17 Temmuz 2017 Pazartesi

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (1907-1961)

Vasfi Mahir Kocatürk; 1907 yılında o yıllarda Erzurum’a bağlı bir ilçe olan Gümüşhane'de dünyaya geldi. ilköğrenimini İstanbul Koca Mustafa Paşa Numune Mektebi'nde tamamladı. 1921 yılında Darüşşafaka'ya girdi ve lise öğrenimini bu okulda tamamladı. Mülkiye'ye devam ederek 1930 yılında mezun oldu ve öğretmenliğe başladı.

Ankara, Edirne, Kastamonu, Malatya ve Eskişehir Liselerinde edebiyat öğretmenliği, Malatya ve Eskişehir Lisesi'nde okul müdürlüğü yaptı. 1944'te İstanbul'a yerleşti. Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmenlik, Darüşşafaka'da okul müdürlüğü yaptı. 1948'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettiş oldu, ertesi sene İzmir'e tayin edildi.

1950 yılında Gümüşhane milletvekili seçilen Kocatürk, 1954'te seçimi kaybedince siyaseti bıraktı, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenliğe döndü. Türk edebiyat tarihi alanında çalışmalara yoğunlaşan Kocatürk, Türk Edebiyat Tarihi adlı yapıtı üzerinde çalışmaktayken 17 Temmuz 1961 günü hayatını kaybetti.

Şiir Kitapları;

Tunç Sesleri (1935), Geçmiş Geceler (1936), Bizim Türküler (1937), Ergenekon (1941), Hayat Şarkıları (1965)

Manzum Oyunları;

Yaman (1933), Sanatkar (1965)

Araştırma-İnceleme Eserleri;

En Güzel Türk Manileri (1933), Lafonten Hikayaleri (1934), Fransız Edebiyatı (1934), Şâheserler Antolojisi (1 cilt, 1934-1939), Yeni Türk Edebiyatı (1936), Divan Şiiri Antolojisi (1947), Osmanlı Padişahları (1949), Metinlerle Türk Edebiyatı I, II, III (1952), Türk Edebiyatı Şâheserleri (1955)
Tekke Şiiri Antolojisi (1955), Metinlerle Edebiyat (1955), Namık Kemal (1955), Şiir Defteri (1958)
Hikâye Defteri (1958), Namık Kemal'in Şiirleri (1959), Ziya Paşa'nın Şiirleri (1959), Saz Şiiri Antolojisi (1963), Türk Nesri Antolojisi (1963), Meşhur Beyitler (1963), Türk Edebiyat Tarihi (1964),Türk Edebiyatı Antolojisi (1967)

Çevirileri;

La Fontaine’den Hikâyeler (1934), Şarkılar Kitabı (Heinrich Heine, 1948), Elem Çiçekleri (Baudelaire, 1957)

Şairin Ölümü isimli şiiri.

Şairin ölümü

Ne bir damla gözyaşı, ne yerde yaslı bir mum;
Hazin, loş odalarda ölümü sevmiyorum.
Bir çığ sesiyle nasıl inlerse bir uçurum
Benim öyle verecek kalbim son nefesini.

Titreyen dallarını açıp göklere kadar,
Hıçkıracak ney gibi sülün boylu kavaklar,
Talihimin göğsümde hapsettiği canavar
Derin çıtırtılarla kıracak mahpesini.

Ardımda binbir gönül, ıstırabımdan derin,
Matemini tutacak bir mukaddes kederin;
Ölümün gösterecek dünyaya ölümlerin
Hem en şereflisini, hem de en mukaddesini.

Gözlerim çektiğimi ifşa etmese bile
Kalbimden ayrılınca ruhum gelecek dile:
Yüzbin yıllık kâinat hummalı bir vecd ile
Dinleyecek ilk defa ıstırabın sesini.

Her gün bir parça daha fazla yalçınlaşarak
Bir uçurum olunca bana sevdiğim kucak,
Fırtınalı göklerden ölümüm andıracak,
Yıldırımla vurulmuş kartalın düşmesini.

Vasfi Mahir Kocatürk

10 Temmuz 2017 Pazartesi

HALKEVİ


Erzurum Halk Eğitim Merkezi binası (Erzurum Halkevi), Erzurum’da ilk yapılan Cumhuriyet dönemi binalarındandır. 10 Temmuz 1937 tarihinde temeli atıldı ve 20 Ekim 1939 tarihinde hizmete açıldı. 

1100 m2’lik bir alana yayılan bina yapıldığı dönemde birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın eğitiminde önemli rol oynadı.

Tarihi bina 20 Mayıs 2012 günü halka haber verilmeden sessiz sedasız yıkılarak yok edildi.

4 Temmuz 2017 Salı

ŞERİF YUSUF SOYLU (1868-1946)


Dr. Şerif  Yusuf Soylu; 1868 yılında bugün Makedonya sınırları içerisinde olan Ohri ‘de doğdu. 1892 yılında İstanbul’da Tıp Fakültesinden mezun oldu ve  hekim olarak Erzurum’a atandı. Erzurum’da Belediye Tabibi olarak görevlendirildi. 

Cennetzadelerden  Semiha Hanımla evlendirilerek Erzurum akrabası oldu.

Dr. Şerif  Yusuf Soylu;  1901-1906,  1907-1910 ve 1920-1924 dönemlerinde Erzurum Belediye Başkanlığı görevini yürütürken ve Erzurum Sıhhat Müdürü olarak görev yaparken  şehrin imarı konusunda önemli çalışmalar yaptı. Dr. Şerif  Yusuf Soylu’nun bıraktığı eserler bugün bile tarihi eser olarak ayaktadır.   

2 Şubat 1946 tarihinde İstanbul’da   vefat eden  Dr. Şerif  Yusuf Soylu Erzurum’da binalar ve yollar dışında bize; 1913 yılında yayınlanan Erzurum Vilayeti Sıhhi ve İctimai Coğrafyası  ile 1921 yılında yayınlanan Erzurum ve Erzurum Vilayetinin Tabii Topoğrafya ile Ahvali İctimaiye ve Sıhhiyesi isimli yazılı eserler bıraktı.


TAYYİP CİNİSLİ (1913-1990)

Dr.Tayyip Cinisli, 1913 yılında Aşkale/Cinis’de doğdu. İlk ve orta okulu Aşkale’de liseyi Erzurum Lisesinde tamamlayarak İstanbul Tıp Fakültesine girdi.

İstanbul Tıp Fakültesinden 1937 yılında mezun olarak İstanbul Yedikule Verem Hastahanesinde hekim olarak göreve başladı.

Uzun yıllar Erzurum Verem Savaş Hastahanesinde Başhekimlik yaparak 1983 yılında aktif hekimliği bırakıp köyü olan Cinis’e yerleşti.

Dr. Tayyip Cinisli 19 Haziran 1990 günü Cinis’de hayatını kaybetti.