9 Şubat 2016 Salı

NECDET ÇAĞIL

Prof.Dr.Necdet Çağıl;  1956 yılında Erzurum Pazaryolu’nda doğdu. İlk ve ortaokulu Pazaryolu’nda okudu ve  İstanbul İmam-Hatip Lisesini bitirdi.  1992 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  Tefsir Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı.

Yüksek lisans   ve  doktora çalışmasını Atatürk Üniversitesi İslami  Bilimler Bölümünde tamamlayarak; 2002 yılında doktor,  2003 yılında yardımcı doçent,  2006 yılında doçent 2011 yılında ise profesör oldu. Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tefsir Ana Bilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.


İlahi Kelam'ın Tabiatı (Sözden Yazıya), İnsan yayınları,  İstanbul, 2003 /  Vahidi'nin Esbabu'n-Nuzul Adlı Eserinin Ortak Tercümesi,  İhtar Yay. Erz. 1995 /  Kıraat Olgusu Çerçevesinde Kuran’ın Belagat ve Fonetik Yapısı (Doktora), İlahiyat, Ankara, 2005 /  Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes Mukayesesine Özgün Bir Yaklaşım, Araştırma Yay. Ankara, 2005 /  Din Dili ve Mecaz -Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme-, İz Yayıncılık, İstanbul 2008. Yayınlanmış kitaplarıdır. Ayrıca çok sayıda makale ve bildirisi mevcuttur.

8 Şubat 2016 Pazartesi

GARDAŞ SEN DUVARİ ÖR, SILIĞİ BEN ÇALARAM

Dadaş bahçesinin duvarını yaptırmak için bir usta ile anlaşmış, ancak iki günde bitmesi gereken duvar bitmek bilmiyormuş. Zira usta her taşı koyduğunda iki adım geri atıp, duvarı süzüp ve marifetine ıslık çalıyormuş.

İnşaat sahibi Dadaş bakmış duvar bir türlü bitmiyor, dayanamamış ustaya müdahale etmiş:

-"Gardaş sen durma! Duvari ör, sılıği ben çalaram!"

6 Şubat 2016 Cumartesi

HASANKALE EMİR ŞEYH CAMİİ

Hasankale Emir Şeyh Mahallesinde, Sivaslı Camii'nin 50 metre kadar batısında bulunmaktadır. Kitabesi olmadığı için ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen camiinin 17nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Geçirdiği tamirlerle ve yapılan ilavelerle orijinal özellikleri tamamıyla kaybolmuştur.

KADANA CAMİİ


Kadana Camii; Mecit İsmail Efendi tarafından 1744 yılında Erzurum Kadana Mahallesinde mescit olarak yaptırılmış, Kadanazade İsmail Efendi tarafından1751 yılında yıktırılarak cami olarak yeniden inşa ettirilmiştir.

Taş duvarlar üzerine toprak damlı yaptırılan cami daha sonra geçirdiği tadilatlarda üzeri çatı ile kapatılmıştır.