3 Ocak 2014 Cuma

NAMIK EFENDİZADE AHMET MUHTAR ERVERDİ (1896-1938)Namık Efendizade Ahmet Muhtar Erverdi; 1896 yılında Erzurum'da doğdu. Namık Efendizadeler diye tanınan aileye mensuptur. Rüştiye ve İdadiyi Erzurum'da bitirerek, yüksek tahsil için İstanbul Darülfünunu Hukuk Mektebine girdi. Inci Dünya savaşı çıkınca yarıda bırakarak askere alındı, Şam'da esir düştü.

Mütareke ile esaretten kurtularak Erzurum'a dönen Ahmet Muhtar Efendi; Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milli Cemiyeti´nin kurucuları arasında yer aldı. Cemiyetin hazırladığı Erzurum Kongresine Tercan delegesi olarak katıldı ve Cumhuriyet´in ilanından sonra Kars Mektupçuluğu görevine atanarak Kars'a gitti. Bir süre bu görevi yaptıktan sonra, görevinden istifa ederek topraklarını işletmek üzere çiftçiliğe başlayan Ahmet Muhtar Efendi; Erzurum Belediye Meclisine seçildi.

Erzurum Belediye Meclisi üyeliği yaparken, etrafında gözlemlediği insan manzaralarından esinlenerek yazdığı “Uymazsa eyyam bana uyarım eyyama ben” isimli bir oyun yazdı.

Soyadı kanunu çıktığında Erverdi soyadını alan Ahmet Muhtar Erverdi ; Erzurum’da Halkevi Reisliği de yaparak, 2 Mart 1938 günü vefat etti.