26 Ağustos 2012 Pazar

26 Ağustos 1919
Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkez Heyeti , Atatürk'e mektup ile, Erzurum hemşeriliğini teklif etti.

"Bu ülkenin tarihinde şehrimizin nasıl nurlu bir yeri varsa, Erzurum tarihinde de yüksek vatansever şahsınız öyle bir özel yer almıştır. Doğum yeriniz istilâ altında bulunduğundan, burada yerleşmekle hemşehriliğimizi kabul buyurmanızı rica ederiz."Atatürk kendisine teklif edilen, Erzurum hemşeriliğini bir gün sonra 27 Ağustos 1919 günü, aşağıdaki sözler ile kabul ettiğini bildirdi.

"Tarihî olan Erzurum'un, bu erler yatağının hemşerileri arasında bulunmak âcizleri için en büyük saadettir."

16 Ağustos 2012 Perşembe

ATLI KIZAK


BAKIR HAMAM TASI


BAKIR KAZAN


BAKIR KEVGİR


BAKIR LENGER


BAKIR SAHAN


BAKIR TENCERE


BAKIR TEŞT


BAKIR YAMAK


ÇİNKO TABAK


ÇİNKO TAS


DEMİR TATLISI KALIPLARI


DİKİŞ MAKİNASI


DÖVEN


EGİŞ


EKMEK TAHTASI


EL DEĞİRMEN TAŞI


ELEK


FAYTON


SAC SEMAVER


GAZ LAMBASI


GÜĞÜM


KAĞNI


KALBUR


KAR KÜREĞİ


KESER


NOSTALJİK AYAKKABILAR


LÜKS LAMBA


MAŞRAPA


MERDANE


TEREK


MİS SEMAVER


RADYO "HEMDE AGA"


SEFER TASI


SOBA


ŞİMŞİR TARAK


TAVA


TEŞİ


TURŞU KÜPÜ


ÜTÜ


SİNİ, YOĞURT BAKRAÇ VE TASI


YÜN TARAĞI


ZANKA


11 Ağustos 2012 Cumartesi

Ahmet Fikri TÜZER (1978-1942)


Ahmet Fikri Tüzer; 1878 yılında Bulgaristan’ın Şumnu şehrinde dünyaya geldi, 1905 yılında Askeri Tıbbiye’den yüzbaşı doktor olarak mezun oldu. 5’inci Ordu Bağdat Merkez Hastanesi’ne atandı. 1914 yılında ise binbaşı rütbesi ile Erzurum Hastanesinde görevlendirildi.  

Erzurum’da görev yaptığı sürece tifo, kolera, bit ve pireyle insana geçen salgın hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynadı. Bu çalışmaları karşılığında Harp Madalyası ile ödüllendirildi.

1924 - 1927 yılları arası Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. III, IV, V ve VI. dönemlerde (1927 - 1942 yılları arasında) Erzurum Milletvekilli seçilen Ahmet Fikri Tüzer; 16 Ağustos 1942 tarihinde Erzurum Milletvekili iken  vefat etti. 

Asım Vasfi MÜHÜRDAROĞLU (1891-1966)


Asım Vasfi Bey, 1891 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum Mülkiye İdadisini bitirerek ticarete atıldı. Erzurum’da şubesi açılan İttihat ve Terakki Fırkasına üye olan Asım Vasfi Bey ayni zamanda Teşkilatı Mahsusa (Enver Paşa tarafından kurulan, İttihat ve Terakki'nin Türkçü ve İslamcı propaganda örgütü) üyesi idi. 

Asım Vasfi Bey Erzurum ve çevresinde topladığı milis kuvvetleri ile Doğu Cephesinde Ruslara karşı gerilla savaşı yaptı. 

Asım Vasfi Bey ,23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1nci Dönem ve 3 ncü Dönem Erzurum Milletvekili olarak görev yaptı. 

Asım Vasfi Mühürdaroğlu 7 Ağustos 1966 tarihinde vefat etti.

Aziz AKYÜREK (1882-1951)


Aziz Akyürek; 12 Mayıs 1882 tarihinde babasının memur olarak bulunduğu Trabzon'da doğdu. Edirne vilayeti defterdarı olan Kars kökenli Hasanbayraktarzade ailesine mensup Erzurumlu Mehmet Mithat Efendi ile Hanife Lebibe Hanım'ın oğludur.İlk öğrenimini Adana Mekteb-i İbtidaisi'nde 1897'de tamamlamıştır. 1902'de Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane'den mezun olmuştur. Sicilinde Türkçe'den başka Fransızca, İngilizce ve Ermenice konuşabildiği ve yazabildiği belirtilmektedir.

Aziz Akyürek İzmir Valisi iken 1927 yılında Üçüncü Yasama Yılı için Erzurum'dan milletvekili seçilerek,  Erzurum milletvekilliği görevini 4,5,6 ve 7. Dönemlerde de sürdürdü.

5 Ağustos 1946 tarihinde milletvekilliği son bulan Aziz Akyürek 29 Mayıs 1947 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclisi Başkanlığı'na atanmıştır. 13 Temmuz 1947 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrıldığı Ankara'da 15 Ağustos 1951 tarihinde ölmüştür.

Hasan Tahsin UZER (1878-1939)


Hasan Tahsin UZER; 1878 yılında Selanik'de doğdu, Mustafa Kemal'in çocukluk arkadaşıdır. 1897'de Mülkiye'den mezun oldu. 

Hasan Tahsin UZER;İlk Valilik görevini 1913 yılında Van'da yapmıştır. 1914'te Erzurum Valisi'dir. Erzurum Valiliği sırasında (I.Dünya Savaşı dönemi) orduya yaptığı hizmetlerden dolayı Altın Liyakat Muharebe Madalyası ve fahri üsteğmen ve yüzbaşılık, bir yıl sonrada Harbiye Nezareti'nde yapılan bir törenle binbaşı rütbelerini almıştır. 

19 Ocak 1919'da İzmir Mebusu olarak Osmanlı Meclisi Mebusan'ına katılmıştır. İstanbul'un işgali üzerine Osmanlı Meclisi kapatılmış, Hasan Tahsin de tutuklanarak Malta'ya sürülmüştür.

Türkiye'ye dönüşünün ardından, 1924'te Ardahan, 1927'de Erzurum, 1933'te Konya Milletvekili olmuştur. 10 Aralık 1934 tarihinde “Uzer” soyadı kendisine bizzat Atatürk tarafından verilmiştir. 

6 Eylül 1935'te Üçüncü Ordu Genel Müfettişliği'ne getirilmiştir. Bu görevdeyken 3 Aralık 1939 tarihinde vefat etmiştir.

Mehmet Nafiz DUMLU (1880-1961)


Mehmet Nafiz DUMLU; 1880 yılında Erzurum'da doğdu. Harp Okulundan mezun olarak bir süre askerlik yaptı. 

1924 yılında Erzurum Belediye başkanlığı yaparken ara seçimlerde TBMM nin İkinci nci yasama yılında Saruhan Milletvekili ve 1927 yılında Üçüncü Yasama Yılında ise Erzurum Milletvekili seçildi.

Mehmet Nafiz DUMLU; 20 Temmuz 1961 tarihinde hayatını kaybetti.

Nafi Atuf KANSU (1890 -1949)


Nafi Atuf KANSU;  Asker olan babasının görevi nedeni ile 1891 yılında Mekke'de doğdu.ilk,orta ve lise tahsilini Edirne'de tamamladı. Edirne Mülki İdadisinden 1906 yılında mezun olan Nafi Atuf KANSU aynı yıl giriş sınavını kazanarak İstanbul'da Mülkiye Mektebi(Siyasal Bilgiler Fakültesi)'ne kaydoldu ve Mülkiye'yi 1910 yılında bitirdikten sonra Edirne'ye Maiyet Memuru olarak tayin oldu.

1921 yılında Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın içinde Mustafa Kemal'in yanında yer alan ilk Kuvayı Milliyecilerdendir.TBMM Hükumeti kurulduğunda, Ankara'da Milli Hükümetin emrinde çalışmaya başladı. 

Nafi Atuf KANSU,TBMM'e 1927 yılında 3 ncü Yasama Yılı için Erzurum Milletvekili seçilerek 1947 yılına kadar aralıksız 20 yıl milletvekiliği yaptı.23 Ekim 1949 tarihinde hayatını kaybetti.