15 Ağustos 2015 Cumartesi

ŞENYURT KALESİ


Şenyurt Kalesi; Erzurum’un 40 km. kuzeydoğusunda merkez ilçeye bağlı Şenyurt Köyü’nün sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kalenin rakımı 2169 m. olup tarihi Erzurum-Tortum yolunu kontrol altında tutmaktadır.

Kale üç küçük tepecik üzerine kurulmuştur. Bu tepeciklerden batı uçta olanın sur duvarlarının bir kısmı günümüzde ayakta kalmayı başarmıştır.


Kale iki surlu olup iç kale olarak adlandırdığımız kısmında mimari kalıntı izleri görülmektedir.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.