15 Ağustos 2015 Cumartesi

ŞENYURT KALESİ


Şenyurt Kalesi; Erzurum’un 40 km. kuzeydoğusunda merkez ilçeye bağlı Şenyurt Köyü’nün sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kalenin rakımı 2169 m. olup tarihi Erzurum-Tortum yolunu kontrol altında tutmaktadır.

Kale üç küçük tepecik üzerine kurulmuştur. Bu tepeciklerden batı uçta olanın sur duvarlarının bir kısmı günümüzde ayakta kalmayı başarmıştır.


Kale iki surlu olup iç kale olarak adlandırdığımız kısmında mimari kalıntı izleri görülmektedir.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

HINIS KUŞLUCA KALESİ

Kuşluca Kalesi Hınıs’ın 35 km. güneydoğusunda, Hınıs Ovası’nın ve Akdağlar’ın güneyinde, Bingöl Dağları’nın doğusunda bulunmaktadır.

Kale iki katlı sur duvarları ile çevrilidir. Kalenin girişi güneybatıda yer almaktadır. Kalenin içinde mimari kalıntılar bulunmaktadır. Kalıntılar incelendiğinde, Demir Çağı’nda inşa edildiği  ve Ortaçağ’da ise ilaveler yapıldığı izlenmektedir.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

İSPİR CANKURTARAN KALESİ


İspir’e 13 km. uzaklıktaki Cankurtaran Köyü’nün yaklaşık 2 km. kuzeybatısındadır. Kale aynı zamanda Karahan Kalesi’ne de yakındır. Çevreye tamamen hakim durumda olan kaleden maalesef geriye pek bir şey kalmamıştır. Günümüzde kaleden çok bir gözetleme kulesi olduğu izlenimini vermektedir.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

İSPİR KARAKALE KALESİ

İspir’e 45 km. uzaklıktaki Karakale Köyü’nün yaklaşık 3 km. kuzeybatısındadır. Çevreye bütünüyle hakim bir konumda yer alan kale Ortacağdan kalma bir karakol kalesidir ve 100 metrelik bir  tepe üzerine kurulmuştur, aşırı derecede tahrip olduğundan dolayı özelliğini kaybetmiştir.


Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

20 Temmuz 2015 Pazartesi

İSPİR İYİDERE KALESİ

İspir’e 23 km. uzaklıktaki İyidere Köyü’nün yaklaşık 1.5 km. güneydoğusundadır. Çevreye tamamen hakim bir konumda olan kale oldukça yüksek bir ana kaya kütlesi üzerinde yer almaktadır.

Kalenin hemen kuzeyinden köyle aynı ismi taşıyan bir dere akmaktadır. Duvar örgüsü kalenin her tarafında tamamen yok olmakla beraber güney tarafında ancak zeminde temele paralel kısım  sağlam kalmıştır.

Kuru duvar örgü sistemi ile oluşturulan kalenin  Ortaçağ’dan daha önceki bir döneme ait olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.


İSPİR LALELİ KALESİ

Laleli Kalesi; İspir’in 50 km. güneybatısında, Pazaryolu’nun ise 30 km. batısında yer almaktadır, Laleli Köyü’nün 2 km. kuzeydoğusundadır.

Çoruh Nehri kalenin, kuzeybatısından gelerek güneydoğusunu dolaşmaktadır, kalenin kuzeyinden İspir-Bayburt karayolu geçmektedir. Kale üzerinde yer aldığı ovaya hâkim bir konumdadır.

Kalenin kuzeyinde moloz taş örgü sistemi ile oluşturulan Ortaçağ’a ait duvarları, büyük oranda tahrip olmakla beraber
ancak zemine yakın kısımlar sağlam kalmıştır.

Kalede yapılan ilk incelemelerde bol miktarda Ortaçağ’dan
başlayıp Erken Demir Çağı’na kadar uzanan keramiklere rastlanmıştır.


Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

DELLAL KAYA BASAMAKLI SU TÜNELİ


Dellal Kaya Basamaklı Su Tüneli; Horasan’ın 17 km. doğusunda bulunan Dellal Geçidi’nde, Horasan Yazılıtaş yazıtının yakınında yer almaktadır.

Urartu Dönemine ait olan bu eser; üst seviyedeki  su kaynağından, su kaybı yaşamadan basamaklarla alt yatağa su taşınması için tasarlanmıştır. Ana kayanın üst kesiminden başlayan su taşıma  basamakları aşağıda bulunan   su yatağına kadar devam etmektedir.


Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.