24 Kasım 2012 Cumartesi

ERZURUM

   


14 Kasım 2012 Çarşamba

CEPHEDE ERZURUMLU ÇOCUKLAR

1. Dünya Savaşında binlerce askerin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatının yapıldığı günlerde cephedeki askerlerin iaşe sorunu baş gösterir. Galip Paşa'nın “yiyecek yetiştirin” şeklindeki telgrafları üzerine dönemin Erzurum Valisi Tahsin Bey çaresizlik içindedir. İlk hamlede toplanan 150 bin kilo buğdayın 90-95 kilometre uzaklığındaki cepheye ulaştırılması için çareler aranır.

Vali Tahsin Bey, cepheye yiyeceklerin çocuklar tarafından taşınabileceği fikri üzerine harekete geçer. Durum okullara, muhtarlara bildirilir. Bir gece Amerikan bezlerinden 30 kiloluk bini aşkın torba dikilerek unla dolduruldu. 

Sayıları bine yaklaşan henüz çocuk yaştaki gençler, Hükumet Konağı önünde toplanarak, cepheye kadar taşıyacakları unları sırtlar, aşırı soğuğa rağmen, cepheye yiyecek yetiştirecek olmalarının gururu ile yola çıkar ve yiyecekler yerine ulaştırırlar.

Kaynak- Prof. Dr. Konukçu

12 Kasım 2012 Pazartesi

MEHMET DURAK KERGET (1924-2005) (Erzurum’u Aydınlatan Adam) TİTREYEN ALEVDEN ELEKTRİĞE ERZURUM


1924 yılında Erzurum Dere Mahallesi, Bican Sokak’ta dünyaya gelir Mehmet Durak. Ailenin önceki çocukları yaşamadığı için adını Durak koyarlar. Yedi kurbanla büyütülür, yedi yaşında annesi Hesna hanımı kaybedene dek. Babası İbrahim efendi, o dönemler Muratpaşa Hamamı’nın işletmecisidir. Öksüzlüğün soğuk elini hissederek geçer çocukluk yılları. Bu sebeple ilk mektebi dahi tamamlayamaz.

Tebrizkapı’da soba ve semaver yapan Ziya Usta’nın yanında çıraklığa başlar. Bir ara Topçu’nun inşaatı denilen, Havuz başındaki Halkevi, Kolordu binalarının inşaatlarında çalışır. Numune Hastanesi röntgen bölümünde görev yapar.1944 yılında askere gider. Kars’ta dört yıl askerlik görevini ifa eder. İşte bu yıllar, kaderini değiştiren yıllardır. Askeri birliğin elektrik ihtiyacını karşılayan jeneratörün bakımı ile görevlendirilir. Ve ilk kıvılcım, orada ateşlenmiş olur. Genlerinde bulunan yetenekle de olsa gerek dizel motorlara karşı nihayetsiz bir ilgi başlar.

1940’lı yıllarda Erzurum’un belli süreler için de olsa elektrik ihtiyacı, Rüstem Paşa Bedesteni’nin alt kısmında oluşturulan elektrik santralinden karşılanıyordu. Bedestenin tarihi dokusu bozulmadan orta bahçeye monte edilmiş birimlerdeydi dizel motorları. Bir de motorların soğutma sistemine bağlı büyükçe bir havuz. Bu tesis, büyük insan, dönemin belediye başkanı Kâzım Yurdalan tarafından Erzurum’a kazandırılmıştı. Küçük bir dizel motor da Mahalle Başı’nda, eski itfaiye binasında hizmet veriyordu.

Asker dönüşü, Taşhan’daki santralde işçi olarak göreve başlar, o yıllar. Bir Alman mühendisle birlikte motorların montesinde görev alır. Aylarca süren bu sabır, sebat ve merak dolu çalışma ona çok şey kazandırır. Bu arada gördüklerini zihnine nakşetmekte, ilgi duyduğu bu alanda basamakları ağır ağır çıkmaktadır.

1949 yılında aynı mahallede, karşı evlerindeki Batpazarı esnafından terzi Halil İbrahim efendinin kızı Saniye hanımla evlenir. Radyoların bataryalarla çalıştığı, evlerin gaz lambaları ile aydınlatıldığı o yıllarda, düğün gecesi, Bican Sokak elektrik ampulleri ile ışıl ışıl aydınlatılır belediye tarafından.

Motorlu araç ve sürücü belgesi, o yılların çok ender rastlanan zenginlikleri idi. Bu aşk-ı merakla Erzurum’un ilk ehliyetlerinden birine sahip olur. Sonraki yıllarda ehliyet komisyonunda bilirkişi olarak üyelik yapar.(O yıllar trafik henüz ihdas olmamıştır.) Akabinde Dere Mahallesi’ni hususi taksiyle, otobüsle, kamyonla tanıştırır.1953 yılında babasını kaybeder.

Elektrik santralinde bulunan, ”Miller”, ”Chreysler” ,”Doche”, ”Fairbanks” markalı dört dizel motorun her türlü arızasını giderebilecek; şehir elektrik yükü ile dizel motorlar arasındaki güç dengesini hesaplayabilecek seviyeye gelmiştir.1956 yılında makinist,1959 yılında başmakinist olarak görevlendirilir. Rüstem Paşa Bedesteni’nin üst kısmı, düzenlenerek kendisine lojman olarak tahsis edilir. Zira, yirmi dört saat motorların durumundan haberdar olmalıdır.

Gündüz bir motor devamlı çalışır, hastane ve diğer önem arzeden birimlerin elektrik ihtiyacını karşılardı. Şehir, elektrik ışığıyla akşam saat 17’den sonra aydınlanır, gece saat 23.30’da bu ışıltı sona ererdi. Santralde bulunan bu dört dizel motorun her birinin gücü 200-300 beygir kadardı. Gün geçtikçe şehir büyüyor, elektriğe olan ilgi artıyordu. Bu nedenle santral yetersiz kalıyordu.


  
Belediye Başkanı Edip Somunoğlu tarafından yeni bir dizel motor getirmesi için Adana’ya gönderilir Durak Usta. 80 ton ağırlığında, 1500 beygir gücünde Benz marka dizel motoru birkaç işçi ile birlikte söküp demiryoluna aktarırlar. Ve bu yolla önceden binası hazırlanmış olan Darhat mevkii (Kömür tevzinin kuzeyi)’ne getirirler. Yine beş on işçi ile birlikte bu ağırlığı, o günün imkanları ile vagonlardan indirip binaya alırlar. Birbuçuk, iki ay süren yoğun bir çalışmadan sonra o devasa motoru monte ederler.

1950’li yıllarda çalışmalarına başlanılan Tortum Hidro Elektrik Santralinde, 1960’lı yıllarda artık sona gelinmiştir. Enterkonekte sisteme bağlanan santral, Erzurum’u artık ışıksız bırakmayacaktır. Aynı yıllar, Rüstem Paşa Kervansarayı’nın da restoreye alındığı yıllardır. Burada bulunan santral, zaman içerisinde lağvedilecektir.

Tortum Hidro Elektrik Santrali ve Kavak Kapı’daki 1500 beygirlik dizel motorun gücü Erzurum’a şimdilik yeterlidir.

Durak Usta, belediyece görevlendirilir. Taşhan’daki dizel motorlardan birini Ağrı’ya, birini Hınıs’a, bir diğerini de Gümüşhane’ye monte eder. Bu yerleşim yerlerindeki insanları da ışığa kavuşturur.

1970’li yıllar, dizel motorların tamamen emekliye ayrıldığı yıllardır. Zira üretim, tamamen enterkonekte sistemdedir. Belediye, Durak Usta’yı bu kez şehrin içme su pompalarının montesi ile görevlendirir. Dadaş Köyü’ndeki kuyu motopomplarını monte eder. Bu motopompların topladığı ana depodaki suyu ,Tepe Mezarlık’taki depoya pompalayan; yine, Tepe Mezarlık deposundaki suyu Sütevleri ve Kiremitlik depolarına pompalayan büyük su motorlarını monte eder.

Bu arada Aşkale Kömür İşletmesi’nin jeneratöründen, şehirdeki sinemaların jeneratörlerine; trafik sinyalizasyon ışıklarının düzenlenmesine kadar bir çok faaliyette Durak Usta’nın el izlerine rastlamak mümkündür.

Dolu dolu geçen meslek hayatını 1977 yılında noktalar. Büyük bir emekle monte ettiği Kavak Kapı’daki dizel motorun kaynakla parçalanarak hurda fiyatına satıldığını duyunca gözyaşlarına hakim olamaz. Durak Usta,2005 yılının 8 Nisan’ında hakkın rahmetine kavuşur. Bu isimsiz kahraman, daha niceleri gibi, üzerine kül kondurmadığı Erzurum’un sinesinde yatmaktadır. Ruhu şâd olsun.

Yazan-Hayati KERGET 

ABDULKADİR ÇÜÇEN (1961----)


Prof. Dr. Abdulkadir ÇÜÇEN  1961 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmit'te yaptı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Felsefe Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı.

Doktora çalışmasını Alman felsefeci Martin Heidegger'in "varlık kuramı" üzerinde yapan Prof. Dr. Abdulkadir ÇÜÇEN; 1993 yılında Türkiye’ye döndü. 1995'de yardımcı doçent, 1997'de doçent oldu.

Prof. Dr. Abdulkadir ÇÜÇEN;   halen Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yabancı dilde yayınlanmış sayısız makaleye sahip olan Prof. Dr. Abdulkadir ÇÜÇEN’e ait;
1-“Heidegger'de Varlık ve Zaman” Bursa: Asa Kitabevi, 1997. İkinci baskı, Asa Kitabevi, Bursa, 2000.
2-“Mantık” Bursa: Asa Kitabevi, 1997. İkinci baskı, Asa Kitabevi, Bursa, 1999.
3-“Felsefeye Giriş” Bursa: Asa Kitabevi, 1999.
4-“Orta Çağ Felsefesi Tarihi” İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2000.
5-“Bilgi Felsefesi” Bursa: Asa Kitabevi, 2001.
6-“Liseler için Mantık Ders Kitabı” Fil Yayınları, İstanbul 2001.
Basılmış kitaplar bulunmaktadır.

ABDÜLKADİR ERTAŞ (1950----)


Prof. Dr. Abdülkadir Ertaş; 1950 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi'ni bitirerek, yüksek lisans ve doktorasını Dicle Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2004 yılında doçent, 2010 yılında ise Profesör oldu.  

Prof. Dr. Abdülkadir Ertaş; halen Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yapmaktadır.

Uzmanlık alanı uygulamalı matematik olan Prof. Dr. Abdülkadir Ertaş’a ait, ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanan bir çok makalesi bulunmaktadır.

'Kısmi Diferansiyel Denklemler', 'Adi Diferansiyel Denklemler' ve 'Uygulamalı Matematik' isimli yayınlanmış  eserleri mevcuttur. 

AHMET CENNETOĞLU (1943----)


Ahmet Cennetoğlu; 6 Temmuz 1943 tarihinde Erzurum’da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da yaptıktan  sonra, İstanbul  Ticaret ve Gazetecilik okulunu bitirdi.

Erzurum Lisesinde öğrenci iken İsmet Danış yönetimindeki TSM Korosuna devam eden Ahmet Cennetoğlu, 1959 yılında İstanbul  Ticaret ve Gazetecilik okuluna devam ederken de;  Nuri Duyguer'den Ud, Kemal Batanay'dan tanbur, Vecihe Daryal'dan kanun dersleri almaya başladı.

1964 yılından itibaren Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan yönetiminde çeşitli müzik faaliyetlerinde bulundu. Yesari Asım Arsoy'la eserlerinin meşk edildiği çalışmalar yaptı.

1976 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda önce akitli, 1977 yılından itibaren kadrolu kanun sanatçısı olarak çalışan Ahmet Cennetoğlu, 1976 ve 1996 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı  ve  Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda Kanun Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi.


AHMET KARCIOĞLU (1977----)


Ahmet Karcıoğlu; 1977 yılında Erzurum'da doğdu.  İlk ve orta okulu Erzurum'da okuyarak, Erzurum Kâzım Karabekir Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu.

1999 yılında Askerden döndükten sonra  ney ile tanıştı. Erzurum'da Neyzen Zeki Karaavcı'dan ney, tavır ve nota dersleri, İsmail Hakkı Gerçek'ten ise nazariyat ve solfej dersleri aldı. Neyzen Ömer Erdoğdular'ın, tarzından etkilendi.

2004 yılında Nevşehir'in Avanoz İlçesinde Motif Kültür Merkezinde, Mevlevi Ayin-i Şerif Törenlerinde neyzen olarak görev aldı.  

Ahmet Karcıoğlu halen Erzurum Mûsikî Cemiyeti'nde ney çalışmalarına devam etmektedir.

CEVDET İLHAN GÜNAY (1951----)


Cevdet İlhan Günay; 1951 yılında Erzurum’da doğdu, Ankara Gazi Lisesini ve 1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Londra ve Ankara’da çeşitli Üniversite ve Enstitülerde öğrenimine devam etti.

Ağrı-Patnos, Aydın-Yenipazar’da hakimlik yaparak Ankara’ya gelen Cevdet İlhan Günay; Ankara’da Yargıtay, Askeri Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi ve 8. İş Mahkemesi’nde hakimlik yaptı. 1996 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi ve halen 9. Hukuk Dairesi üyeliğine devam etmektedir.

Verdiği eserler ve kararlar ile ‘sosyal hukuk devleti’ ilkesini İş Hukukuna adapte etmekte ve İş Hukukunun gelişmesine hizmet etmektedir. İş Hukuku konusunda pek çok eser vermiştir.

3 ciltlik “Şerhli İş Kanunu”, “Sendikalar Kanunu Şerhi”, “İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi” ve “ Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku” önemli eserleridir.

CİHANGİR DUMANLI (1951----)


Cihangir DUMANLI; 1951 yılında Erzurum' da doğdu. 1972 yılında Kara Harp Okulu'ndan Topçu Subayı olarak mezun olarak, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini, 1983 yılında Kara Harp Akademisini ve  1987 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

1996 yılında A.B.D. Milli Savunma Üniversitesinde Ulusal Güvenlik Stratejisi konusunda, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler konusunda yüksek lisans yaparak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 31 yıl fiili hizmetten sonra 2003 yılında Tuğgeneral rütbesinde iken emekliye ayrıldı. 

1 Ocak 2004' ten itibaren Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine seçilen Cihangir DUMANLI’nın çeşitli dergilerde ulusal güvenlik stratejileri konularında pek çok makaleleri yayınlanmıştır.DEMET SAĞIROĞLU (1968----)


Demet Sağıroğlu; 5 Aralık 1968 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise eğitimini Ankara'da sürdürdükten sonra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'ne girdi, 1988 yılında aynı üniversitenin şan bölümüne geçti.

Demet Sağıroğlu 1989 yılında Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Kayahan'ın " Ve Melankoli " isimli şarkısında vokal yapmasıyla profesyonel müzik yaşamı başlamış oldu.

1990 yılında, Kayahan ile birlikte seslendirdikleri "Gözlerinin Hapsindeyim" ‘le Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemelerinde birinci oldular ve Türkiye'yi Zagreb' de temsil ettiler.

1993'te katıldığı Pop Show Şarkı Yarışması'nda ikinci olan Sağıroğlu, 1994 eylül ayında aranjörlüğünü Uzay Heparı'nın, prodüktörlüğünü Şehrazat'ın yaptığı ve albüme adını da veren ‘'Kınalı Bebek'' ile büyük başarı yakaladı.

Sözleri kendisine ait olan ve müziklerini de kendisinin yaptığı ‘' Arnavut Kaldırımı'' , ‘' Hazan Mevsimi'' , ‘' Yadigar'' , ‘' Gönlünce Yaşa'' şarkılarının yer alan ilk albümü büyük beğeni kazandı.

11 Kasım 2012 Pazar

EBULHİNDİLİ CAFER BEY

Cafer Bey Erzurum- Ilıca- Alaybeyi Köyünde (Ebulhindi) doğdu. Ittihat-Terakki fırkası bünyesinde görev alarak İstanbul’da bulundu, parti dağılıp, üyeleri yurt dışına kaçınca Cafer Bey, Erzurum’a döndü. Erzurum’da “Teşkilat-ı Mahsusa”da görev alarak, yaptığı mücadele ile kurtuluşa kadar, Ermenilerin korkulu rüyası oldu. 

1919 yılında ise Atatürk’ün onayı ve Kazım Karabekir Paşa’nın emriyle, sadece Dadaşlardan kurulan birlik Ebulhindili Cafer Bey komutasına verildi. 1920 yılında Erzurum’dan ayrılan bu birlik Düzce ve Adapazarı isyanlarının bastırılmasında önemli görevler üstlenmiş, ayrıca Yunan ordularına Geyve boğazının geçilmez olduğunu göstermiştir. Bu birlik içinde gözü kara kahraman Erzurum çocuklarıda vardır.

Ertan TEKİN (1971----)

Ertan Tekin 1971 yılında İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. 1968 yılında İstanbul'a göç eden Erzurumlu ünlü mey ve zurna ustası Şahamettin Tekin’in oğludur. Daha çok küçük yaşlarda babasının çaldığı aletlerin tınısı ile haşır neşir olan Ertan Tekin babası tarafından iyi bir mey ve zurna sanatçısı olarak yetiştirildi.

1986 yılında profesyonel olarak mey, (duduk, balaban) ve zurna çalmaya başladı. Enstrümanı ile Hoşçakal Yarın, Salkım Hanım’ın Taneleri, Vizontele 1 – 2, Gitmek, Büyük Adam Küçük Aşk, Sarhoş Atlar Zamanı, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Kurtlar Vadisi, Ihlamurlar Altında, Bıçak Sırtı, Parmaklıklar Ardında, Yabancı Damat, Gece Sesleri, Asi, Gelibolu, Özal’lı Yıllar ve İnönü; gibi film dizi ve belgesellere eşlik etti. Mülteci filminin müziklerini ise kendisi hazırladı.

Ertan Tekin; 12 yıldır “Kardeş Türküler” ine yurt içi ve yurt dışı konserlerinde eşlik etmektedir.

FUAT LEHİMLER (1942-2006)

Fuat Lehimler; 1942 yılında Erzurum'da doğdu, ilkokulu bitirdikten sonra, Erzurum Halk Oyunları ve Türküleri Derneği'ne devam etmeye başladı, bağlama çalmayı öğrendi. 

18 yaşında Erzurum Halk Oyunları ve Türküleri Derneğinde bağlaması ve koro çalışmaları ile göz dolduran ve toplu çalışmalara katılan Fuat Lehimler, Erzurum Radyosunun 1963 yılında fiilen faaliyete geçirdiği Doğu'dan Sesler Korosunun ilk sanatçıları arasına girdi. Bu yıllardan itibaren Erzurum'a halk müziği repertuvarı ve dersleri vermek üzere gelen; Fikret Karahan, Nida Tüfekçi, Ateş Köylüoğlu, Talip Özkan gibi hocalarla çalışma imkanı buldu.

1975 yılından itibaren önce şef yardımcısı olarak koro yöneten Fuat Lehimler, daha sonra Yurttan Sesler topluluğunun şefi ve İcra Denetim Kurulu Üyesi oldu. Erzurum, Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarında görev yapan bir çok sanatçının yetişmesinde etkin oldu.

7 Eylül 2006 tarihinde vefat eden Fuat Lehimler, aşağıdaki türküleri THM Repertuvarına kazandırdı.

Kaynak Kişi Olduğu Türküler;
Çayır İnce Biçemedim (Osman Ağa),Gelin Çıkarma Havası.

Notaya Aldığı Türküler;
Ağırlama, Bayburt Sallaması, Bülbül Tek Uyandım Bir Seher Nagah, Mendilimde Tuz Taşı, Paşa Köşkü.

HAFIZ MEHMET PAŞA (1844-1903)


Hafız Mehmet Paşa 1844 yılında Erzurum’da doğdu, eğitimini Erzurum’da tamamlayarak Erzurum vilayeti mektubu kaleminde memuriyete başladı.

93 harbi diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında  Müşir İsmail Hakkı Paşanın özel katipliğine  getirildi, savaş bitince, Selanik ve İşkodra vilayetleri mektupçuluğu (Osmanlıda yazı işlerini yönetmekle yükümlü yüksek görevli kişi); Dıraç, Biriştine ve Derizor mutasarrıflıklarında (en büyük mülki amir) bulundu. Basra’da, Üsküp’te, ve Trablusgarp vilayetlerinde ise valilik yaptı.

1903 yılında ikinci defa getirildiği Üsküp Valiliği esnasında zatürreye yakalanarak hayatını kaybetti, Kosova’da Sultan Murat-ı Hüdavendigar türbesine defnedildi.

HİKMET DELİBAŞ (1941-1995)Tümgeneral Hikmet Delibaş 1941 yılında Aşkale’de doğdu, ilk ve orta öğretimi Erzurum’da yaparak, 1960 yılında topçu Subayı olarak Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1970 yılına kadar çeşitli birliklerde Takım ve batarya komutanlığı yapan Hikmet Delibaş, 1970 yılında girdiği kara harp akademisini 1972 Yılında bitirerek kurmay subay oldu.

Kurmay subay olarak 66 ncı Mekanize Tümen İstihbarat ve İKK Şube Müdürlüğü, 6 ncı Piyade Tümen Lojistik Şube Müdürlüğü, 1 nci Mekanize Piyade Tugay Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Okullar Dairesi Eğitim Şube Eğitim Kısım Amirliği, Belçika Mons’da Shape İstihbarat Dairesi Temel İstihbarat Şube Kısım Amirliği, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliği Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 39 ncu Piyade Tümen 49 ncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1987 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek, bu rütbe ile Kara Kuvvetleri Lojistik Plan Koordinasyon Daire Başkanlığına ve 5 nci Zırhlı Tugay Komutanlığına atandı. 1991 yılında tümgeneralliğe yükselen Hikmet Delibaş, Genelkurmay Lojistik Plan Daire Başkanlığı ile Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkan Yardımcılığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü.

12 Temmuz 1995 tarihinde Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinde İken vefat etti.

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

Hüseyin İHSAN(1873-?)

Hüseyin İhsan; Asker olan babasının görevi nedeni ile, 1873 yılında Erzurum’da doğdu, Askeri Lise ve Harbiyeyi İstanbul’da okudu. Çanakkale Savaşlarında görev aldı.

Türk Kurtuluş Savaşı’nda, Büyük Taarruzda yarbay rütbesi ile 12. Alay Komutanlığı yaptı.

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

Hüseyin Vehbi KOCAGÜNEY (1881-1950)


Hüseyin Vehbi Kocagüney;1881 yılında Erzurum’da doğdu. Harp Okulundan mezun olarak 1nci Dünya Savaşında çeşitli cephelerde görev yaptı. 1920 yılında binbaşı rütbesinde Anadolu’ya geçerek İstiklal Savaşına katıldı ve Batı Cephesi 25. Ağır Topçu Alay Komutanlığı yaptı. 

1942 yılında Tümgeneral rütbesinde iken emekliye ayrılarak siyasete atıldı, 5 Ağustos 1946 tarihinde 8. Dönem Erzurum Milletvekili seçildi. 7 Mayıs 1950 tarihinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Vehbi Kocagüney’in; "Erzurum Kalesi ve Savaşları", “50 bin Türk şehidin yatağı Kıbrıs” ve “1877 - 1878 Osmanlı-Rus Harbinde Aziziye Tabyası Savaşları” isimli basılmış kitapları mevcuttur.

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

HÜSEYİN YURTTAŞ
Erzurum tarihi ve Erzurum tarihi eserleri üzerine önemli araştırmalar yapan ve kaynak kitaplar oluşturan Prof.Dr. Hüseyin Yurttaş; araştırmacılığının ve yazarlılığının yanı sıra bilim adamı olarak;   Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı görevlerini yürütmektedir.

1985 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi bölümünde Lisansını ve  1991 yılında doktorasını yapmış, 1985 – 1991 yılları arasında ayni fakültede araştırma görevlisi olarak hizmet ederek, 1992 yılında yardımcı doçent,2003 yılında doçent, 2008 yılında profesör olmuştur.

Erzurum’daki akademik görevleri dışında yurt genelinde çok önemli kazılara da başkanlık eden Prof.Dr. Hüseyin Yurttaş, halen  Erzincan/Kemah Kalesi kazısında görev yapmaktadır.

KANTARCIZÂDE HACI MUSTAFA (1889-1969)Kantarcızâde Hacı Mustafa (Hacı Mustafa Kantarcıoğlu) 1889 yılında Erzurum’da doğdu. 30 Nisan 1909  tarihinde Sınır Pasaport Memuru unvanıyla devlet hizmetine başlamış, aralıksız hizmet görmüş, Rus işgalinde; Yeğenağa, Gülahmet, Kemhan ve Dervişağa camilerinde imamlık yapmıştır. Cumhuriyet döneminde ise, emekli olduğu 1 Ağustos 1939 tarihine kadar Erzurum Valisi Makam Polisi  görevinde bulunmuştur.   

12 Mart 1918 yılında Erzurum'un düşmandan temizlenmesinden sonra Erzurum Emniyet Müdür Vekilliğine  getirilmiş olan Kantarcızâde Hacı Mustafa; Rus işgali esnasında Erzurum'da yaşanan   Ermeni mezalimi  kağıda dökerek, bugüne ulaşmasını sağlamıştır. Bugün elimizde bulunan bu hatıralar Ermeni mezalimine ait en önemli belgelerdir.   

Hacı Mustafa Kantarcıoğlu 18 Nisan 1969 tarihinde vefat etmiştir.


Muhammed Halis ÖZSOY (1962---)


Muhammed Halis Özsoy, 1962 yılında Uzundere'de doğdu, babasının görevi sebebiyle ilkokul ve ortaokul öğrenimini çeşitli il ve ilçelerde sürdürdü. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde bir yıl öğrenim gördükten sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne geçiş yaparak 1986 yılında buradan da mezun oldu.

Çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik veyöneticilik yaptı. Erzurum-Pasinler Yastıktepe Ortaokulu'nda tarih öğretmenliği ve müdür vekilliği, Erzurum Cumhuriyet Lisesi tarih öğretmenliği, Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu müdür yardımcılığı ve başyardımcılığı görevlerinin ardından müdürlüğünü yaparken, 2000 yılında Erzurum Lisesi müdürlüğüne atanmıştır.

Erzurum Lisesi Müdürü iken, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Erzurum  Uzundere ilçesi belediye başkanlığına seçilen Muhammed Halis Özsoy’un çok sayıda yayımlanmış makalesi ile; "Erzurum Tarihi ile ilgili Bibliyografya",  "Tarih Öğretiminde Metot", "Erzurum Kapıları I",  "Erzurum Kapıları II",  "Erzurum Çeşmeleri",  "Uzundere İlçesinin Düşman İşgalinden Kurtuluş Tarihi"; İsimlerini taşıyan  altı adet basılmış kitabı vardır.

Mehmet ŞAHİN (1880-1960)Mehmet Şahin; 1880 yılında Erzurum’da doğdu, Erzincan Askeri Orta Okulunu, Kuleli Askeri Lisesini ve Harbiye’yi bitirerek Balkan Savaşına ve Çanakkale Savaşına katıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda, Büyük Taarruzda binbaşı rütbesi ile 36’nci Piyade Alay Komutanlığı yaptı.

1960 yılında hayatını kaybetti. 

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

Mehmet TAHSİN (1875-1926)

Mehmet Tahsin; 1875 yılında Erzurum’da doğdu. Erzincan Askeri Orta Okulunu, Konya Askeri Lisesini bitirdi ve 1909 yılında Harp Okulundan mezun oldu.

Birinci Dünya Savaşında Galiçya ve Cephesinde ve Çanakkale’de bulundu. 1920 yılında Türk Kurtuluş Savaşı’na katılarak, Büyük Taarruzda 37. Süvari Alay Komutanlığı yaptı.

Mehmet Tahsin;1926 yılında vefat etti.

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

Mehmet Yaşar GENÇ (1971----)


Mehmet Yaşar Genç 1971 yılında Horasan’da doğdu. Genç yaşlarda şiir yazmaya başladı. 1989-1994 yılları arasında Timaş Yayınlarında görev aldı. 1994 yılından sonra Doğu tv, Kanal 25, Er FM, Radyo Dadaş, TRT Erzurum Radyosu, Radyo iletişim, Radyo Eksen, Yıldız FM, Radyo Dinamik gibi radyo ve televizyon kanallarında program yaptı. Çizgi, Yakutiye, Hacegan, Işık, Erzurum sevdası, Elbistan Kaynarca gibi dergi ve gazetelerde ise şiirleri yayınladı.

1996 yılından  itibaren Atatürk Üniversitesinde memur olarak çalışan Mehmet Yaşar Genç; 2006 yılında  Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum şube yönetim kuruluna seçildi.

Şairin; “Gözlerinde Gördüğüm” ve “Hasret Öteki Adındır Senin” isimli basılmış iki kitabı vardır.

Palandöken gözleridir bu şehrin

Palandöken, gözleridir bu şehrin
Bu şehrin donanmış çeyiz sandığı
Ümit kervanından kokular gelir
Erlik meydanına açılan kapı
Beklenen düğünün ayak sesidir
Bir düş yumağıdır
Mahrem bir bakış
Göklere dayanan aşk merdiveni
Sevgili uğrunda hedefe doğru
Bu şehrin görünen uğurlu eli.

Palandöken, gözleridir bu şehrin
Bu şehrin dönecek talihi sensin
Başını bekleyen ay ve güneş'e
Selam gönderiyor bütün bulutlar
Hasretin toprağı yeşersin diye
Yükünü dökmeye desturun bekler
Bu yeni yazgının hikayesini
Destansı yazmaya kalemler gerek
Kalemler, korkuya ümit deviren
Kalemler, gönülden aşka su veren
Kalemler, zorluğa göğüs gerecek
Bu şehrin uğrunda aşkı giyecek.

Palandöken, gözleridir bu şehrin
Bu şehrin tarihe geçiş kapısı
Tabyalar,korkusuz bekçilerindir
Gururları yüzlerinden okunur
Duruşları yüreğime dokunur
Hudutsuz bir sevda bağrında gizli
İlham kaynakları yazmakla bitmez
Bekler nöbetini gecelerinin
Sabrını ölçmeye güç,takat yetmez
Yıpranmış ağıtlar anlatır seni
Sancılı sabaha ılık esensin
Bu şehrin üstüne düşen desensin.

Palandöken, gözleridir bu şehrin
Bu şehrin kaderi, hür ifadesi
Tarihin tablosu, İpek yolunun
Saat kulesinden sesi duyulur
Çifte Minare'den uçan kuşlardan
Geçmişten bu güne haberin olur
Yakutiye, Üç Kümbetler, gerdanın
Çeşmeler kaynayan gözelerindir
Abdurrahman Gazi, medeniyetin
Camiler, gök sulu dizelerindir
Bu şehrin; tarihin,öz neferindir.

Palandöken, gözleridir bu şehrin
Bu şehrin bedeni kaygıya dalmış
Can simidi sensin, azgın sularda
Dalgalar pek hırçın, boynunda hüzün
Göğsünün üstüne nazar saplanmış
Bir rüzgâr esmeli, ufuk ötesi
Yakılsın türküler sokaklarında
Hani'Gün doğmadan neler doğar' da
Üstüne serpilen ölü toprağın
Alıp götürmeli ta uzaklara
Bu şehrin doymuştur kör tuzaklara.

Palandöken, gözleridir bu şehrin
Bu şehrin yüzünden bakan tebessüm
Palandöken! ..
Bu vefalı bekleyişin bitmez mi?
Bu esrarlı karanlık
Hafakanlar gördüğün,rüyaların gitmez mi?
Palandöken! ..
Kalenin taşlarında mücadelen saklıdır
Seni böyle görenler kırılmakta haklıdır
Plandöken! ..
Bu şehrin destanını yeniden yazmalıyız
Şehrimizin adını dünyaya kazmalıyız.

Mehmet Yaşar Genç

MUSA KAZIM EFENDİ (1858-1920)


Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, 1858 yılında Erzurum iline bağlı Tortum ilçesinde  doğdu. Balıkesir’de amcasının yanında ilk eğitimini alarak, Konya’da  medrese tahsiline başladı ve İstanbul’da önce Kazasker Eşref, sonra da Hoca Şakir efendilerin derslerine devam ederek tamamladı.  

Hukuk Mektebinde, Mektebi Sultanide, Dar-ül Fünunda ve Dar-ül Mualliminde müderrislik yaptı. 1907'de Bab-ı Fetha Tetkik-i Müellefat Başkatipliğine ve daha sonra da kurul üyeliğine getirildi. İttihat ve Terakki'nin bilim kuruluşunda yer aldı. 

II. Meşrutiyetin ilanından sonra İsmail Hakkı Paşa, Mehmet Said Paşa, Said Halim Paşa ve Talat Paşa kabinelerinde dört kez şeyhülislam olarak görev aldı. I. Dünya Savaşından sonra, İttihat ve Terakkinin önde gelen üyeleriyle birlikte tutuklanarak 15 yıl kürek cezasına çarptırıldı. 10 Ocak 1920 tarihinde sürgün olarak bulunduğu Edirne'de öldü, Edirne Muradiye cami bahçesine defnedildi.

Musa Kazım Efendi, Sırat-ı Müstakim ve İslam gibi dergilerde yazdı. Başlıca eserleri arasında, Usul-ü Meşveret ve Hürriyet (1908), İslam'da Cihad (1917), Sure-i İhlas ve Alak Tefsirleri (1918), Külliyat-ı Şeyhülislam Musa Kazım (1920) sayılabilir. Musa Kazım Efendi, ayrıca Şeyh Bedreddin'in Varidat adlı eserini Türkçe ‘ye çevirmiştir.

Kaynak- (Gazi Üniversitesi) Derya Cömert 

MUSTAFA ŞAHİN (1964----)


Prof. Dr. Mustafa Şahin; 1964 yılında Erzurum'da doğdu. 1970-1981 yılları arasında Erzurum'da ilk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nda yüksek öğrenimine başladı,1985 yılında "Erzurum'dan Bronz Bir Figürin" adlı tez ile mezun oldu. "Hermogenes Sorunu" adlı yüksek lisans tezini 1988 yılında, "Miletupolis Kökenli Mezar Stelleri ve Adak Levhaları" adlı doktora tezini ise 1994 yılında tamamladı.

1990 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak, 1996 yılında ise yine ayni bölüme Öğretim Üyesi olarak atandı. 1997 yılında Doçent unvanı aldıktan sonra 2003 yılında Profesörlüğe yükseltildi.

Sos Höyük, Kyzikos, Knidos kazılarına katıldı, Kızkalesi-Beyşehir Sualtı Yüzey Araştırması, Myndos Yüzey Araştırmaları, Myndos Kazısı, Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırmaları ile Güney Marmara Sualtı Yüzey Araştırmaları’na başkanlık etti. Türkiye’nin Mozaik Envanterini Çıkarma, Zeugma Mozaikleri, Smyrna Agorası Heykeltıraşlık Buluntuları, Psidia Antiocheiası Heykeltıraşlık Eserleri, Knidos Yuvarlak Tapınak Terası Terrakotta Figürinleri, Beyşehir Gölü Yüzey Araştırmaları, Myndos Sualtı ve Anakara Yüzey Araştırmaları, Bursa ve Çevresi Kültür Varlıkları Envanteri ile Güney Marmara Sualtı Kültür Varlıkları Envanteri Projelerinde çalıştı.

Halen Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Şahin’e ait yayınlanmış kitaplar:

1-Miletoupolis Kökenli Figürlü Mezar Stelleri ve Adak Levhaları (Figürliche Grabstelen und Weihreliefs aus Miletupolis), (Ankara 2000). Türk Tarih Kurumu.
2-Hellenistische Kohlenbecken mit figürlich verzierten Attaschen aus Knidos. Knidos-Studien 3 (Möhnesee 2003). Bibliopolis Verlag
3-Anadolulu Bir Mimar Hermogenes. (İstanbul 2003) . Ege Yayınları 
4-The Proceeding of III. International Symposium of the Mosaic of Turkey (Bursa 2007). Uludağ Üniversitesi yayınları

SIDDIK MUT ŞAFAK (1949----)


Prof.Dr. Sıddık Mut Şafak; 1949 yılında Erzurum’da doğdu, Eğitimini Erzurum’da yaparak, 1975 yılında  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak, 1979  yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda üroloji uzmanı oldu.  

1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda doçent olan  Sıddık Mut Şafak, ayni üniversitede 1990 yılında profesör unvanını aldı. Laparoskopik Üroloji El Kitabı isimli, cerrahlara rehber olacak bie eserinde sahibi olan Prof.Dr. Sıddık Mut Şafak, halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Mücahit KÜLERİ (1948---)


Mücahit Küleri; 2 Mayıs 1948 tarihinde Erzurum’da doğdu. Eğitimini Erzurum’da yaparak Erzurum Lisesini bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesine giren Mücahit Küleri, Edebiyat Fakültesinden mezun olarak, edebiyat öğretmeni olarak Malatya'ya atandı, Malatya’da bir yıl görev yaptıktan sonra Erzurum Lisesine edebiyat öğretmeni olarak geldi.

Erzurum Lisesinde görev yaptığı sürece, Halk Oyunları, Halk Türküleri Derneği'nde ki tiyatro çalışmalarına katıldı, dernek Başkanı Sebahattin Bulut'un sahneye koyduğu ve Ermeni mezalimini anlatan 'Konuşan Ölüler' adlı müzikal oyunda Mücahit Küleri; sinema sanatçısı  Atıf Kaptan,  Leman Yurdakul, Hüseyin Budak, Oktay Çapan ve Timur Bulut ile birlikte oynadı.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyelerinden olan Mücahit Küleri, 1976 yılında öğretmenliği ve tiyatro çalışmalarını bırakarak, TRT Haber Müdürlüğünde muhabir olarak göreve başladı. TRT Erzurum Haber Müdürlüğü görevini yaparken 2011 yılında emekli oldu.

Mürsel BAKÜ (1881-1945)


Mürsel Bakü; 1881 yılında Erzurum'da doğdu. 1904'de Harp Akademisi'ni bitirdi. I. Dünya Savaşı sonundaki dönemde Batum'da 5. Kafkas Piyade Tümeni komutanlığı yaptı.

Eylül 1918'de Nuri Killigil Paşa'nın komutasındaki Kafkas İslam Ordusu ile Bakü Muharebesi'ne katılarak, Bakü'nün Ermeni Taşnak'larından ve Bolşevik'lerden kurtulmasını sağladı.  28 Mayıs 1918'de kurulmuş olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin sancağını, Bakü'de göndere çekerek,  hükumetin Gence'den Bakü'ye taşınmasını sağladı.

Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde İngilizler tarafından tutuklandı ve Malta sürgünleri arasında yer aldı. Dönüşünde Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Büyük Taarruz'da Mirliva olarak (günümüzde tuğgeneral ile tümgeneral rütbelerine eşit askeri rütbe)  1. Süvari Tümeni'ne komuta etti.

Mürsel Bakü; 9 Eylül 1922 sabahı, 1. Süvari Tümeni'nin komutanı olarak İzmir'e ilk giren Türk generali ve birliklerin komutanıdır.

Cumhuriyetin ilanından sonra da 7. Kolordu Komutanlığına getirilerek, Şeyh Said İsyanının bastırılmasında hizmeti olan Mürsel Bakü, TBMM’de  8. Dönem  Kocaeli milletvekilliği yapmış ve  2 Şubat 1945 tarihinde  İstanbul'da vefat etmiştir.  

  

Prof. Dr. Nadim MACİT (1958----)

Prof. Dr. Nadim MACİT; 12.11.1958’de Erzurum/Oltu’ da dünyaya geldi. 1978’de Erzurum İmam Hatip Lisesinden  1983-1984’de de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Belli bir süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.

Yüksek lisans ve doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 1992-1993’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Kelam Ana Bilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bil. Bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. 27.10.1995’te doçent oldu. Burada iki yıl doçent olarak görev yaptıktan sonra 27.10.1997’de Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesine geçiş yaptı. 1998–1999 Eğitim ve Öğretim yılında dekan yardımcılığı ve 1998-2002 yılları arasında Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Çeşitli ilmi dergilerde birçok makale yayımladı. Gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde çeşitli akademik faaliyetlerde bulundu 09.04.2001 tarihinde profesör oldu.

09.04.2001 tarihine kadar, Kur’an’da Şirk Kavramı, Kur’ân’ın İnsan-Biçimci Dili, Ehl-i Sünnet Ekolü’nün İlk Öncüleri ve Görüşleri, Din-Siyaset İlişkisinin Teolojik Yorumu, Eylem-Değişim İlişkisinin Teolojik Yorumu adlı beş telif ve Fahruddin er-Razi’den yaptığı Meâlimü Usûli’d-Din: İslam İnancının Ana Konuları adlı çeviriyi yayımladı. Kelam İlmi’nin tarihi, yöntemi ve konuları ile ilgili birçok makale yayımladı ve tebliğ sundu.

Prof.Dr. Nadim MACİT Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi dekanlık görevini sürdürmektedir.

NECİP ÇADIRCI – (1934- 2005)

Necip Çadırcı 1934 yılında Erzurum' a bağlı Uzundere İlçesi Çamlıyamaç Köyünde doğdu, İlk okulu köyünde okuyarak Erzurum Ilıca Yavuz Selim İlk öğretmen okulundan, 1954 - 1955 Öğretim yılında İlkokul Öğretmeni olarak mezun oldu. Erzurum ve Ağrı köylerinde bir süre ilkokul öğretmenliği yaparak, girdiği Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsünü 1965 yılında Türkçe öğretmeni olarak bitirdi.

Eğitim Enstitüsünü bitirdikten den sonra, 1965 yılında Pasinler Ortaokulunda Türkçe öğretmenliğine başlayan Necip Çadırcı, 1967 yılında Erzurum Lisesine Türkçe öğretmeni olarak tayin oldu. 1972 yılında Erzurum Lisesi müdürü olarak, Erzurum Lisesi tarihinde en uzun süreli Müdür olma özelliğini kazandı ve emekli olduğu 1999 yılına kadar bu göreve devam etti.

Tüm ömrünü eğitim ve öğretime adayarak, sayısız insana rehber olan Necip Çadırcı, 26 Temmuz 2005 tarihinde Erzurum’da vefat etti.

Nusret BAŞARAN (1881-1953)

Nusret Başaran; 1881 yılında Erzurum’da doğdu. Kuleli Askeri Lisesinde okudu ve 1909 yılında Harp Okulundan mezun oldu.

Balkan Harbinde ve Kafkas Cephesinde kahramanlıklar gösteren Nusret Başaran, 1920 yılında Kurtuluş Savaşı’na katılarak Büyük Taarruzda, binbaşı rütbesi ile 5’inci Kafkas Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

Nusret Başaran,1953 yılında vefat etti.

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

Osman AKTAŞ (1965----)


Osman AKTAŞ,   1965 Yılında Tortum’da doğdu, İlkokulu Halitpaşa İlkokulu'nda, ortaokulu Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda, liseyi bir süre Erzurum Lisesi, bir süre Tortum Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi’ne devam ederek bitirdi. Anadolu Üniversitesi’ne kaydolarak bir süre devam ettikten sonra, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girerek mezun oldu.

1994 yılında Van, Başkale Çok Programlı Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. 1997 yılında Bartın Çıraklık Eğitim Merkezi’ne tayini çıktı. Sırasıyla 2000 Yılında Antalya Demirgül İlköğretim Okulu, 2004 yılında Antalya Saime Salih Konca Lisesi, 2005 İnegöl Lisesi ve, Yunus Emre Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaptı. Halen Ankara Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapmaktadır.

Çeşitli  dergilerde   şiirleri yayınlanan Osman AKTAŞ’ın, ayArsız isimli  şiir kitabı  Uludağ Yayınları'ndan 2007 yılında yayınlanmıştır.

Erzurum'u Hatırlatıyor

Ağır ağır giden bulut kütlesi
Bana Erzurum’u hatırlatıyor
Yorgunluğum alıp giden su sesi
Bana Erzurum’u hatırlatıyor

Yalanında bir ders gerçeğinde bin
Sevgisi çağlayan evde her gelin
Güzel muhabbetin o tatlı dilin
Bana Erzurum’u hatırlatıyor

Caddede sokakta kar yumak yumak
Berrak gecelerde mehtap okumak
Sevda tezgâhında hasret dokumak
Bana Erzurum’u hatırlatıyor

Her sokakta ayrı çoban çeşmesi
Her hayalde düşte bir sevda sesi
Her nerede olsa insanın hası
Bana Erzurum’u hatırlatıyor

Fizâhî sesinden dağlar bihuzur
Kusurumuz varsa dilerim özür
İşte bak elimde okurum Nazir
Bana Erzurum’u hatırlatıyor

Osman Aktaş
9 Eylül 07
Nilüfer


Ömer Suphi ATALAY (1890-1943)

Ömer Suphi Atalay; 1890 yılına Erzurum doğdu. Konya Askeri Lisesini ve Harp Okulunu ve akademiyi bitirerek iç güvenlik sağlayan birliklerde görev aldı.

1920 yılında, Türk Kurtuluş Savaşı’na katılarak, Büyük Taarruzda kurmay binbaşı rütbesi ile 8’inci Tümen Komutanlığı görevini yürüttü. Cumhuriyetin ilanından sonra Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizdeki isyanların bastırılmasında görev aldı. 

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

Yusuf Ziya EKİNCİ (1887-1949)


Yusuf Ziya Ekinci; 1887 yılında Erzurum’da doğdu, Erzurum Askeri Ortaokulundan sonra, 1906 yılında Teğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdi, 1908 yılında Akademiden mezun oldu.

Birinci Dünya savaşında; Kanal, Irak ve Suriye cephelerinde İngilizlerle ve işbirlikçi Araplarla savaştı. 1920 yılında Anadolu’ya geçerek, Türk Kurtuluş Savaşında  Kurmay Binbaşı Rütbesi ile Büyük Taarruzda, 4’üncü Kolordu Kurmay Başkanlığı görevinde bulundu. 1949 yılında hayatını kaybetti.

Kaynak-Gnl.Kur.Başklığı

Yusuf Ziya HAŞİMOĞLU (1883-1928)

Yusuf Ziya Haşimoğlu 1 Temmuz 1883, tarihinde  Oltu’da doğdu. Kars Jandarma Okulunu bitirdi. 

1914-1917 yılları arasında bölgede yaşanan işgal günlerinde milli mücadele için  Oltu halkına küçük kardeşi Yasin Bey ile birlikte  öncülük eden  Ziya   Bey Oltu yakınlarındaki Kaleboğazı, Bardız ve Narman yaylarına kadar olan bölgeyi savunma sınırları içerisinde kabul ederek, bu bölgede işgalcilerle mücadele etti. 

Kurulan "Oltu Şûra Hükümeti" başkanlığa getirildi. Nisan 1920 ye geliğinde, Oltu Şûra Hükümeti üyeleri Ankara'da toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılma kararı aldı. Yusuf Ziya Bey, Ankara'da Oltu'yu temsil etmek üzere kardeşi Yasin Bey'i görevlendirdi. 17 Mayıs 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, Oltu'nun Anavatan'la birleşmesini kabul ederek Yusuf Ziya Bey'i Oltu Mutasarrıflığı'na tayin etti. Bu durumu haber alan Ermeniler büyük bir öfke ile Merdinik ve Kosor Boğazı üzerinden Oltu'ya saldırıya geçti. Türk kuvvetleri ile milis taburları zaman zaman güç durumlara düşse de Yusuf Ziya Bey komutasındaki Oltulu milis kuvvetleri Ermenilere büyük kayıplar verdirerek bölgeden çekilmek zorunda bıraktı.

1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Yusuf Ziya Bey'e "Bil fiil kıta başında gösterdiği hamaset ve fedakarlıktan" ötürü bir kıta şeritli "İstiklal Madalyası" verdi.

Yusuf Ziya Haşimoğlu 1928 yılında Oltu’da hayatını kaybetti. 

Kaynak-Metin Oltu Gazetesinden alıntıdır.

3 Kasım 2012 Cumartesi

Osman Nuri ÖZPEKEL (1957----)


1957 yılında Erzurum'da doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Aynı yıl Üniversite Korosu'na udu ile devam etmeye başladı. Konservatuar ve Üniversite Korosu'nda Süheyla Altmışdört, İsmail Hakkı Özkan, Muazzez Sepetçioğlu ve Ender Ergün'ün öğrencisi oldu.

Lise yıllarında kendi kendine öğrendiği udu, Üniversite Korosu'nda ve çeşitli üstad sanatçıları dinleyerek ilerletti. Udi Nevres Bey, Şerif Muhiddin Targan ve Yorgo Bacanos'un muhtelif kayıtlarından yararlanarak geleneksel icra tarzını benimsedi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden ve İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan 1979 yılında mezun oldu. 1980-1984 yılları arasında Edirne'de edebiyat öğretmenliği yaptı. 1983 yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na ud sanatçısı olarak girdi ve ertesi yıl İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuar'ında ud hocası olarak göreve başladı.

1981-1992 yılları arasında Yesari Asım Arsoy'un öğrencisi oldu. Kendisinden üslup, repertuar, edebi bilgiler ve müzik kompozisyonu konusunda yararlandı. Neoklasik şarkı ekolünü benimseyerek bestelediği kırk kadar şarkının, on dört tanesi TRT repertuarına alındı. Devlet Korosu'nun çeşitli yıllarda gerçekleştirdiği Almanya, Fransa, Mısır, Tunus, Kıbrıs gibi yurt dışı turnelerine katıldı. Hollanda'daki Türk Akademisyenler Birliği'nin daveti ile ilki 1994 yılında olmak üzere üç yıl ardı ardına Amsterdam şehrinde Şerif Muhiddin Targan, Dede Efendi ve III. Selim ile ilgili resital ve konserler verdi. 20. yüzyıl saz eseri bestekarlarının eserlerinden derlenmiş, enstrümantal bir kaset çalışması yaptı.

Osman Nuri ÖZPEKEL, Devlet Korosu'ndaki görevinin yanı sıra İTÜ Devlet Konservatuarı'ndaki ud hocalığına devam etmektedir.

Selahattin KARAHOCAGİL (1932-2011)

Selahattin Karahocagil; 1932 yılında Erzurum’un Olur İlçesine bağlı Olgun Köyünde doğdu. 1948 yılında Olur Merkez İlkokulundan mezun oldu. 1963 yılında Erzurum Erkek ortaokulunu ve 1975 yılında ise Erzurum Lisesini dışarıdan bitirdi. 1981 yılında ise Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu.

1941 yılından itibaren Erzurumlu alim ve hocalardan; Arapça, Farsça dersleri alan, başta tefsir, hadis, fıkıh ve kelam olmak üzere dini ilimler okuyan Selahattin Karahocagil İlk resmi göreve Şenkaya Gaziler Nahiyesi İmam-Hatibi olarak 1957 yılında başladı. 1958’de Olur Müftülüğü, 1960 yılında Oltu Müftülüğü, 1977 yılında ise Aşkale Müftülüğü görevlerinde bulundu.

1982 yılında Rize İl Müftülüğü, 1987 yılında ise Elazığ İl Müftülüğü yapan Selahattin Karahocagil, 1990 yılında Nurnberg Başkonsolosluğu nezdine Din Hizmetleri Ataşesi olarak atandı. 1997 yılında emekli olarak Amasya’ya yerleşen Selahattin Karahocagil, 28 Aralık 2011 tarihinde vefat etti.

Selami KARAKELLE (1954----)


Selami Karakelle; 1954 yılında Erzurum'da doğdu. Boksa 17 yaşında başladı. Çeşitli Türkiye şampiyonlukları bulunan ve uluslararası boks turnuvalarında ülkemizi temsil eden Selami Karakelle, 1980 yılında Balkan Şampiyonu ve  Dünya beşincisi  olarak birçok uluslararası turnuvada başarı kazandı.


Seyfeddin KARAHOCAGİL (1940----)


Seyfeddin Karahocagil; Erzurum’un Olur İlçesine bağlı Olgun Köyünde,   15 Şubat 1940 tarihinde doğdu. Köyünde okul olmadığı için ailesinin yardımıyla okuma yazma öğrenerek Olur ilkokulunun üçüncü sınıfından okula başladı. 1959-60 öğretim yılında ise Erzurum Ilıca Yavuz Selim İlk Öğretmen Okulunu bitirerek   Van-Başkale-Atlılar köyü ilkokuluna öğretmen oldu.

Daha sonra sırasıyla; Oltu Aşağı Çamlı, Oltu Çamlıbel Köylerinde öğretmenlik yaparak,  Amasya’ya atandı. Amasya Uygur, Amasya Beldağı Köylerinden sonra Amasya Merkez Mehmet Varinli İlkokulunda çalışan Seyfeddin Karahocagil, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ön Lisans Bölümünü bitirdi.

Şiir yazmaya çok küçük yaşta başlayan Seyfettin Karahocagil; Bardız’lı Nihani, Çermikli Aşık Mevlüt İhsani ve Reyhani gibi ustalarla tanışarak etkilerinde kaldı. Daha sonra gençliğinde; Arif Nihat Asya, Göktürk Mehmet Oytun ve Necip Fazıl, Gibi meşhur şairlerle tanıştı. Bizim Anadolu gazetesinde şiir, hikâye ve yazıları yayınlandı.


Suat ÇEMLEK (1935-2012)

Suat Çemlek; 1935 yılında Erzurum’da doğdu, Erzurumlu Suat Hafız, Alvarlı Efe ve Müftü Solakzade’den ders ve feyiz  aldı.

Erzurum’un en güzel ‘ezan’ okuyan müezzini olarak ünlenen Suat Çemlek; ta çocuk yaşlarında, güzel sesi ve üslubu ile dikkat çekerek,  Erzurum Lala Mustafa Paşa Camiinde müezzin oldu.  

Lalapaşa Camii'nde 30 yıl müezzinlik yapan Hafız Suat Çemlek; 77 yaşında iken 24 Ekim 2012 tarihinde Erzurum’da hayatını kaybetti.

Erzurum yöresine ait gazel ve türkülere de kaynaklık yapan Suat Çemlek’in   “Gülşen-i Aşka Varalı” türküsü en ünlüsüdür.  

Gülşen-i aşka varalı
Kolum kanadım yaralı
Melhem etmezse yaralı
Ah acep ben nidem nidem

Gülün etrafın almış har
Nakıl gülün dibinde mar
İmdat etmezse bana yar
Ah acep ben nidem nidem

Divanelerden biriyem
Ne mürdiyem ne deliyem
Yoldaşlarımdan geriyem
Ah acep ben nidem nidem

Rüştü uyan vakt-i seher
Bad-ı hezan durmaz eser
Fırsat da mı gelip geçer
Ah acep ben nidem nidem

Seyfettin SIĞMAZ (1921-1974)

Seyfettin Sığmaz;1921 yılında Erzurum'da doğdu. İlk okulu bitirdikten eğitimine devam etmeyerek, zurna çalmasını öğrendi, düğünlerde çalmaya başladı. 1938 yılında Erzurum Askeri Silah Fabrikasında (İş Ocağı) kurulan bando takımında klarnet çalmak üzere işe alındı. Bando takımında nota öğrendi. 

İş Ocağındaki görevinin yanı sıra, Erzurum Halk Oyunları ve Türküleri Derneği bünyesinde zurna çalmaya da devam etti. 1949 yılında Venedik'te yapılan Uluslararası Halk oyunları yarışmasına Erzurum Bar ekibinin zurnacısı olarak katıldı.

Seyfettin Sığmaz; 1950 yılında Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu'na müzisyen olarak alınarak Ankara’ya taşındı. Uzun zaman Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosunda Mey, Zurna ve Klarnet sanatçısı olarak görev yapan Seyfettin Sığmaz, 1963 yılında TRT Erzurum Radyosuna Müzik Şefi olarak atandı, bir süre sonra TRT Ankara radyosuna geri döndü ve 
20 Mayıs 1970 tarihinde vefat etti.

Seyfettin Sığmaz bugün zevkle dinlediğimiz bir çok türkünün kaynak kişiliğini yaptı; ''Bir Elimde Nargile'', ''Mavi Yelek Mor Düğme'', ''Galalıyam Galalı'', ''İki Dağın Arasında Kalmışam'', ''Pınar Başından Bulanr'', ''Bayburt'un İnce Yolunda'' isimli türkülerle ''Çift Beyaz Güvercin'', ''Aşşahtan Gelirem'', ''Koçeri Barı'', ''Tavuk Barı'' isimli oyun havalarını notaladı.

Aşşahdan gelirem yüküm eriktir, Arkadaşlar benim derdim, Bayburt'un ince yolunda, Ben Bir Kavak, Bir Elinde Nargile, Bu Tepe Pulli Tepe, Çift Beyaz Güvercin Olsam, Galalıyam Kalalı, Kavurma Koydum Tas, Kınayı Ezerler Tasta, Mavi Yelek Mor Düğme, Penceresi Cam cama, Pınar Başından Bulanır,
Ülkeler Teraziler; türkülerini ise kaynak kişi olarak Erzurum'a kazandırdı.