3 Ocak 2014 Cuma

TAHSIN PARLAK (1955-2011)


Doç.Dr. Tahsin Parlak; 1955 yılında Oltu'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Oltu'da tamamladı. 1976 yılında girmiş olduğu Atatürk Eğitim Enstitüsünü 1980 yılında bitirdi. 1991 yılına kadar Kahramanmaraş ve Oltu'da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1991-1994 yılları arasında Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Muavinliği görevinde bulundu.

1994 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Seramik ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanlıklarını yürüttü. 1997 yılında lisansını tamamladı. Yurtiçinde ve dışında birçok sergiye katıldı. 1998-1999 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde "Oltu ve Çevre Kazaları Doğal Boya Potansiyelinin Tespiti" ile "Erzurum ve Çevresinde Doğal Boyayla Boyalı Halı ve Kilimlerin Tespiti" konulu iki proje çalışması yaptı. DAP projesinin ön araştırma çalışmalarında görev aldı.2000 yılında Yüksek Lisansını bitirdi.1999-2001 yıllarında Kazakistan'da T.C. Başbakanlık TİKA adına "Aral Bölgesi El Halıcılığı Geliştirme Projesini yürüttü.

Kazakistan Bilimler Akademisinde doktorasını tamamladı. Kazakistan'da Korkut Ata Devlet Üniversitesinde de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaparken Doç.Dr. Tahsin Parlak,  26 Ekim 2011 tarihinde vefat etti.


Doç.Dr. Tahsin Parlak’ın  yayımlanmış birçok yurt içi ve yurt dışı makalelerinin yanı sıra, "Oltu", "Kaynaktan Vitrine Oltutaşı", "Azarbeycan Bezek Sanatı (Çeviri)" "18-19. Asır Azerbaycan Sanatı (Çeviri)" "Kazak Oyu Örnekleri", "Kazakistan Tabiği Boyav Osimdikteri", "Sır Boyundaki Tarihi Şehir Medeniyeti", "Geleneksel Kazak Halı Sanatı ve Aral Bölgesi El Halıcılığını Geliştirme Projesi", "Erzurum’da Oltutaşı ve Kuyumculuk Sanatı", "Oltu ve Köylerinde Bardız Kilimciliği" adlı on kitabı bulunmaktadır. Ayrıca "Sır Boyu Oğuzları ve Şehir Kalıntıları" adlı kitabı da basım aşamasındadır.