11 Kasım 2012 Pazar

HÜSEYİN YURTTAŞ
Erzurum tarihi ve Erzurum tarihi eserleri üzerine önemli araştırmalar yapan ve kaynak kitaplar oluşturan Prof.Dr. Hüseyin Yurttaş; araştırmacılığının ve yazarlılığının yanı sıra bilim adamı olarak;   Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı görevlerini yürütmektedir.

1985 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi bölümünde Lisansını ve  1991 yılında doktorasını yapmış, 1985 – 1991 yılları arasında ayni fakültede araştırma görevlisi olarak hizmet ederek, 1992 yılında yardımcı doçent,2003 yılında doçent, 2008 yılında profesör olmuştur.

Erzurum’daki akademik görevleri dışında yurt genelinde çok önemli kazılara da başkanlık eden Prof.Dr. Hüseyin Yurttaş, halen  Erzincan/Kemah Kalesi kazısında görev yapmaktadır.