22 Ekim 2016 Cumartesi

YABANCI KAYNAKLARDA ESKİ ERZURUM FOTOĞRAFLARI


1850; Erzurum Panorama-Chesney
1850; Saat Kulesi-San Lazzaro  Venedik

1898; Erzurum'da Ermeni Misyonu-H. Hepworth, London

1900; Erzurum Haritası-H.F.B.Lynch London 
1901; Erzurum ve Kale-H.F.B. Lynch, London 
1913; Erzurum-Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Berlin
1913; Erzurum-Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Berlin 
1913; Erzurum-Eberhard-Joachim Graf von Westarp. Berlin 
1915; Erzurum-Rus Basınından
1929; Erzurum-Mechitar von Sebaste, Wien 
1940; Erzurum Çarşı-Victor Pietschmann, Wien 
1940; Erzurum Panorama-Victor Pietschmann 
1842; Bayburt-Michel Paboudjian 
1901; Bayburt-Victor Pietschmann 
1901; Bayburt Akkoyunlu Mezarları-H.F.B. Lynch, Londra
1898; Bayburt Şehir ve Kale-Lord Warkworth
Bir Japon Turist Çizimi İle Çifteminareli Medrese
Birinci Dünya Savaşı Esnasında Çifteminareler-Victor Pietschmann, Wien
Çeçen Göç Kafilesi Erzurum'da-Çizim M.Albert d'Arcolliere
1915; Çifte MinareliMedrese-Rus Illustrated Niva
1898; Çifte Minareli Medrese-San Lazzaro, Venedik
1906; Ermeni Kaynaklarında Kale
1800;Ermeni Kaynaklarda Erzurum 
1820; Erzurum Taş Baskı Gravürü-Rus Illustrated Niva
1810; Erzurum-Houshamadyan
1819; Erzurum-Deutsche Presse
1820; Erzurum Taş Baskı Gravürü-Rus Illustrated Niva
1901; Erzurum-H.F.B.Lynch,London
1917; Erzurum-Natalia Avazyan
1948; Erzurum Tandır Bacası
1848; Erzurum Gravürü-Rus Illustrated Niva
1898; Erzurum Açık Hava Lokantası-H.Hepworth
1878;Erzurum Bit Pazarı-John Baptist 
1890; Erzurum Çifte Minareli Medrese-Edmund Ollier, London
1901; Erzurum Çifte Minareli Medrese-H.F.B.Lynch, London
1903;Erzurum-Keghuni,Venedik
1854; Erzurum Gravürü-Robert Curzon,Londra
1903; Erzurum Hapishanesi-Keghuni,Venedik
1875; Erzurum Panorama-San Lazzaro, Venedik
1875; Erzurum Panorama-San Lazzaro, Venedik
1929; Erzurum Panorama ve Kale-Vahan Inglisian
1878; Erzurum-Willmore Arthur
1898; Erzurum'da Ayakkabı Tamircileri- H.Hepworth
 1898; Erzurum'da Tesbihciler-H.Hepworth 
Erzurum Kalesi Taş Baskı Gravürü -Rus Illustrated Niva
1898; Gürcü Kapısı Camii-San Lazzaro, Venedik
1878; Gürcü Kaynaklardan Rus İşgalinde Lalapaşa Camii
1890; İngiliz Kaynaklarında Tahta Oyma Erzurum Resmi
1915; İşgalden Sonra Erzurum (Yangın Yeri)-Rus Illustrated Niva
Japon Turist Objektifinde Ulu Cami Kubbesi
1810; Rus Gravüründe Erzurum-Rus Illustrated Niva
1935;Sarkis K. Khachaturyan fırçasından Erzurum