18 Haziran 2013 Salı

GÖNÜL DER YAR DİYARI (NENNİ)

Gönül der yar diyarı hu hu
Su geldi yar diyarı nenni
Dağlar kalksın aradan yavrum
Görünsün yar diyarı nenni

(Bağlantı)

Nenni nenni hu gelir hu hu
Çeşmelerden su gelir yavrum
Uzun uzun olukdan
Yavruma uyku gelir nenni

Baba der ağlamakdan hu hu
Bağa su bağlamakdan nenni
Bağda yaprak kalmadı yavrum
Yarama bağlamaktan

Bağlantı

Dert bende kare bende hu hu
Eylenmez yare bende nenni
Yuvasız guşlar gibi yavrum
Kalmışım parakende

Bağlantı                              

Kaynak-Muharrem Akkuş    
Derleyen-Muharrem Akkuş          
Nota-Muharrem Akkuş 
Yöre-Erzurum