26 Haziran 2013 Çarşamba

CAN BULA CANANINI

Can Bula Cananını
Bayram O Bayram Ola
Kul Bula Sultanını
Bayram O Bayram Ola

Hüzn-Ü Keder Def Ola
Dilde Hicap Ref Ola
Cümle Günah Ef Ola
Bayram O Bayram Ola

Lütfi Ya Lütfü Kerim
Erişe Rahmü-Rehim
Bermurad Ede Fehim
Bayram O Bayram Ola

Söz-Alvarlı Lutfî Efe
Kaynak-Raci Alkır
Derleyen-Raci Alkır
Nota-TRT
Yöre-Erzurum

REF:Lağvetme, hükümsüz kılma, ortadan kaldırma
RAHMU-REHİM:Esirgeyen, koruyan, acıyan Allah
HİCAP:Utanma
BERMURAD:İstek üzere
FEHMETMEK:Anlamak, kavramak
EF:Af
HÜZN-Ü KEDER:Üzüntü ve acı
DEF OLMAK:Çekilip gitmek, yok olmak
DİL:Gönül