15 Ağustos 2015 Cumartesi

ŞENYURT KALESİ


Şenyurt Kalesi; Erzurum’un 40 km. kuzeydoğusunda merkez ilçeye bağlı Şenyurt Köyü’nün sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kalenin rakımı 2169 m. olup tarihi Erzurum-Tortum yolunu kontrol altında tutmaktadır.

Kale üç küçük tepecik üzerine kurulmuştur. Bu tepeciklerden batı uçta olanın sur duvarlarının bir kısmı günümüzde ayakta kalmayı başarmıştır.


Kale iki surlu olup iç kale olarak adlandırdığımız kısmında mimari kalıntı izleri görülmektedir.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

KUŞLUCA KALESİ

Kuşluca Kalesi; Karaçoban Kuşluca Köyü sınırları içerisindedir. 

Kale iki katlı sur duvarları ile çevrilidir. Kalenin girişi güneybatıda yer almaktadır. 

Kalenin içinde mimari kalıntılar bulunmaktadır. Kalıntılar incelendiğinde, Demir Çağı’nda inşa edildiği ve Ortaçağ’da, Bizans döneminde ise ilaveler yapıldığı izlenmektedir.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

İSPİR CANKURTARAN KALESİ


İspir’e 13 km. uzaklıktaki Cankurtaran Köyü’nün yaklaşık 2 km. kuzeybatısındadır. Kale aynı zamanda Karahan Kalesi’ne de yakındır. Çevreye tamamen hakim durumda olan kaleden maalesef geriye pek bir şey kalmamıştır. Günümüzde kaleden çok bir gözetleme kulesi olduğu izlenimini vermektedir.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

İSPİR KARAKALE KALESİ

İspir’e 45 km. uzaklıktaki Karakale Köyü’nün yaklaşık 3 km. kuzeybatısındadır. Çevreye bütünüyle hakim bir konumda yer alan kale Ortacağdan kalma bir karakol kalesidir ve 100 metrelik bir  tepe üzerine kurulmuştur.

Kale aşırı derecede tahrip olduğundan dolayı özelliğini kaybetmiştir.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.