29 Ocak 2014 Çarşamba

BÜLENT KORUCU (1968----)

Bülent Korucu; 1968 yılında  Erzurum’da  doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimi Erzurum’da yaparak, Erzurum lisesinden mezun oldu.  Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu  Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi.

1989 yılında İstanbul’da  Zaman Gazetesi  haber merkezinde başladığı gazeteciliğe, ayni gazetede politika editörü ve yazı işleri müdür yardımcısı olarak devam etti. 1997 yılında yazı işleri müdürü  ve yayın koordinatörü, 1999 yılında haber koordinatörü, 2001 yılında ise genel yayın editörü oldu.   

Çeşitli  dergiler ile Erzurum yerel yayın organlarına, haftalık politika yazıları yazan Bülent Korucu; 2004 yılında Cihan Haber Ajansı Genel Müdürlüğü,  2009 yılında  ise Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevine  getirildi.  


Bülent Korucu; Halen  Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve  Zaman Gazetesi  köşe yazarlığı yapmakta, yazılarını kendi web sitesi; "http://bulentkorucu.com.tr/"  adresinde yayınlamaktadır.

27 Ocak 2014 Pazartesi

İLHAMİ USLU (1935-2014)


İlhami Uslu; 1935 yılında Erzurum Ilıca’ya bağlı Kahramanlar (Karaz) köyünde doğdu. Çok küçük yaşta davul çalmayı öğrenerek, genç yaşlarda Erzurum Halk Türküleri ve Halk Oyunları Derneği ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde davul çalmaya başladı.
Cazim Demir ile birlikte Erzurum Bar ekibinin değişmez davul, zurna ekibini oluşturarak ekiple birlikte bir çok ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldılar.  

26 Ocak 2014 günü vefat eden İlhami Uslu;  "Gurbet elde baş yastığa gelende" ve "Keşkem bu ellere gelmez olaydım" türküleri ile Hoş Bilezik, Temir Ağa ve Uzundere  Barlarını kaynak kişiliğini yaparak THM repertuvarına kazandırdı. 

3 Ocak 2014 Cuma

TAHSIN PARLAK (1955-2011)


Doç.Dr. Tahsin Parlak; 1955 yılında Oltu'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Oltu'da tamamladı. 1976 yılında girmiş olduğu Atatürk Eğitim Enstitüsünü 1980 yılında bitirdi. 1991 yılına kadar Kahramanmaraş ve Oltu'da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1991-1994 yılları arasında Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Muavinliği görevinde bulundu.

1994 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Seramik ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanlıklarını yürüttü. 1997 yılında lisansını tamamladı. Yurtiçinde ve dışında birçok sergiye katıldı. 1998-1999 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde "Oltu ve Çevre Kazaları Doğal Boya Potansiyelinin Tespiti" ile "Erzurum ve Çevresinde Doğal Boyayla Boyalı Halı ve Kilimlerin Tespiti" konulu iki proje çalışması yaptı. DAP projesinin ön araştırma çalışmalarında görev aldı.2000 yılında Yüksek Lisansını bitirdi.1999-2001 yıllarında Kazakistan'da T.C. Başbakanlık TİKA adına "Aral Bölgesi El Halıcılığı Geliştirme Projesini yürüttü.

Kazakistan Bilimler Akademisinde doktorasını tamamladı. Kazakistan'da Korkut Ata Devlet Üniversitesinde de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaparken Doç.Dr. Tahsin Parlak,  26 Ekim 2011 tarihinde vefat etti.


Doç.Dr. Tahsin Parlak’ın  yayımlanmış birçok yurt içi ve yurt dışı makalelerinin yanı sıra, "Oltu", "Kaynaktan Vitrine Oltutaşı", "Azarbeycan Bezek Sanatı (Çeviri)" "18-19. Asır Azerbaycan Sanatı (Çeviri)" "Kazak Oyu Örnekleri", "Kazakistan Tabiği Boyav Osimdikteri", "Sır Boyundaki Tarihi Şehir Medeniyeti", "Geleneksel Kazak Halı Sanatı ve Aral Bölgesi El Halıcılığını Geliştirme Projesi", "Erzurum’da Oltutaşı ve Kuyumculuk Sanatı", "Oltu ve Köylerinde Bardız Kilimciliği" adlı on kitabı bulunmaktadır. Ayrıca "Sır Boyu Oğuzları ve Şehir Kalıntıları" adlı kitabı da basım aşamasındadır.

BİLGE SEYİDOĞLU (1941-2014)

Prof.Dr.Bilge Seyidoğlu; 1941 yılında Afganistan’ın Kabil şehrinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1964-65’te Lüleburgaz Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni olarak çalıştı. 1965 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Halk edebiyatı Asistanı olarak göreve başladı.

“Erzurum Halk Masalları Üzerine Araştırmalar” konulu doktora tezini 1971 yılında tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden “doktor” unvanını aldı. 1972-74 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Michigan State University’de Mukayeseli Folklor ve Edebiyat derslerine devam etti. 


1974 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki görevine döndü. “Erzurum’da Belli Yerlerle İlgili Efsaneler Üzerine Bir İnceleme” konulu tezini hazırlayarak, 1979’da “doçent” oldu.

“Mitoloji Üzerine Araştırmalar” adlı takdim tezi ile 1989 tarihinde “profesörlüğe” yükseltildi.

1989 yılından emekli olduğu 2009 yılına kadar 
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan  Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu 12 Ağustos 2014 günü İstanbul'da hayatını kaybetti

Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu’nun Yayınlanmış Kitapları:

1. Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar-Metinler ve Açıklamalar, Ankara 1975.

2. Erzurum Masalları, İstanbul 1999.

3. Erzurum Efsaneleri Ankara 1985.

4 Mitoloji Üzerinde Araştırmalar Erzurum 1988;

5.Mitoloji Metinler-Tahliller, Kayseri 1995;

NAMIK EFENDİZADE AHMET MUHTAR ERVERDİ (1896-1938)Namık Efendizade Ahmet Muhtar Erverdi; 1896 yılında Erzurum'da doğdu. Namık Efendizadeler diye tanınan aileye mensuptur. Rüştiye ve İdadiyi Erzurum'da bitirerek, yüksek tahsil için İstanbul Darülfünunu Hukuk Mektebine girdi. Inci Dünya savaşı çıkınca yarıda bırakarak askere alındı, Şam'da esir düştü.

Mütareke ile esaretten kurtularak Erzurum'a dönen Ahmet Muhtar Efendi; Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milli Cemiyeti´nin kurucuları arasında yer aldı. Cemiyetin hazırladığı Erzurum Kongresine Tercan delegesi olarak katıldı ve Cumhuriyet´in ilanından sonra Kars Mektupçuluğu görevine atanarak Kars'a gitti. Bir süre bu görevi yaptıktan sonra, görevinden istifa ederek topraklarını işletmek üzere çiftçiliğe başlayan Ahmet Muhtar Efendi; Erzurum Belediye Meclisine seçildi.

Erzurum Belediye Meclisi üyeliği yaparken, etrafında gözlemlediği insan manzaralarından esinlenerek yazdığı “Uymazsa eyyam bana uyarım eyyama ben” isimli bir oyun yazdı.

Soyadı kanunu çıktığında Erverdi soyadını alan Ahmet Muhtar Erverdi ; Erzurum’da Halkevi Reisliği de yaparak, 2 Mart 1938 günü vefat etti.