18 Aralık 2012 Salı

TOPÇU BİNBAŞI BEKİR BEY


Şehit Topçu Binbaşı Bekir Bey; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle Kağızman'dan Erzurum'a göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak Erzurum'da dünyaya geldi. Topçu Okulu'na girdi ve buradan 1896 yılında mezun oldu. Türk-Yunan Savaşı 'na gönüllü olarak katıldı. Savaştan sonra memleketi olan Erzurum'a gelerek Cebel bataryalarına yerleşti. Bu hizmette iken Pasinler ve Bayezid havalisinde Ermeni eşkıyasına karşı yürütülen harekata katıldı. Yüzbaşı rütbesi ile 30.Topçu Alayı  Erzincan emrine verildi.

1913 yılında Balkan Savaşı'nda Bulgarlara karşı yürütülen Çatalca hattı savunmasında yer aldı. Bataryasının başından ayrılamayan Bekir Bey, bu hattın yarılmasını önlemede büyük yararlılıklar gösterdi.

1 nci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde görev aldı. Bu cephede çarpışırken aynı zamanda kahramanca şehit olan askerlerin hayat hikayelerini yazdı. "Bunlar Unutulmamalıdır" başlığı altında, "Turgut" imzasıyla Albayrak gazetesine gönderdi. Albayrak Gazetesi  bu hikayeleri yayımladı.

Şehit Topçu Binbaşı Bekir Bey, Kafkas Cephesi'nde kahramanca savaşırken şehit oldu.

Kaynak- Dr. Serpil SÜRMELi 

17 Aralık 2012 Pazartesi

Erzurum Kongresi (23 TEMMUZ - 7 AĞUSTOS 1919)


Kongre Üyeleriİstanbul’da kurulmuş olan Doğu İllerinin Haklarını Koruma Derneğinin bir şubesi de Erzurum’da açılmış, şube kongresi, 17 Haziran 1919 da toplanarak tüm doğu illeri temsilcilerinin katılacağı bir bölge kongresi düzenlenmesini kararlaştırmıştı.3 Temmuz 1919 da Erzurum'a gelmiş bulunan Mustafa Kemal’in ve Kazım Karabekir’in destek ve katkılarıyla kongre 23 Temmuz 1919 da toplandı. Mustafa Kemal ve Rauf Bey de Erzurum’dan delege olarak kongreye katıldılar. Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçildi.

Bu kongrede yeni bir devletin kurulması düşüncesi belirtilmiştir. Kongre, ayrıca Doğu Anadolu bölgesindeki, ‘ulusal hakları savunma örgütlerini’ de birleştirmiştir. Erzurum Kongresi daha sonraki kongreye ışık tutmuş ve ana ilkeleri saptayarak yaygınlaştırılmış, ulusal birlik yolunda atılan önemli bir adım olmuştur. Ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine ilk kez burada karar verilmiştir. Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olmasına karşın alınan kararlar ülkenin tümüne yönelikti. Bu da kongrenin önemini arttırmıştır.Bu hareketin tabandan geldiğini göremeyen ve onu sadece birkaç subayın işinden ibaret sayıp dağıtılabilirse başkaldırının sona ereceğini sanan İstanbul Hükumeti bir bildiri yayımlayarak kongreye katılanların tutuklanmasını istedi. Ne var ki İstanbul Hükumeti bu emri yerine getirecek bir makam bulamadı.

Yabancı devlet temsilcileri de kongreyi, kısa ömürlü ve cılız bir başkaldırma hareketi olarak değerlendirdiklerinden fazla önemsemediler.Bu sıralarda Batı Anadolu’daki dernekler de birleşme yoluna gitmişlerdi. Balıkesir (26-30 Temmuz), Alaşehir (16-25 Ağustos) Kongreleri toplanmış ve Amasya Genelgesinde yazılı esasların uygulanması kabul edilmiştir.

ALBAYRAK GAZETESİErzurum'da 14 Mart 1913 tarihinde yayımlanmaya başlayan Albayrak Gazetesi Selim Polat tarafından; İttihat ve Terakki Partisinin yayın organı olarak kurulmuştur.

Albayrak, ilk çıktığı günlerde sönük kalmış, Birinci Dünya Savaşı sırasında Erzurum’un Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine ise basımı durdurulmuştur. 12 Mart 1918 tarihinde şehrin kurtarılması ile Süleyman Necati Bey, Erzurum'a gelerek gazetenin idaresini eline  almıştır.

Haftada bazen bir, bazen de iki defa çıkarılan Albayrak Gazetesi, yayın hayatı boyunca halkın milli duygularına seslenmeyi esas alarak; özellikle, Doğu Anadolu Bölgesinde başlayan haksız işgal hareketlerine karşı tepkisini, içeriğindeki makaleler ve haberlerle Türk kamuoyuna duyurmuş  ve bölgenin Türk vatanı olduğu, Türk topraklarından kopartılamayacağı savunmuştur.

Bölge halkının işgaller karşısında bilinçlendirilmesi, birlik halinde işgale karşı mücadele edilmesi fikrini ön plana çıkararak, Milli Mücadele Hareketine katkıda bulunan Albayrak; yayınladığı yazılarla Heyet-i Temsiliye’nin çalışmalarına da destek olmuş, halkın örgütlenip Kuvayı Milliye birlikleri oluşturarak mücadeleye girişmesi konusunda teşvik edici rol oynamış ve Milli Mücadeleyle ilgili haberleri Türk ve Dünya kamuoyuna duyurarak kurtuluş sürecine katkı sağlamıştır.

15 Aralık 2012 Cumartesi

15 ARALIK 1960 TRT ERZURUM RADYOSU YAYINA BAŞLADI


15 Aralık 1960 tarihinde saat 12.30'da TRT Erzurum Radyosu; İstasyon Caddesinde bulunan, Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Müdürlüğünün  üst katında, 3 odalı bir bölümde büro ve stüdyolarıyla, Toprak Mahsulleri Silosu tepesinde ise verici anteni ile; Ankara ve İstanbul’dan sonra ülkemizde üçüncü radyo olarak,  Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in konuşmasıyla yayın hayatına başladı .  

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel konuşmasında:  "Aziz Doğulu vatandaşlar; Sizleri yabancı radyoları dinlemekten kurtarmak için Erzurum’da bir radyo istasyonu tesis ettik ve bugün neşriyata başlıyoruz. Yabancı radyolardan çok defa fesat, fitne hatta zehir gelir. Erzurum radyosu sizleri bu kötülüklerden koruyacak, kendi temiz sözlerimizle milli meselelerimizi öğrenecek, güzel seslerimizle şarkılarımızı dinleyeceğiz. Erzurum radyosu, doğu illeri ve yurdumuz için mutlu olsun. Bu vesileyle, tüm doğulu vatandaşlarıma sevgi ve saygı hislerimi ifade ederim.”

24 Kasım 2012 Cumartesi

ERZURUM

   


14 Kasım 2012 Çarşamba

CEPHEDE ERZURUMLU ÇOCUKLAR

1. Dünya Savaşında binlerce askerin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatının yapıldığı günlerde cephedeki askerlerin iaşe sorunu baş gösterir. Galip Paşa'nın “yiyecek yetiştirin” şeklindeki telgrafları üzerine dönemin Erzurum Valisi Tahsin Bey çaresizlik içindedir. İlk hamlede toplanan 150 bin kilo buğdayın 90-95 kilometre uzaklığındaki cepheye ulaştırılması için çareler aranır.

Vali Tahsin Bey, cepheye yiyeceklerin çocuklar tarafından taşınabileceği fikri üzerine harekete geçer. Durum okullara, muhtarlara bildirilir. Bir gece Amerikan bezlerinden 30 kiloluk bini aşkın torba dikilerek unla dolduruldu. 

Sayıları bine yaklaşan henüz çocuk yaştaki gençler, Hükumet Konağı önünde toplanarak, cepheye kadar taşıyacakları unları sırtlar, aşırı soğuğa rağmen, cepheye yiyecek yetiştirecek olmalarının gururu ile yola çıkar ve yiyecekler yerine ulaştırırlar.

Kaynak- Prof. Dr. Konukçu

12 Kasım 2012 Pazartesi

MEHMET DURAK KERGET (1924-2005) (Erzurum’u Aydınlatan Adam) TİTREYEN ALEVDEN ELEKTRİĞE ERZURUM


1924 yılında Erzurum Dere Mahallesi, Bican Sokak’ta dünyaya gelir Mehmet Durak. Ailenin önceki çocukları yaşamadığı için adını Durak koyarlar. Yedi kurbanla büyütülür, yedi yaşında annesi Hesna hanımı kaybedene dek. Babası İbrahim efendi, o dönemler Muratpaşa Hamamı’nın işletmecisidir. Öksüzlüğün soğuk elini hissederek geçer çocukluk yılları. Bu sebeple ilk mektebi dahi tamamlayamaz.

Tebrizkapı’da soba ve semaver yapan Ziya Usta’nın yanında çıraklığa başlar. Bir ara Topçu’nun inşaatı denilen, Havuz başındaki Halkevi, Kolordu binalarının inşaatlarında çalışır. Numune Hastanesi röntgen bölümünde görev yapar.1944 yılında askere gider. Kars’ta dört yıl askerlik görevini ifa eder. İşte bu yıllar, kaderini değiştiren yıllardır. Askeri birliğin elektrik ihtiyacını karşılayan jeneratörün bakımı ile görevlendirilir. Ve ilk kıvılcım, orada ateşlenmiş olur. Genlerinde bulunan yetenekle de olsa gerek dizel motorlara karşı nihayetsiz bir ilgi başlar.

1940’lı yıllarda Erzurum’un belli süreler için de olsa elektrik ihtiyacı, Rüstem Paşa Bedesteni’nin alt kısmında oluşturulan elektrik santralinden karşılanıyordu. Bedestenin tarihi dokusu bozulmadan orta bahçeye monte edilmiş birimlerdeydi dizel motorları. Bir de motorların soğutma sistemine bağlı büyükçe bir havuz. Bu tesis, büyük insan, dönemin belediye başkanı Kâzım Yurdalan tarafından Erzurum’a kazandırılmıştı. Küçük bir dizel motor da Mahalle Başı’nda, eski itfaiye binasında hizmet veriyordu.

Asker dönüşü, Taşhan’daki santralde işçi olarak göreve başlar, o yıllar. Bir Alman mühendisle birlikte motorların montesinde görev alır. Aylarca süren bu sabır, sebat ve merak dolu çalışma ona çok şey kazandırır. Bu arada gördüklerini zihnine nakşetmekte, ilgi duyduğu bu alanda basamakları ağır ağır çıkmaktadır.

1949 yılında aynı mahallede, karşı evlerindeki Batpazarı esnafından terzi Halil İbrahim efendinin kızı Saniye hanımla evlenir. Radyoların bataryalarla çalıştığı, evlerin gaz lambaları ile aydınlatıldığı o yıllarda, düğün gecesi, Bican Sokak elektrik ampulleri ile ışıl ışıl aydınlatılır belediye tarafından.

Motorlu araç ve sürücü belgesi, o yılların çok ender rastlanan zenginlikleri idi. Bu aşk-ı merakla Erzurum’un ilk ehliyetlerinden birine sahip olur. Sonraki yıllarda ehliyet komisyonunda bilirkişi olarak üyelik yapar.(O yıllar trafik henüz ihdas olmamıştır.) Akabinde Dere Mahallesi’ni hususi taksiyle, otobüsle, kamyonla tanıştırır.1953 yılında babasını kaybeder.

Elektrik santralinde bulunan, ”Miller”, ”Chreysler” ,”Doche”, ”Fairbanks” markalı dört dizel motorun her türlü arızasını giderebilecek; şehir elektrik yükü ile dizel motorlar arasındaki güç dengesini hesaplayabilecek seviyeye gelmiştir.1956 yılında makinist,1959 yılında başmakinist olarak görevlendirilir. Rüstem Paşa Bedesteni’nin üst kısmı, düzenlenerek kendisine lojman olarak tahsis edilir. Zira, yirmi dört saat motorların durumundan haberdar olmalıdır.

Gündüz bir motor devamlı çalışır, hastane ve diğer önem arzeden birimlerin elektrik ihtiyacını karşılardı. Şehir, elektrik ışığıyla akşam saat 17’den sonra aydınlanır, gece saat 23.30’da bu ışıltı sona ererdi. Santralde bulunan bu dört dizel motorun her birinin gücü 200-300 beygir kadardı. Gün geçtikçe şehir büyüyor, elektriğe olan ilgi artıyordu. Bu nedenle santral yetersiz kalıyordu.


  
Belediye Başkanı Edip Somunoğlu tarafından yeni bir dizel motor getirmesi için Adana’ya gönderilir Durak Usta. 80 ton ağırlığında, 1500 beygir gücünde Benz marka dizel motoru birkaç işçi ile birlikte söküp demiryoluna aktarırlar. Ve bu yolla önceden binası hazırlanmış olan Darhat mevkii (Kömür tevzinin kuzeyi)’ne getirirler. Yine beş on işçi ile birlikte bu ağırlığı, o günün imkanları ile vagonlardan indirip binaya alırlar. Birbuçuk, iki ay süren yoğun bir çalışmadan sonra o devasa motoru monte ederler.

1950’li yıllarda çalışmalarına başlanılan Tortum Hidro Elektrik Santralinde, 1960’lı yıllarda artık sona gelinmiştir. Enterkonekte sisteme bağlanan santral, Erzurum’u artık ışıksız bırakmayacaktır. Aynı yıllar, Rüstem Paşa Kervansarayı’nın da restoreye alındığı yıllardır. Burada bulunan santral, zaman içerisinde lağvedilecektir.

Tortum Hidro Elektrik Santrali ve Kavak Kapı’daki 1500 beygirlik dizel motorun gücü Erzurum’a şimdilik yeterlidir.

Durak Usta, belediyece görevlendirilir. Taşhan’daki dizel motorlardan birini Ağrı’ya, birini Hınıs’a, bir diğerini de Gümüşhane’ye monte eder. Bu yerleşim yerlerindeki insanları da ışığa kavuşturur.

1970’li yıllar, dizel motorların tamamen emekliye ayrıldığı yıllardır. Zira üretim, tamamen enterkonekte sistemdedir. Belediye, Durak Usta’yı bu kez şehrin içme su pompalarının montesi ile görevlendirir. Dadaş Köyü’ndeki kuyu motopomplarını monte eder. Bu motopompların topladığı ana depodaki suyu ,Tepe Mezarlık’taki depoya pompalayan; yine, Tepe Mezarlık deposundaki suyu Sütevleri ve Kiremitlik depolarına pompalayan büyük su motorlarını monte eder.

Bu arada Aşkale Kömür İşletmesi’nin jeneratöründen, şehirdeki sinemaların jeneratörlerine; trafik sinyalizasyon ışıklarının düzenlenmesine kadar bir çok faaliyette Durak Usta’nın el izlerine rastlamak mümkündür.

Dolu dolu geçen meslek hayatını 1977 yılında noktalar. Büyük bir emekle monte ettiği Kavak Kapı’daki dizel motorun kaynakla parçalanarak hurda fiyatına satıldığını duyunca gözyaşlarına hakim olamaz. Durak Usta,2005 yılının 8 Nisan’ında hakkın rahmetine kavuşur. Bu isimsiz kahraman, daha niceleri gibi, üzerine kül kondurmadığı Erzurum’un sinesinde yatmaktadır. Ruhu şâd olsun.

Yazan-Hayati KERGET 

ABDULKADİR ÇÜÇEN (1961----)


Prof. Dr. Abdulkadir ÇÜÇEN  1961 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmit'te yaptı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Felsefe Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı.

Doktora çalışmasını Alman felsefeci Martin Heidegger'in "varlık kuramı" üzerinde yapan Prof. Dr. Abdulkadir ÇÜÇEN; 1993 yılında Türkiye’ye döndü. 1995'de yardımcı doçent, 1997'de doçent oldu.

Prof. Dr. Abdulkadir ÇÜÇEN;   halen Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yabancı dilde yayınlanmış sayısız makaleye sahip olan Prof. Dr. Abdulkadir ÇÜÇEN’e ait;
1-“Heidegger'de Varlık ve Zaman” Bursa: Asa Kitabevi, 1997. İkinci baskı, Asa Kitabevi, Bursa, 2000.
2-“Mantık” Bursa: Asa Kitabevi, 1997. İkinci baskı, Asa Kitabevi, Bursa, 1999.
3-“Felsefeye Giriş” Bursa: Asa Kitabevi, 1999.
4-“Orta Çağ Felsefesi Tarihi” İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2000.
5-“Bilgi Felsefesi” Bursa: Asa Kitabevi, 2001.
6-“Liseler için Mantık Ders Kitabı” Fil Yayınları, İstanbul 2001.
Basılmış kitaplar bulunmaktadır.

ABDÜLKADİR ERTAŞ (1950----)


Prof. Dr. Abdülkadir Ertaş; 1950 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi'ni bitirerek, yüksek lisans ve doktorasını Dicle Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2004 yılında doçent, 2010 yılında ise Profesör oldu.  

Prof. Dr. Abdülkadir Ertaş; halen Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yapmaktadır.

Uzmanlık alanı uygulamalı matematik olan Prof. Dr. Abdülkadir Ertaş’a ait, ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanan bir çok makalesi bulunmaktadır.

'Kısmi Diferansiyel Denklemler', 'Adi Diferansiyel Denklemler' ve 'Uygulamalı Matematik' isimli yayınlanmış  eserleri mevcuttur. 

AHMET CENNETOĞLU (1943----)


Ahmet Cennetoğlu; 6 Temmuz 1943 tarihinde Erzurum’da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da yaptıktan  sonra, İstanbul  Ticaret ve Gazetecilik okulunu bitirdi.

Erzurum Lisesinde öğrenci iken İsmet Danış yönetimindeki TSM Korosuna devam eden Ahmet Cennetoğlu, 1959 yılında İstanbul  Ticaret ve Gazetecilik okuluna devam ederken de;  Nuri Duyguer'den Ud, Kemal Batanay'dan tanbur, Vecihe Daryal'dan kanun dersleri almaya başladı.

1964 yılından itibaren Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan yönetiminde çeşitli müzik faaliyetlerinde bulundu. Yesari Asım Arsoy'la eserlerinin meşk edildiği çalışmalar yaptı.

1976 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda önce akitli, 1977 yılından itibaren kadrolu kanun sanatçısı olarak çalışan Ahmet Cennetoğlu, 1976 ve 1996 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı  ve  Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda Kanun Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi.


AHMET KARCIOĞLU (1977----)


Ahmet Karcıoğlu; 1977 yılında Erzurum'da doğdu.  İlk ve orta okulu Erzurum'da okuyarak, Erzurum Kâzım Karabekir Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu.

1999 yılında Askerden döndükten sonra  ney ile tanıştı. Erzurum'da Neyzen Zeki Karaavcı'dan ney, tavır ve nota dersleri, İsmail Hakkı Gerçek'ten ise nazariyat ve solfej dersleri aldı. Neyzen Ömer Erdoğdular'ın, tarzından etkilendi.

2004 yılında Nevşehir'in Avanoz İlçesinde Motif Kültür Merkezinde, Mevlevi Ayin-i Şerif Törenlerinde neyzen olarak görev aldı.  

Ahmet Karcıoğlu halen Erzurum Mûsikî Cemiyeti'nde ney çalışmalarına devam etmektedir.

CEVDET İLHAN GÜNAY (1951----)


Cevdet İlhan Günay; 1951 yılında Erzurum’da doğdu, Ankara Gazi Lisesini ve 1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Londra ve Ankara’da çeşitli Üniversite ve Enstitülerde öğrenimine devam etti.

Ağrı-Patnos, Aydın-Yenipazar’da hakimlik yaparak Ankara’ya gelen Cevdet İlhan Günay; Ankara’da Yargıtay, Askeri Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi ve 8. İş Mahkemesi’nde hakimlik yaptı. 1996 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi ve halen 9. Hukuk Dairesi üyeliğine devam etmektedir.

Verdiği eserler ve kararlar ile ‘sosyal hukuk devleti’ ilkesini İş Hukukuna adapte etmekte ve İş Hukukunun gelişmesine hizmet etmektedir. İş Hukuku konusunda pek çok eser vermiştir.

3 ciltlik “Şerhli İş Kanunu”, “Sendikalar Kanunu Şerhi”, “İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi” ve “ Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku” önemli eserleridir.

CİHANGİR DUMANLI (1951----)


Cihangir DUMANLI; 1951 yılında Erzurum' da doğdu. 1972 yılında Kara Harp Okulu'ndan Topçu Subayı olarak mezun olarak, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini, 1983 yılında Kara Harp Akademisini ve  1987 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

1996 yılında A.B.D. Milli Savunma Üniversitesinde Ulusal Güvenlik Stratejisi konusunda, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler konusunda yüksek lisans yaparak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 31 yıl fiili hizmetten sonra 2003 yılında Tuğgeneral rütbesinde iken emekliye ayrıldı. 

1 Ocak 2004' ten itibaren Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine seçilen Cihangir DUMANLI’nın çeşitli dergilerde ulusal güvenlik stratejileri konularında pek çok makaleleri yayınlanmıştır.DEMET SAĞIROĞLU (1968----)


Demet Sağıroğlu; 5 Aralık 1968 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise eğitimini Ankara'da sürdürdükten sonra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'ne girdi, 1988 yılında aynı üniversitenin şan bölümüne geçti.

Demet Sağıroğlu 1989 yılında Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Kayahan'ın " Ve Melankoli " isimli şarkısında vokal yapmasıyla profesyonel müzik yaşamı başlamış oldu.

1990 yılında, Kayahan ile birlikte seslendirdikleri "Gözlerinin Hapsindeyim" ‘le Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemelerinde birinci oldular ve Türkiye'yi Zagreb' de temsil ettiler.

1993'te katıldığı Pop Show Şarkı Yarışması'nda ikinci olan Sağıroğlu, 1994 eylül ayında aranjörlüğünü Uzay Heparı'nın, prodüktörlüğünü Şehrazat'ın yaptığı ve albüme adını da veren ‘'Kınalı Bebek'' ile büyük başarı yakaladı.

Sözleri kendisine ait olan ve müziklerini de kendisinin yaptığı ‘' Arnavut Kaldırımı'' , ‘' Hazan Mevsimi'' , ‘' Yadigar'' , ‘' Gönlünce Yaşa'' şarkılarının yer alan ilk albümü büyük beğeni kazandı.

11 Kasım 2012 Pazar

EBULHİNDİLİ CAFER BEY

Cafer Bey Erzurum- Ilıca- Alaybeyi Köyünde (Ebulhindi) doğdu. Ittihat-Terakki fırkası bünyesinde görev alarak İstanbul’da bulundu, parti dağılıp, üyeleri yurt dışına kaçınca Cafer Bey, Erzurum’a döndü. Erzurum’da “Teşkilat-ı Mahsusa”da görev alarak, yaptığı mücadele ile kurtuluşa kadar, Ermenilerin korkulu rüyası oldu. 

1919 yılında ise Atatürk’ün onayı ve Kazım Karabekir Paşa’nın emriyle, sadece Dadaşlardan kurulan birlik Ebulhindili Cafer Bey komutasına verildi. 1920 yılında Erzurum’dan ayrılan bu birlik Düzce ve Adapazarı isyanlarının bastırılmasında önemli görevler üstlenmiş, ayrıca Yunan ordularına Geyve boğazının geçilmez olduğunu göstermiştir. Bu birlik içinde gözü kara kahraman Erzurum çocuklarıda vardır.

Ertan TEKİN (1971----)

Ertan Tekin 1971 yılında İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. 1968 yılında İstanbul'a göç eden Erzurumlu ünlü mey ve zurna ustası Şahamettin Tekin’in oğludur. Daha çok küçük yaşlarda babasının çaldığı aletlerin tınısı ile haşır neşir olan Ertan Tekin babası tarafından iyi bir mey ve zurna sanatçısı olarak yetiştirildi.

1986 yılında profesyonel olarak mey, (duduk, balaban) ve zurna çalmaya başladı. Enstrümanı ile Hoşçakal Yarın, Salkım Hanım’ın Taneleri, Vizontele 1 – 2, Gitmek, Büyük Adam Küçük Aşk, Sarhoş Atlar Zamanı, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Kurtlar Vadisi, Ihlamurlar Altında, Bıçak Sırtı, Parmaklıklar Ardında, Yabancı Damat, Gece Sesleri, Asi, Gelibolu, Özal’lı Yıllar ve İnönü; gibi film dizi ve belgesellere eşlik etti. Mülteci filminin müziklerini ise kendisi hazırladı.

Ertan Tekin; 12 yıldır “Kardeş Türküler” ine yurt içi ve yurt dışı konserlerinde eşlik etmektedir.

FUAT LEHİMLER (1942-2006)

Fuat Lehimler; 1942 yılında Erzurum'da doğdu, ilkokulu bitirdikten sonra, Erzurum Halk Oyunları ve Türküleri Derneği'ne devam etmeye başladı, bağlama çalmayı öğrendi. 

18 yaşında Erzurum Halk Oyunları ve Türküleri Derneğinde bağlaması ve koro çalışmaları ile göz dolduran ve toplu çalışmalara katılan Fuat Lehimler, Erzurum Radyosunun 1963 yılında fiilen faaliyete geçirdiği Doğu'dan Sesler Korosunun ilk sanatçıları arasına girdi. Bu yıllardan itibaren Erzurum'a halk müziği repertuvarı ve dersleri vermek üzere gelen; Fikret Karahan, Nida Tüfekçi, Ateş Köylüoğlu, Talip Özkan gibi hocalarla çalışma imkanı buldu.

1975 yılından itibaren önce şef yardımcısı olarak koro yöneten Fuat Lehimler, daha sonra Yurttan Sesler topluluğunun şefi ve İcra Denetim Kurulu Üyesi oldu. Erzurum, Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarında görev yapan bir çok sanatçının yetişmesinde etkin oldu.

7 Eylül 2006 tarihinde vefat eden Fuat Lehimler, aşağıdaki türküleri THM Repertuvarına kazandırdı.

Kaynak Kişi Olduğu Türküler;
Çayır İnce Biçemedim (Osman Ağa),Gelin Çıkarma Havası.

Notaya Aldığı Türküler;
Ağırlama, Bayburt Sallaması, Bülbül Tek Uyandım Bir Seher Nagah, Mendilimde Tuz Taşı, Paşa Köşkü.

HAFIZ MEHMET PAŞA (1844-1903)


Hafız Mehmet Paşa 1844 yılında Erzurum’da doğdu, eğitimini Erzurum’da tamamlayarak Erzurum vilayeti mektubu kaleminde memuriyete başladı.

93 harbi diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında  Müşir İsmail Hakkı Paşanın özel katipliğine  getirildi, savaş bitince, Selanik ve İşkodra vilayetleri mektupçuluğu (Osmanlıda yazı işlerini yönetmekle yükümlü yüksek görevli kişi); Dıraç, Biriştine ve Derizor mutasarrıflıklarında (en büyük mülki amir) bulundu. Basra’da, Üsküp’te, ve Trablusgarp vilayetlerinde ise valilik yaptı.

1903 yılında ikinci defa getirildiği Üsküp Valiliği esnasında zatürreye yakalanarak hayatını kaybetti, Kosova’da Sultan Murat-ı Hüdavendigar türbesine defnedildi.

HİKMET DELİBAŞ (1941-1995)Tümgeneral Hikmet Delibaş 1941 yılında Aşkale’de doğdu, ilk ve orta öğretimi Erzurum’da yaparak, 1960 yılında topçu Subayı olarak Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1970 yılına kadar çeşitli birliklerde Takım ve batarya komutanlığı yapan Hikmet Delibaş, 1970 yılında girdiği kara harp akademisini 1972 Yılında bitirerek kurmay subay oldu.

Kurmay subay olarak 66 ncı Mekanize Tümen İstihbarat ve İKK Şube Müdürlüğü, 6 ncı Piyade Tümen Lojistik Şube Müdürlüğü, 1 nci Mekanize Piyade Tugay Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Okullar Dairesi Eğitim Şube Eğitim Kısım Amirliği, Belçika Mons’da Shape İstihbarat Dairesi Temel İstihbarat Şube Kısım Amirliği, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliği Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 39 ncu Piyade Tümen 49 ncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1987 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek, bu rütbe ile Kara Kuvvetleri Lojistik Plan Koordinasyon Daire Başkanlığına ve 5 nci Zırhlı Tugay Komutanlığına atandı. 1991 yılında tümgeneralliğe yükselen Hikmet Delibaş, Genelkurmay Lojistik Plan Daire Başkanlığı ile Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkan Yardımcılığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü.

12 Temmuz 1995 tarihinde Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinde İken vefat etti.

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

Hüseyin İHSAN(1873-?)

Hüseyin İhsan; Asker olan babasının görevi nedeni ile, 1873 yılında Erzurum’da doğdu, Askeri Lise ve Harbiyeyi İstanbul’da okudu. Çanakkale Savaşlarında görev aldı.

Türk Kurtuluş Savaşı’nda, Büyük Taarruzda yarbay rütbesi ile 12. Alay Komutanlığı yaptı.

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

Hüseyin Vehbi KOCAGÜNEY (1881-1950)


Hüseyin Vehbi Kocagüney;1881 yılında Erzurum’da doğdu. Harp Okulundan mezun olarak 1nci Dünya Savaşında çeşitli cephelerde görev yaptı. 1920 yılında binbaşı rütbesinde Anadolu’ya geçerek İstiklal Savaşına katıldı ve Batı Cephesi 25. Ağır Topçu Alay Komutanlığı yaptı. 

1942 yılında Tümgeneral rütbesinde iken emekliye ayrılarak siyasete atıldı, 5 Ağustos 1946 tarihinde 8. Dönem Erzurum Milletvekili seçildi. 7 Mayıs 1950 tarihinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Vehbi Kocagüney’in; "Erzurum Kalesi ve Savaşları", “50 bin Türk şehidin yatağı Kıbrıs” ve “1877 - 1878 Osmanlı-Rus Harbinde Aziziye Tabyası Savaşları” isimli basılmış kitapları mevcuttur.

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

HÜSEYİN YURTTAŞ
Erzurum tarihi ve Erzurum tarihi eserleri üzerine önemli araştırmalar yapan ve kaynak kitaplar oluşturan Prof.Dr. Hüseyin Yurttaş; araştırmacılığının ve yazarlılığının yanı sıra bilim adamı olarak;   Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı görevlerini yürütmektedir.

1985 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi bölümünde Lisansını ve  1991 yılında doktorasını yapmış, 1985 – 1991 yılları arasında ayni fakültede araştırma görevlisi olarak hizmet ederek, 1992 yılında yardımcı doçent,2003 yılında doçent, 2008 yılında profesör olmuştur.

Erzurum’daki akademik görevleri dışında yurt genelinde çok önemli kazılara da başkanlık eden Prof.Dr. Hüseyin Yurttaş, halen  Erzincan/Kemah Kalesi kazısında görev yapmaktadır.

KANTARCIZÂDE HACI MUSTAFA (1889-1969)Kantarcızâde Hacı Mustafa (Hacı Mustafa Kantarcıoğlu) 1889 yılında Erzurum’da doğdu. 30 Nisan 1909  tarihinde Sınır Pasaport Memuru unvanıyla devlet hizmetine başlamış, aralıksız hizmet görmüş, Rus işgalinde; Yeğenağa, Gülahmet, Kemhan ve Dervişağa camilerinde imamlık yapmıştır. Cumhuriyet döneminde ise, emekli olduğu 1 Ağustos 1939 tarihine kadar Erzurum Valisi Makam Polisi  görevinde bulunmuştur.   

12 Mart 1918 yılında Erzurum'un düşmandan temizlenmesinden sonra Erzurum Emniyet Müdür Vekilliğine  getirilmiş olan Kantarcızâde Hacı Mustafa; Rus işgali esnasında Erzurum'da yaşanan   Ermeni mezalimi  kağıda dökerek, bugüne ulaşmasını sağlamıştır. Bugün elimizde bulunan bu hatıralar Ermeni mezalimine ait en önemli belgelerdir.   

Hacı Mustafa Kantarcıoğlu 18 Nisan 1969 tarihinde vefat etmiştir.


Muhammed Halis ÖZSOY (1962---)


Muhammed Halis Özsoy, 1962 yılında Uzundere'de doğdu, babasının görevi sebebiyle ilkokul ve ortaokul öğrenimini çeşitli il ve ilçelerde sürdürdü. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde bir yıl öğrenim gördükten sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne geçiş yaparak 1986 yılında buradan da mezun oldu.

Çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik veyöneticilik yaptı. Erzurum-Pasinler Yastıktepe Ortaokulu'nda tarih öğretmenliği ve müdür vekilliği, Erzurum Cumhuriyet Lisesi tarih öğretmenliği, Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu müdür yardımcılığı ve başyardımcılığı görevlerinin ardından müdürlüğünü yaparken, 2000 yılında Erzurum Lisesi müdürlüğüne atanmıştır.

Erzurum Lisesi Müdürü iken, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Erzurum  Uzundere ilçesi belediye başkanlığına seçilen Muhammed Halis Özsoy’un çok sayıda yayımlanmış makalesi ile; "Erzurum Tarihi ile ilgili Bibliyografya",  "Tarih Öğretiminde Metot", "Erzurum Kapıları I",  "Erzurum Kapıları II",  "Erzurum Çeşmeleri",  "Uzundere İlçesinin Düşman İşgalinden Kurtuluş Tarihi"; İsimlerini taşıyan  altı adet basılmış kitabı vardır.

Mehmet ŞAHİN (1880-1960)Mehmet Şahin; 1880 yılında Erzurum’da doğdu, Erzincan Askeri Orta Okulunu, Kuleli Askeri Lisesini ve Harbiye’yi bitirerek Balkan Savaşına ve Çanakkale Savaşına katıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda, Büyük Taarruzda binbaşı rütbesi ile 36’nci Piyade Alay Komutanlığı yaptı.

1960 yılında hayatını kaybetti. 

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı