11 Kasım 2012 Pazar

HAFIZ MEHMET PAŞA (1844-1903)


Hafız Mehmet Paşa 1844 yılında Erzurum’da doğdu, eğitimini Erzurum’da tamamlayarak Erzurum vilayeti mektubu kaleminde memuriyete başladı.

93 harbi diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında  Müşir İsmail Hakkı Paşanın özel katipliğine  getirildi, savaş bitince, Selanik ve İşkodra vilayetleri mektupçuluğu (Osmanlıda yazı işlerini yönetmekle yükümlü yüksek görevli kişi); Dıraç, Biriştine ve Derizor mutasarrıflıklarında (en büyük mülki amir) bulundu. Basra’da, Üsküp’te, ve Trablusgarp vilayetlerinde ise valilik yaptı.

1903 yılında ikinci defa getirildiği Üsküp Valiliği esnasında zatürreye yakalanarak hayatını kaybetti, Kosova’da Sultan Murat-ı Hüdavendigar türbesine defnedildi.