20 Nisan 2010 Salı

Prof.Dr.HALUK HARUN DUMAN (1959----)

Prof.Dr.Haluk Harun Duman, 15 Şubat 1959 tarihinde Erzurum Gez Mahallesinde doğdu. İlkokulu Tatbikat İlkokulunda, Ortaokulu Gaziahmet Muhtar Paşa Ortaokulunda okuyarak, 1979 yılında Erzurum Lisesinden mezun oldu.

1980 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesine girerek, 1984 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

Prof.Dr.Haluk Harun Duman Yüksek Lisansını “Sarıkamış Harbi ve Bir Hatırat” tezi ile, Doktorasını ise “Balkan Savaşı Edebiyatımız “ tezi ile Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yaptı. Ayni bölümde 1991 yılında doktor, 1995 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent ve 2009 yılında profesör oldu.

Halen; Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde, üniversite enstitü ve kurullarında profesör olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Erzurum ile ilgili değerli araştırmaları ile ünlenen Prof.Dr. Haluk Harun Duman’ın bilimsel makaleler, derlemeler ve ders kitapları dışındaki basılmış eserleri şunlardır:

(2005). Balkanlara Veda,. Duyap Yayıncılık İstanbul;

(2005). Gülen Dadaş,. Duyap Yayıncılık İstanbul;

(2005). Metin Çözümleme Yöntemleri (Tanzimat Dönemi),. Duyap Yayıncılık İstanbul;

(2000.). Erzurum Basın-Yayın Tarihi (1867-1997),. Duyap Yayıncılık, İstanbul,

(2000 (3. Bs., 2). Erzurum Fıkraları ve Meşhur Nüktedanlar (Erzurum Mizah Kültürü I),. Duyap Yayıncılık İstanbul

Kaynak- http://abb.marmara.edu.tr/cv/15/harun-duman

18 Nisan 2010 Pazar

MURAT CİNİSLİ (1969----)

Murat Cinisli 23.07.1969 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamlayarak, Erzurum Lisesi Fen bölümünden mezun oldu.

Erzurum Halk Oyunları Derneğinde çocuk yaşlarda müziğe başladı ve Kültür Müdürlüğü ile Erzurum Radyosu Gençlik Korosunda solist olarak müzik çalışmalarına katıldı.

1988-1989 yılları arasında vatan hizmetini Ankara’da bandocu olarak yaptı, aldığı müzik eğitimi ile örtüşmeyen bandolu yıllar müzik gelişimine ivme kattı.

Murat Cinisli, Erzurum’un Halk müziğine gönül vermiş türkü aşıklarından dır.

Halen TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği mahalli ses sanatçısı olan Murat Cinisli, Ahmet Cinisli hocanın yönetiminde Erzurum Halk Eğitim merkezi Halk türküleri korosunda solistlik yapmakta ve koro’da gençlerin eğitimine katkı sağlamaktadır.

Halk Eğitim Merkezi Korosunda yapılan çalışmalar ezbere dayalı olmayıp, nota usul, şan, tavır ve repertuar içeren ciddi çalışmalar olarak yöre müzik geleneğin de katkısağlamaktadır..