13 Aralık 2016 Salı

YUKARI HABİP EFENDİ CAMİİ

                                    Restorasyon Öncesi
Yukarı Habip Efendi Camii  Erzurum Habip Efendi Mahallesinde bulunmaktadır. 17 nci veya 18nci asırda yapıldığı tahmin edilen camiyi yaptıran belli olmamakla beraber halk tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. 

Hiçbir sanat değeri olmayan yapı zamanla geçirdiği tamirlerle orijinal halini kaybetmiş ve toprak damı çatı ile kaplanmıştır. Sac kaplı minaresi bulunan mabet 2016 yılında restorasyona alınmıştır.

3 Aralık 2016 Cumartesi

AŞAĞI HABİP EFENDİ CAMİİ

Restorasyon Öncesi
                                                              Restorasyon Sonrası
Aşağı Habip Efendi Camii; Erzurum  Habip Efendi Mahallesinde bulunmaktadır. 18 nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ibadethanenin banisi belli değildir, halk tarafından yaptırılmış olması muhtemeldir. 

İlk yapımında toprak damla örtülü olan cami geçirdiği tamiratlarda çatı ile kaplanmış ve tahta üzerine sac kaplanmış minaresi yıkılarak tuğla minare inşa edilmiştir.

Cami çeşitli zamanlarda özellikle son yıllarda yapılan onarımlarla orijinalliğini yitirmiştir.

VEYİS EFENDİ CAMİİ

Erzurum’da ayni ismi taşıyan mahallede yer alan Veyis Efendi Camii; 17 nci yüzyılda Erzurum’da yaşamış velilerden Veyis (üveys) Efendi tarafından 1700 lü yıllarda yaptırılmıştır. 

Düzgün kesme taştan yapılmış ve üstü toprak damla örtülmüş olan caminin zaman içerisinde geçirdiği tamirlerde üzeri çatı kaplanmış ve cami orijinal halini yitirmiştir. Tahtadan yapılmış olan minaresi oluklu sac ile kaplıdır.

17 Kasım 2016 Perşembe

ŞAİR NEFİ İLKÖĞRETİM OKULU

2.Sultan Abdülhamit döneminde Osmanlı topraklarında açılan on beş mülkiye idadilerinden biri olan Şair Nef’i İlköğretim Okulu daha sonra Erzurum Sultanisi, Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum lisesi,1957 yılında da Atatürk Üniversitesi olarak hizmet vermiştir. İlk yapılışında sıvasız yığma taş yöntemi ile inşa edilmiş olan bina daha sonra, 1940lı yılların ortasında şimdiki haliyle yeniden inşa edilmiştir.

Şair Nef’i  İlköğretim Okulu Yakutiye Camii Kebir  Mahallesi Şerif  efendi Caddesi üzerinde olup; 1932-1935 yıllarında idadi, 1936-1939 yıllarında muallim mektebi, 1939-1958 yıllarında kız ortaokulu, 1958 yılında Atatürk Üniversitesi olarak hizmet vermiş sonra yeniden kız ortaokulu, 1972 yılından itibaren ise Şair Nef’i Ortaokulu, 1997 yılında ise ilköğretim okulu olmuştur.

Şair Nef’i  İlköğretim Okulu; 2873 sayılı yasa ile kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmış bulunmaktadır.

22 Ekim 2016 Cumartesi

YABANCI KAYNAKLARDA ESKİ ERZURUM FOTOĞRAFLARI


1850; Erzurum Panorama-Chesney
1850; Saat Kulesi-San Lazzaro  Venedik

1898; Erzurum'da Ermeni Misyonu-H. Hepworth, London

1900; Erzurum Haritası-H.F.B.Lynch London 
1901; Erzurum ve Kale-H.F.B. Lynch, London 
1913; Erzurum-Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Berlin
1913; Erzurum-Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Berlin 
1913; Erzurum-Eberhard-Joachim Graf von Westarp. Berlin 
1915; Erzurum-Rus Basınından
1929; Erzurum-Mechitar von Sebaste, Wien 
1940; Erzurum Çarşı-Victor Pietschmann, Wien 
1940; Erzurum Panorama-Victor Pietschmann 
1842; Bayburt-Michel Paboudjian 
1901; Bayburt-Victor Pietschmann 
1901; Bayburt Akkoyunlu Mezarları-H.F.B. Lynch, Londra
1898; Bayburt Şehir ve Kale-Lord Warkworth
Bir Japon Turist Çizimi İle Çifteminareli Medrese
Birinci Dünya Savaşı Esnasında Çifteminareler-Victor Pietschmann, Wien
Çeçen Göç Kafilesi Erzurum'da-Çizim M.Albert d'Arcolliere
1915; Çifte MinareliMedrese-Rus Illustrated Niva
1898; Çifte Minareli Medrese-San Lazzaro, Venedik
1906; Ermeni Kaynaklarında Kale
1800;Ermeni Kaynaklarda Erzurum 
1820; Erzurum Taş Baskı Gravürü-Rus Illustrated Niva
1810; Erzurum-Houshamadyan
1819; Erzurum-Deutsche Presse
1820; Erzurum Taş Baskı Gravürü-Rus Illustrated Niva
1901; Erzurum-H.F.B.Lynch,London
1917; Erzurum-Natalia Avazyan
1948; Erzurum Tandır Bacası
1848; Erzurum Gravürü-Rus Illustrated Niva
1898; Erzurum Açık Hava Lokantası-H.Hepworth
1878;Erzurum Bit Pazarı-John Baptist 
1890; Erzurum Çifte Minareli Medrese-Edmund Ollier, London
1901; Erzurum Çifte Minareli Medrese-H.F.B.Lynch, London
1903;Erzurum-Keghuni,Venedik
1854; Erzurum Gravürü-Robert Curzon,Londra
1903; Erzurum Hapishanesi-Keghuni,Venedik
1875; Erzurum Panorama-San Lazzaro, Venedik
1875; Erzurum Panorama-San Lazzaro, Venedik
1929; Erzurum Panorama ve Kale-Vahan Inglisian
1878; Erzurum-Willmore Arthur
1898; Erzurum'da Ayakkabı Tamircileri- H.Hepworth
 1898; Erzurum'da Tesbihciler-H.Hepworth 
Erzurum Kalesi Taş Baskı Gravürü -Rus Illustrated Niva
1898; Gürcü Kapısı Camii-San Lazzaro, Venedik
1878; Gürcü Kaynaklardan Rus İşgalinde Lalapaşa Camii
1890; İngiliz Kaynaklarında Tahta Oyma Erzurum Resmi
1915; İşgalden Sonra Erzurum (Yangın Yeri)-Rus Illustrated Niva
Japon Turist Objektifinde Ulu Cami Kubbesi
1810; Rus Gravüründe Erzurum-Rus Illustrated Niva
1935;Sarkis K. Khachaturyan fırçasından Erzurum