensin hüsrev-i devran
Sana ben hep olam heyran benim canım sefa geldin 

Kaynak-Raci Alkır 
Derleyen-TRT  Erzurum  Radyosu THM Müdürlüğü  
Nota-Nida Tüfekçi 
Yöre-Erzurum                   

KAĞITTAN BİBERİM VAR


Kağıttan Biberim Var (Da Le Leylam)
Güzelden Dilberim Var (Da Le Leylam)
Güzel Gel Salınalım (Da Le Leylam)
Bu Gençlikte Ölüm Var (Da Le Leylam)

Çaya Aşağı Çağladım (Da Le Leylam)
Yari Gördüm Ağladım (Da Le Leylam)
Yari Sıtma Tutmuşu (Da Le Leylam)
Isıtmayı Bağladım (Da Le Leylam)

Çaya İndim Çay Susuz (Da Le Leylam)
Kara Gözler Uykusuz (Da Le Leylam)
Ellerin Yarı Gelmiş (Da Le Leylam)
Hanı Bizim Hayırsız (Da Le Leylam)

Kaynak-Yöre Ekibi      
Derleyen-Muzaffer Yönden        
Nota-Muzaffer Yönden       
Yöre-Erzurum/Tortum-Narman

KAĞIZMANA ISMARLADIM NARGELE


Kağızmana ısmarladım nargele nargele
Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele vay
Dar gele dar gele vay dar gele dar gele

Bahar yayılır kuzu yanyana yanyana
Benim yarim inci takar gerdana gerdana vay
Gerdana gerdana vay gerdana gerdana

Benim yarim güzellerden bir dane
İçlerinde sarı saçlı güldane güldane vay
Güldane güldane vay güldane güldane 

Kaynak-Muharrem Akkuş 
Derleyen-Nida Tüfekçi
Nota-Nida Tüfekçi
Yöre-Erzurum                   

KAĞIZMANIN HARMANLARI SAVRULUR


Kağızmanın harmanları savrulur
Savrulur da yandan yana devrülür

(Bağlantı)

Yandım ey amman kağızman
Amman ey amman el yaman gel

Kağızmanın güzelleri allanır
Hanımları yandan yana sallanır

Bağlantı

Kağızmana vara gele usandım
Ayağıma diken battı gül sandım

Bağlantı

Kağızmanın altı bir ince dere
Vurdular nazlımı serdiler yere

Bağlantı

Ne hoş olur bu yerlerin düzliği
Dar geliyor hanım gızın dizliği

Bağlantı

Vara vara vardık garsın düzüne
Kimse bakmaz gelinine kızına 

Kaynak-Cazim Demir
Derleyen-Muzaffer Sarısözen 
Nota-Muzaffer Sarısözen
Yöre-Erzurum                  

KAHVEYİ DOLDURUR HELLİ FİNCANA(Hey) Kahveyi doldurur helli fincana
Benzer yanakları lal-i mercana
Yüz bin cellat gelse kıymam bu cana
Al hançeri vur sineme sevdiğim

(Hey) Güzeller güzeller altın düzerler
Kanımı kadehe koymuş içerler
Nerde güzel görsem boyun eğerler
Şad idüp aleme bildirme beni 

Kaynak-Yöre Ekibi
Derleyen-İstanbul Belediyesi Kons
Nota-İstanbul Belediyesi Kons
Yöre-Erzurum                  

KALE KALEYE KARŞI (PASİNLİ GÜZEL)


Kale kaleye karşı
Kalenin dibi çarşı
Sen zülüf gölgesinde (Güzel)
Ben yandım güne karşı

(Bağlantı)

Kız anam babam Pasinli güzel Pasinli güzel
Çekemedim gurbet elin yasını güzel yasını

Bir ay doğdu Pasin'den
Pasin'in ortasından
Öyle bir yar sevdim ki (Güzel)
Katmer gülün hasından

Bağlantı

Kaleden indim bugün
Elimde altın güğüm
Ben öleyim sevdiğim (Güzel)
Ne dün gördüm ne bugün

Bağlantı 

Kaynak-Faruk Kaleli
Derleyen-Muzaffer Sarısözen
Nota-Muzaffer Sarısözen  
Yöre-Erzurum                  

KALEDEN İNDİM DÜZE


Kaleden indim düze
Su bağladım nergize
Çifte kurbanlar kestim
Bir ela gözlü kıza

Güley güley can güley
Gözleri mercan güley

Derede koyun melir
Sesi nereden gelir
Beni yardan ayıran
Düğin yolunda bulur

Güley güley can güley
Gözleri mercan güley

Kara koçu besledim
Türlü renkte süsledim
Boynuzunun dibinde
Peşgenini sakladım

Güley güley can güley
Gözleri mercan güley 

Kaynak-Fethi Siverekli 
Derleyen-TRT Müzik Dai. Başk.THM Md.
Nota-Altan Demirel
Yöre-Erzurum                  

KALK GİDELİM ŞÖYLESİNE


Kalk gidelim şöylesine şöylesine
Ah le güley gül güley
Kara gözün mahlesine mahlesine

Ah le güley gül güley
Hanım ey canım ey şirin ey
Ah le güley güley gül

Kalk gidelim çay başına çay başına
Sürmeler çekmiş kaşına vay kaşına

Ah le güley gül güley
Hanım ey canım ey şirin ey
Ah le güley güley gül

Kalk gidelim toy düğüne toy düğüne
Dünya bize şen görüne şen görüne

Ah le güley gül güley
Hanım ey canım ey şirin ey
Ah le güley güley gül

Kaynak-Mustafa Günaydın 
Derleyen-Mustafa Günaydın   
Nota-Yücel Paşmakçı 
Yöre-Erzurum                   

KALKIN DURNAM KALKIN


(Ey) Kalkın durnam kalkın Van'dan sökülün
Erciş'in gölüne dolun dökülün (durnalar ey)
Malazgirt beyinden korkun sakının
Ordan yare selam edin durnalar

Bir bölük iki bölük üç bölük durnam
Çekilir havaya dökülür teller
Bülbülün vatanı bahçeler bağlar
Garibin meskeni kahveler hanlar
Kaldırmayın durnayı boş kalır hanlar
Eşinden ayrılan ah çeker ağlar

(Ey) Çıkam Akbabaya edem niyazı
Uğrama Pasen'e geç gelir yazı (durnalar ey)
Bizde de misafir Erzurum sazı
Ordan yare selam edin durnalar

Bir bölük iki bölük üç bölük durnam
Çekilir havaya dökülür teller
Bülbülün vatanı bahçeler bağlar
Garibin meskeni kahveler hanlar
Kaldırmayın durnayı boş kalır hanlar
Eşinden ayrılan ah çeker ağlar

(Ey) Buraya da derler Ağrı'nın dağı
Orada sormazlar hastayı sağı (durnalar ey)
Kerem dede olmuş aşkın tutsağı
Burdan yare selam edin durnalar

Bir bölük iki bölük üç bölük durnam
Çekilir havaya dökülür teller
Bülbülün vatanı bahçeler bağlar
Garibin meskeni kahveler hanlar
Kaldırmayın durnayı boş kalır hanlar
Eşinden ayrılan ah çeker ağlar

Söz-Aşık Kerem              
Kaynak-Faruk Kaleli 
Derleyen-Muzaffer Sarısözen
Nota-Muzaffer Sarısözen
Yöre-Erzurum

KALKSAK BU YERLERDEN HİCRET EYLESEK


Kalksak Bu Yerlerden Hicret Eylesek
Yarene Yoldaşa Mihnet Eylesek
Yâri Arzulayıp Niyet Eylesek
Hele Yolum Bir Ormana Düşüpdü

Ormandan Çıkanı Çekerler Dara
N'olur Pirim Beni Bu Yerde Ara
Önümüze Çıktı Balkı Buhara
Benim Yolum Bir Diyara Düşüptü

Oturur Oturur Kendin Överler
Huzuru Mahşerde Boyun Eğerler
Birgün Olur Gelip Kapın Döğerler
Eğer Divmüş İsen El Kapısını

Elli Gündür Bu Dağları Aşalı
Altmış Gündür Yar Peşine Düşeli
Eğlen Yiğit Odaları Döşeli
Yari Bulamazdı Bilmem Kaç Gündür

Elli Gündür Atmış Gündür Yüz Gündür
Siyah Zülfün Mah Yüzüne Düşsündür
Açma Tabip Yarelerim Azgındır
Yarem Merhem Tutmaz Bilmem Kaç Gündür

Kadir Mevlam Senin Hikmetin Çoktur
Bir Kul Gördüm Mermer Taştan İçeru
Kalbi Kırıp Gönül Yıkıcı Olma
Bir Gün Olur Yandırırlar Yara Yardan İçeru

Asla Bu Meslekte Elin Olmazsa
Bülbüle Münasip Gülün Olmazsa
Davayınan Sultan Olsan Ne Fayda
Lokman'ınan Mihman Olsan Ne Fayda

Söz-Sümmani
Kaynak-Abdurrahman Yörüktümen   
Derleyen-Talip Özkan     
Nota-Talip Özkan    
Yöre-Erzurum   

KAPIDA KAVUN YERLER


Kapıda kavun yerler
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarıgız ölüyorum
Acep gitsem ne derler
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarıgız ölüyorum

Otursak bile yesek
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarıgız ölüyorum
Bu bunu sevmiş derler
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarıgız ölüyorum

Şu derenin geveni
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarıgız ölüyorum
Geven basdı geveni
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarıgız ölüyorum

Alem düşman kesildi
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarıgız ölüyorum
Seni sevdim seveli
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarıgız ölüyorum 

Kaynak-Raci Alkır   
Derleyen-Suat Işıklı
Nota-Suat Işıklı 
Yöre-Erzurum                  

KARA KARA GÖZLERİ VAR


Kara kara gözleri var
Vurulmuş ondan bahir
Toplamış bohçasını
Oğlana gizli gaçir

İki dönir bir bahir
Gaçanda gız gaçanda
Yüregi tıp tıp atir
Gorhmiram der gaçanda 

Kaynak-Anonim 
Derleyen-Anonim   
Nota-Yöre Ekibi
Yöre-Erzurum

KARABAĞ'DA TALAN VAR


(Ay balam) Karabağ'da talan var
Beni derde salan var
(Ay balam) Çek bayraktar bayrağın
Gözü yolda kalan var (kanlım ela göz)

(Ay balam) Şirmemenden şirmemenden
Şir akar şir memenden
(Ay balam) Olaydım körpe kuzu
Emeydim şir memenden (kanlım ela göz)

(Ay ağam) Ağa yarim yaşa yarim
Kalk gidek bağa yarim
(Ay ağam) Gözlerim bulutlanmış
Korkarım yağa yarim (kanlım ela göz) 

Kaynak-Feryadi Hafız Hakkı
Derleyen-İstanbul Belediyesi Kons.   
Nota-İstanbul Belediyesi Kons.    
Yöre-Erzurum

KARANFİLİ GÜL DALINDA EĞENDE


Karanfili gül dalında eğende
Ne hoş olur alma yara değende
Doyum olmaz edasına nazına
Güzelide ondördünde sevende

Has bahçede kırmızı gül destesi
B en olmuşam nazlı yârin hestesi
Gidip görem yar kokusu gelirmi
Şimdi gelirşu Oltu’nun postası

Has bahçede kırmızı gül destesi
Benim sevdiceğim daha yosmadır
Ne oldu haber gelmedi yardan
Kendim gurbet elde gönlüm yastadır

Kaynak-Zafer Acar    
Derleyen-Muharrem Akkuş     
Nota-Muharrem Akkuş    
Yöre-Erzurum

KARANFİLİM BUDAM BUDAM


Karanfilim budam budam budama
(Budama balam budama)
Yeminliyem sensiz girmem oy odama
(Odama canım odama)
Selam verdim yanındaki adama
(Adama balam adama)

Ballandır balam ballandır
Dolandır bade dolandır

Karanfilem biberem balam biberem
(Biberem balam biberem)
Ben yarimden dilberem balam dilberem
(Dilberem sunam dilberem)
Ekşitme yüzün gözün misafirem oy giderem
(Giderem balam giderem)

Ballandır balam ballandır
Dolandır bade dolandır 

Kaynak-Faruk Kaleli 
Derleyen-Muzaffer Sarısözen
Nota-Muzaffer Sarısözen
Yöre-Erzurum
                              

KARGALAR (GİDİN DEYİN O KARGAYA)


Gidin deyin o kargaya
Konmasın bizim tarlaya
Ben dönerim gönül dönmez
El aç yalvar Mevla'ya

Ekin ekilen tarlalar
Konmayın uçun kargalar
Gönlüne yandım kuşlara
Derdim andım turnaya

Gidin deyin o kargaya
Konmasın bizim bacaya
Bende sende gönül durmaz
Nikah kıydırdım hocaya 

Kaynak-Cahit Öztelli  
Derleyen-? 
Nota-? 
Yöre-Erzurum

KARS'IN ÖNÜNE KAR YAĞMIŞ (BAR)


Kars'ın önüne kar yağmış
Le le le le gozan dağlar
Le le le le le le dağlar

Herkes sevdiğini almış
Benim bahtım nerde galmış
Oğlan valami valami
Götürdün getir valami 

Kaynak-Yöre Ekibi 
Derleyen-Yöre Ekibi   
Nota-Muzaffer Sarısözen 
Yöre-Erzurum

KARŞI GECEYE GEÇEREM


Karşı geçeye geçerem geçerem
Atlara yonca biçerem
Yar seni alır gaçaram gaçaram

(Bağlantı)

Sen gine doldur fincanı
Sen gine canımın canı

Fincanı taştan oyarlar oyarlar
İçine bade koyarlar
Yar seni sevsem duyarlar duyarlar

Bağlantı

Fincanı doldur sıradan sıradan
İçmeyen kalksın aradan
Ak güzelleri yaradan yaradan

Bağlantı

Kaynak-Yöre Ekibi    
Derleyen-Muzaffer Yönden      
Nota-Nida Tüfekçi    
Yöre-Erzurum/Tortum-Narman

16 Mayıs 2013 Perşembe

KARŞIDA ELMALIKLAR


Karşıda elmalıklar
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün

Suda oynar balıklar
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün

Garşıdan gel garşıdan
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün

Bizim evin başından
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün

Dolana yar dolana
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün

Dağı daşı dolana
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün 

Kaynak-Edip Demir 
Derleyen-Edip Demir    
Nota-İsmet Akyol 
Yöre-Erzurum
                              

KARŞIDA HAYVALIKLAR


Karşıda hayvalıklar
Suda oynar balıklar
Ne bu sevgi olaydı
Ne de bu ayrılıklar

Suda yudum balığı
Yar değişmiş kılığı
Doya doya bakmadım
Siyah imiş bıyığı

Kuzu çayırda meler
Feryadı bağrım deler
Beni dağlar eylemez
Eylerse yarim eyler

Kaynak-Cafer Kırmızı-Haydar Şahinkaya
Derleyen-Muzaffer Sarısözen
Nota-Muzaffer Sarısözen
Yöre-Erzurum
                               

KARŞIDA ÜZÜM KARAKarşıda üzüm kara
Ah çimene gel çimene gel güloğlan
Çimen çiçek deste biçek
Çit yelekli güloğlan

Salkımı düzüm kara
Ah çimene gel çimene gel güloğlan
Çimen çiçek deste biçek
Çit yelekli güloğlan

Gideceğim o yara
Ah çimene gel çimene gel güloğlan
Çimen çiçek deste biçek
Çit yelekli güloğlan

Elim boş yüzüm kara
Ah çimene gel çimene gel güloğlan
Çimen çiçek deste biçek
Çit yelekli güloğlan 

Kaynak-Gülümser Gözüm   
Derleyen-Nida Tüfekçi
Nota-Nida Tüfekçi
Yöre-Erzurum