27 Haziran 2013 Perşembe

BU DERENİN GEVENİ (HAY LİLİM HOY LİLİM)

(Hay Lilim Hoy Lilim) Bu Derenin Geveni
(Cano Can Ha Cano Can) Geven Bastı Geveni
Hay Lilim Hoy Lilim) Paşadan Emir Gelmiş
(Cano Can Ha Cano Can) Seven Alsın Seveni

(Hay Lilim Hoy Lilim) Dağda Harman Olur Mu

(Cano Can Ha Cano Can) Böyle Ferman Olur Mu
(Hay Lilim Hoy Lilim) Yana Yana Kül Oldum
(Cano Can Ha Cano Can) Küle Derman Olur Mu 

Kaynak-Kemalettin Şenocak
Derleyen-Muzaffer Sarısözen
Nota-Muzaffer Sarısözen
Yöre-Erzurum/Şenkaya/Bardız


26 Haziran 2013 Çarşamba

BU DÜNYADA MURADIMA

Bu dünyada muradına erdi
Diyen yalan söyler
Baştan başa sefasını sürdüm
Diyen yalan söyler

Sular akar argın argın
Felek kurmuş böyle çarkın
Bu dünyada evim barkım
Vardır diyen yalan söyler

Oğul dinlemez atayı
Dilden çıkarmaz hatayı
Pişmeden çiğ yumurtayı
Soydum diyen yalan söyler

Dost Hatayim der varılmaz
Varılsa geri durulmaz
Hediyesiz yar sevilmez
Sevdim diyen yalan söyler

Kaynak-Ali Atıcı    
Derleyen-Mehmet Özbek   
Nota-Mehmet Özbek
Yöre-Erzurum/Aşkale 

BU GECE AY DOĞACAK

Bu Gece Ay Doğacak (Aynalım)
Şavkı Bize Vuracak (Aynalım)
Kızlar Düğün Evinde (Aynalım)
Tef Çalıp Oynıyacak (Aynalım) 

Erzurum'dan Kemah'tan (Aynalım)
Kız Gelir Oynamaktan (Aynalım)
Kızın Ayağı Şişmiş (Aynalım)
Tef Çalıp Oynamaktan (Aynalım)

Bu Gece Buralıyam (Aynalım)
El Vurma Yaralıyam (Aynalım)
Gitti Yârim Gelmedi (Aynalım)
Ben Bahtı Karalıyam (Aynalım)

Bu Gece Serin Gece (Aynalım)
Uykusu Derin Gece (Aynalım)
Yârdan Bir Name Gelmiş (Aynalım)
Okurum Hece Hece (Aynalım)

Kaynak-Sırma Günaydın
Derleyen-Baksen Günaydın
Nota-Baksen Günaydın
Yöre-Erzurum/Aşkale 

BU GÖÇÜ BURDAN YÜKLEDİM

Bu Göçü Burdan Yükledim
O Dağ Olmaz Bu Dağ Olsun
Şeyda Bülbül Figan Eyler

O Bağ Olmaz Bu Bağ Olsun

Aldım Yârimi Yanıma
Düştüm Gurbetin Yoluna
Al Hançeri Vur Sineme
Hançer Değil Bıçağolsun

Ben Aşığam Vardır Sözüm
Hak Yoluna Gurban Özüm
Yâr Boynunda Düzüm Düzüm
İnce Değil Mercan Olsun

Kaynak-Suzan Kırmızı
Derleyen-TRT
Nota-Ali Can
Yöre-Erzurum

BU TEPE PULLİ TEPE (Erzurum Narman)

Bu Tepe Pulli Tepe (Yaylalar)
O Yaylalar Yaylalar Sonalar
Çıktım Su Serpe Serpe (Yaylalar)
O Yaylalar Yaylalar Sonalar
Gittim Ki Yar Uyumuş (Yaylalar)
O Yaylalar Yaylalar Sonalar
Uyardım Öpe Öpe (Yaylalar)
O Yaylalar Yaylalar Sonalar

Bu Tarla Ektim Pazı (Yaylalar)

O Yaylalar Yaylalar Sonalar
Suvardım Bazı Bazı (Yaylalar)
O Yaylalar Yaylalar Sonalar
Gelirsen Bize Gelme (Yaylalar)
O Yaylalar Yaylalar Sonalar
Emmimgile Gel Mazı(Yaylalar)
O Yaylalar Yaylalar Sonalar

Kaynak-Muharrem Akkuş
Derleyen-Nida Tüfekçi
Nota-Nida Tüfekçi
Yöre-Erzurum/Narman  

BU TEPE PULLU TEPE


Bu Tepe Pullu Tepe (Nenni De Yarim Nenni)
Su Gelir Serpe Serpe (Eski De Yarim Hani)
Dediler Yar Uyumuş (Nenni De Yarim Nenni)
Uyardım Öpe Öpe (Eski De Yarim Hani)

Altını Bozdurayım (Nenni De Yarim Nenni)
Gerdana Dizdireyim (Eski De Yarim Hani)
İpek Mendil Değilsen (Nenni De Yarim Nenni)
Koynumda Gezdireyim (Eski De Yarim Hani)

Altındır Alay Değil (Nenni De Yarim Nenni)
Gümüştür Kalay Değil (Eski De Yarim Hani)
Kınamayın A Dostlar (Nenni De Yarim Nenni)
Sevdadır Kolay Değil (Eski De Yarim Hani) 

Kaynak-Muharrem Akkuş
Derleyen-Nida Tüfekçi
Nota-Nida Tüfekçi
Yöre-Erzurum 

BÜLBÜL BAĞA GİRİP YAPMIŞ YUVAYI

Bülbülü Bağa Girip Yapmış Yuvayı
Görmüş Ki Gülleri Cümle Har Almış
Bozulmuş Gülşeni Âb-U Havası
Sanki Bu Âlemi Sitemkâr Almış

Hadi Leyli Leyli Leylim Efendim Gel Gel
Hadi Leyli Leyli Leylim Efendim Gel Gel

Öfkelenmiş Kambur Felek Bülbüle
Pejmurdelik Vermiş Güle Sümbüle
Cümle Âlemide Vermiş Gül Güle
O Zaman Da Hep Gülleri Har Almış

Hadi Leyli Leyli Leylim Efendim Gel Gel
Hadi Leyli Leyli Leylim Efendim Gel Gel 

Kaynak-Raci Alkır
Derleyen-Ateş Köyoğlu
Nota-Ateş Köyoğlu
Yöre-Erzurum 

BÜLBÜL TEK UYANDIM BİR SEHER-Ü NAGAH

Bülbül tek uyandım bir seher-ü nagah
Gördüm ki uğramışam bir mürg-i zare
Tutuştum dem be dem yakıldım eyvah
Yakıldım yandım nar ü hezare

Gördüler ki beni hali perişan
Cem oldu aristo eflatun lokman
Nabzıma el vurdu bin bir tabiban
Dediler derman yok buna ne çare

Söz-Naim Gölleroğlu (Naim Hoca)
Kaynak-Naim Gölleroğlu (Naim Hoca)
Derleyen-Suat Işıklı
Nota Fuat Lehimler
Yöre-Erzurum

BÜLBÜLÜMÜN KAFESİ

Bülbülümün Gafesi (Aman Sürmelim Oğlan)
Yandan Alır Nefesi (Siyah Düğmelim Oğlan)
Cennetlerde Bulunmaz (Aman Sürmelim Oğlan)
Çift Gezmenin Sefası (Siyah Düğmelim Oğlan)

Aman Sürmelim Oğlan
Siyah Düğmelim Oğlan
Seni Ellere Vermem
Canım Sürmelim Oğlan

Halıyı Goydum Yüke (Aman Sürmelim Oğlan)
Yedi Gat Büke Büke (Siyah Düğmelim Oğlan)
Ben Geçmem Sevdiğimden (Aman Sürmelim Oğlan)
Kesseler Tike Tike (Siyah Düğmelim Oğlan)

Aman Sürmelim Oğlan
Siyah Düğmelim Oğlan
Seni Ellere Vermem
Canım Sürmelim Oğlan

Gaden Ağam Geri Bah (Aman Sürmelim Oğlan)
Aldın Aklım Beri Bah (Siyah Düğmelim Oğlan)
Ya Al Da Götür Beni (Aman Sürmelim Oğlan)
Ya Otur Dilden Bırak (Siyah Düğmelim Oğlan)

Aman Sürmelim Oğlan
Siyah Düğmelim Oğlan
Seni Ellere Vermem
Canım Sürmelim Oğlan 

Kaynak-Ali Güler
Derleyen-TRT İstanbul
Nota-Yücel Paşmakcı
Yöre-Erzurum

BÜLBÜLÜN GÖĞSÜ AL OLUR

(Amman)
Bülbülün göğsü al olur
Bülbülün göğsü al olur
Etirafı hal hal olur
Sen ağlama bir hal olur

Bülbül bülbül bülbül bülbül
Ey bülbül ey bülbül ey bülbül
Yanağı gül saçı sümbül
Dimağı gül her yanı gül
Bülbül bülbül bülbül bülbül
Ey bülbül ey bülbül ey bülbül

(Amman)
Bülbül bir yumurta kuzlar
Bülbül bir yumurta kuzlar
Kanadın altında gizler
İçerde yaralar sızlar

Bülbül bülbül bülbül bülbül
Ey bülbül ey bülbül ey bülbül
Yanağı gül saçı sümbül
Dimağı gül her yanı gül
Bülbül bülbül bülbül bülbül
Ey bülbül ey bülbül ey bülbül

Kaynak-Ağa Keskin
Derleyen-Nida Tüfekçi
Nota-Nida Tüfekçi
Yöre-Erzurum

CAN BULA CANANINI

Can Bula Cananını
Bayram O Bayram Ola
Kul Bula Sultanını
Bayram O Bayram Ola

Hüzn-Ü Keder Def Ola
Dilde Hicap Ref Ola
Cümle Günah Ef Ola
Bayram O Bayram Ola

Lütfi Ya Lütfü Kerim
Erişe Rahmü-Rehim
Bermurad Ede Fehim
Bayram O Bayram Ola

Söz-Alvarlı Lutfî Efe
Kaynak-Raci Alkır
Derleyen-Raci Alkır
Nota-TRT
Yöre-Erzurum

REF:Lağvetme, hükümsüz kılma, ortadan kaldırma
RAHMU-REHİM:Esirgeyen, koruyan, acıyan Allah
HİCAP:Utanma
BERMURAD:İstek üzere
FEHMETMEK:Anlamak, kavramak
EF:Af
HÜZN-Ü KEDER:Üzüntü ve acı
DEF OLMAK:Çekilip gitmek, yok olmak
DİL:Gönül

CAN ELLERİNDEN GELMİŞEM

Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem

Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem
Namu nişanı neylerem

Hakkı cemii halk eden
Müstağniyem billahi ben
Hallakı alem var iken
Halkı zamanı neylerem

Söz-Erzurumlu İbrahim Hakkı
Kaynak-Suat Işıklı
Derleyen-Suat Işıklı
Nota- Suat Işıklı
Yöre-Erzurum/Hasankale

CİGARA ATTIM YARA

Cigara attım yara
Gitti takıldı kara
Ne zaman eriyecek
Yüreğimdeki yara

Al puşular puşular
Elde leğen ışılar
Yedi yıl seni sevdim
Yeni duydu komşular 
               
Kaynak-Edip Demir
Derleyen-TRT 
Nota-TRT
Yöre-Erzurum   

ÇAY BAŞINDA BİR KUŞ VAR

Çay başında bir kuş var
Kanadında gümüş var
Bu kuş buralı değil
Elbet bunda bir iş var

Aman da amanın çalıkuşum
Sen nerde kaldın minnoşum
Çok içmişim sarhoşum

Çay başının taşları
Ötüşüyor kuşları
Ne yaman güzel olur
Erzurum'un dadaşları

Aman da amanın çalıkuşum
Sen nerde kaldın minnoşum
Çok içmişim sarhoşum

Kaynak-Şefik Torung
Derleyen-Şefik Torung
Nota-?
Yöre-Erzurum   

ÇAYDA BALIK YAN GİDER

Çayda Balık Yan Gider (Nar Gülüm Ey Dost Gülüm Gülüm Ey)
Açma Yaram Kan Gider (Nar Gülüm Ey Dost Gülüm Ey)
Buna Tabip Neylesin (Nar Gülüm Nar Gülüm Nar Gülüm Ey)
Ecel Gelmiş Can Gider (Nar Gülüm Ey Dost Gülüm Ey)

Çay Başı Duman Olur (Nar Gülüm Ey Dost Gülüm Gülüm Ey)
Hallerim Yaman Olur (Nar Gülüm Ey Dost Gülüm Ey)
Bana Derd Açan Güzel (Nar Gülüm Ey Dost Gülüm Gülüm Ey)
Ellere Derman Olur (Nar Gülüm Ey Dost Gülüm Ey) 

Kaynak-Yöre Ekibi    
Derleyen-Ateş Köyoğlu     
Nota-Ateş Köyoğlu
Yöre-Erzurum/Hınıs

ÇAYIR İNCE BİÇEMEDİM

Çayır ince biçemedim
Su serindir içemedim
Bana yardan geç dediler
Yar datlıdır geçemedim

Çayırın başında durdum
Aradım yarimi buldum
İnce çayırın düzünde
Fidan boyluma vuruldum

Kaynak-Suat Işıklı
Derleyen-Yücel Paşmakçı
Nota-Yücel Paşmakçı
Yöre-Erzurum   

ÇAYIR İNCE BİÇİLMEZ

Çayır ince biçilmez
Su bulanık içilmez
Bana derler yardan geç
Yar datlıdır geçilmez

Gittim çayır biçmege
Egildim su içmege
Didiler yarın gelin
Kanat aldım uçmağa

Kaynak-Suat Işıklı
Derleyen-İstanbul Belediyesi Kons.
Nota-İstanbul Belediyesi Kons.
Yöre-Erzurum

ÇAYIRA SERDİM HALI

Çayıra serdim halı (vay dılo dılo dıloy can)
Etrafım hurma dalı (öldürdün beni dıloy can)
Seni bana verseler (vay dılo dılo dıloy can)
Neylerem dünya malı (öldürdün beni dıloy can)

Ayvanda var üç oda (vay dılo dılo dıloy can)
Güneş girmiş buluda (öldürdün beni dıloy can)
Ne hayırsız yar imiş (vay dılo dılo dıloy can)
Gider beni unuda (öldürdün beni dıloy can)

Karanfil destesiyem (vay dılo dılo dıloy can)
Bir güzel hastasıyam (öldürdün beni dıloy can)
Yanağında gül açmış (vay dılo dılo dıloy can)
Ben onun hastasıyam (öldürdün beni dıloy can)

Kaynak-Remzi Dane
Derleyen-Remzi Dane
Nota-Lütfü Ortakale
Yöre-Erzurum

ÇEKMECEMİN KİLİDİ

Çekmecemin Kilidi
Beni Verirler Yadellere Ağlasana Ay Oğlan
Tabancanı Kaytanına Bağlasana Ay Oğlan
Üstünü Gül Bürüdü
Beni Verirler Yadellere Ağlasana Ay Oğlan
Tabancanı Kaytanına Bağlasana Ay Oğlan
Köprünün Altı Çiçek
Beni Verirler Yadellere Ağlasana Ay Oğlan
Tabancanı Kaytanına Bağlasana Ay Oğlan
Orak Getirin Biçek
Beni Verirler Yadellere Ağlasana Ay Oğlan
Tabancanı Kaytanına Bağlasana Ay Oğlan

Kaynak-Cevat Aslan      
Derleyen-Muzaffer Sarısözen      
Nota-Muzaffer Sarısözen
Yöre-Erzurum/Oltu        

ÇELİK PAZARINDA UFACIK TAŞLAR

Çelik pazarında ufacık taşlar
El ele tutmuş gidiyor dadaşlar
Yaralarım ağır gelir gardaşlar

Ey ağalar ben kafadan vuruldum
Vuruldum da dilden dile duyuldum

Benim yarim gece gezer bostanı
Hanım gızlar güzel okur destanı
Yeşil geymiş kadifeden fistanı

Ey ağalar ben kafadan vuruldum
Vuruldum da dilden dile duyuldum

Kaynak-Faruk Kaleli
Derleyen-Muzaffer Sarısözen
Nota-Muzaffer Sarısözen
Yöre-Erzurum   

ÇEŞMEYE VARDIM

(Ana)
Testiyi aldın kızım
Çeşmeye vardın kızım
Gittin ki tez gelesin
Nerede kaldın kızım

(Kız)
Testiyi aldım ana
Çeşmeye vardım ana
Yıkılası çeşmede
Mendilim kaldı ana

(Ana)
Çeşmeye vardın kızım
Suyu doldurdun kızım
Yıkılası çeşmede
Kimler var idi kızım

(Kız)
Çeşmeye vardım ana
Suyu doldurdum ana
Yıkılası çeşmede
Mahmut var idi ana

(Ana)
Altına bak altına
Bak şu kızın haltına
Öyle hırsım çıkar ki
Alam yumruk altına

(Kız)
Kınayı getir ana
Parmağı batır ana
Ben kararı vermişim
Muhtarı getir ana

(Ana)
Uzundur dilber kızım
Kötüdür felin kızım
Dur bak kardeşin gelmiş
Kardeşim bilir kızım

(Kız)
Tatlıdır dilin ana
Eyidir felim ana
Yüzlüm kardeşim gelse
İncitmez telim ana

(Ana)
Acı gülüşün kızım
Sonunu düşün kızım
Ananı derde sokar
Eve dönüşün kızım

Kaynak-Yöre Ekibi
Derleyen-Yöre Ekibi 
Nota-Cahit Öztelli
Yöre-Erzurum  

ÇİFT BEYAZ GÜVERCİN

Çift beyaz güvercin olsam
Çadırın başına konsam
Güzellere yoldaş olsam
Çirkinlere tuzak olsam

Gel gel karanfilli gelin
Eli deste güllü gelin
Beli ipek şallı gelin
Gelinlerin şahı gelin

Karanfil buldum derede
Sordum evleri nerede
Ha burada ha şurada
Ha şurada ha burada

Gel gel karanfilli gelin
Eli deste güllü gelin
Beli ipek şallı gelin
Gelinlerin şahı gelin

Karanfiller oymak oymak
Olur mu hiç yare doymak
Dili tatlı gözü oynak
Dili tatlı gözü oynak

Gel gel karanfilli gelin
Eli deste güllü gelin
Beli ipek şallı gelin
Gelinlerin şahı gelin

Kaynak-Seyfettin Sığmaz
Derleyen-Nida Tüfekçi
Nota-Nida Tüfekçi
Yöre-Erzurum   

ÇIĞRIK BENİM TEL BENİM

Çığrık benim tel benim
Kahyam mıdır el benim

Çığrık ince tel ince
N'olur bize gelince
Kız imanından mı gider
(Yar imanından mı gider)
Bir kerecik görünce
(Bir kerecik sevince)

Çığrık benim tel benim
Kahyam mıdır el benim

Çığrığın urganıyım
Al üstün yorganıyım
Annem beni büyüttü
(Ninem beni büyüttü)
El kızı kurbanıyım

Çığrık benim tel benim
Kahyam mıdır el benim

Çığrığın başı kara
Ağlarım yana yana
Dermansız derde düştüm
(Vefasız derde düştüm)
Çilem de böyle kara

Çığrık benim tel benim
Kahyam mıdır el benim

Kaynak-Güngör Olgaz  
Derleyen-Nurettin Çamlıdağ 
Nota-Nurettin Çamlıdağ
Yöre-Erzurum   

ÇIK AYVANA BAK YILDIZIN MERDİNE

(ağam) Çık ayvana aman bak yıldızın merdine
(balam) Ben de düştüm aman bir vefasız fendine
(aman aman aman gel)
(ağam) Kömür gözlüm aman bakışından doyamam
(balam) Gerdanda benleri çok birer birer sayamam
(aman aman aman gel)

(ağam) Kömür gözlüm aman ne gezersin bu bağda
(balam) Bu bağ bizim aman güzellerin bağıdır
(aman aman aman gel)
(ağam) Asla uyup aman yuva yapma bu bağda
(balam) Felek vurur aman yurdun yuvan dağıtır
(aman aman aman gel)

Kaynak-Yöre Ekibi
Derleyen-İstanbul Belediyesi Kons.
Nota-İstanbul Belediyesi Kons.
Yöre-Erzurum   

ÇIKTIM EŞİĞE BUGÜN

Çıktım eşiğe bugün
Yüreğim düğüm düğüm
Canın çıksın sevdiğim
Ne dün gördüm ne bugün

Eşik eşik arası
Buldum atlas parası
Bir can canı severse
Nedir bunun çaresi

Bu dereler bu düzler
Başı nevruzlu kızlar
Yiğidi candan eder
Sürmeli san kızlar

Kaynak-Ali Güler
Derleyen-TRT İstanbul Rad.THM Md. 
Nota-TRT İstanbul Rad.THM Md.
Yöre-Erzurum  


ÇIKTIM KERPİÇ DUVARA

Çıktım kerpiç duvara Vay le le le le yar le le le
Meyil verdim o yare Vay le le le le yar le le le
Keşke görmez olaydım Vay le le le le yar le le le
Gönlüm sevdi ne çare Vay le le le le yar le le le

Eğdim kavak dalını  Vay le le le le yar le le le
Yoldum yapraklarını Vay le le le le yar le le le
O yar bana dargındır Vay le le le le yar le le le
Yıkın konaklarını Vay le le le le yar le le le

Kavak uzanır gider Vay le le le le yar le le le
Dalı bezenir gider Vay le le le le yar le le le
Karşıdan gelen güzel Vay le le le le yar le le le
İnşallah bize gider Vay le le le le yar le le le

Kaynak-Ağa Taştan     
Derleyen-Ahmet Yamacı     
Nota-Ahmet Yamacı
Yöre-Erzurum/Aşkale    

ÇIKTIM TANDIR BAŞINA

Çıktım Tandır Başına
Başım Değdi Kaşına
Anası Gurban Olsun
Gızının Yoldaşına

Amani Başım Amani
Amani Dişim Amani
Sılada Guşum Var

Çıktım Tandır Başına
Demlik Çıktı Karşıma
Doldur Doldur Ver İçim
Aklım Gelsin Başıma

Amani Başım Amani
Amani Dişim Amani
Sılada Guşum Var

Şu Karşıki Ovada
Tepeye Bak Tepeye
Güzel Çermik Kızları
Benzer Elmas Küpeye

Amani Kolum Amani
Amani Belim Amani
Sılada Yârim Var

Kaynak-Hulusi Seven    
Derleyen-Necati Borlak   
Nota-Necati Borlak
Yöre-Erzurum   

ÇİMENE BASMA YARİM

Çimene (Çimene) Basma Yârim
Anadan (Anadan) Yosma Yârim
Uyup Da (Uyup Da) El Sözüne
Selamın (Selamın) Kesme Yârim

Giderem (Giderem) Önüm Eniş
Mendilim (Mendilim) Dolu Yemiş
Yolladım (Yolladım) Yâr Yememiş
Gendisi (Gendisi) Gelsin Demiş

Suların (Suların) Köpüğüne
Vurgunam (Vurgunam) Yâr Yüzüne
Eller Ne (Eller Ne) Derse Desin
Giderem (Giderem) Ben İzine

Kaynak-Yöre Ekibi      
Derleyen-Muharrem Akkuş      
Nota-Muharrem Akkuş     
Yöre-Erzurum/Aşkale