25 Aralık 2013 Çarşamba

HACI CUMA CAMİİ


Hacı Cuma Camisi; 1630 yılında Karayazıcızade Abdullah İbn-i Seyit Ahmet tarafından yaptırılmıştır, dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı ve ahşap minareleri olan camilerimizdendir.

Girişten sonra, taş kaideler üzerinde altı ahşap direğin taşıdığı son cemaat yerinden, dikdörtgen tasarımlı ana bölüme gelinir. Caminin Sağ yanında içeriden merdiven ile çıkılan kadınlar mahfili inşa edilmiştir. Ana tavan, dört ahşap ayak üzerine oturtulmuştur.


Caminin köşeleri kesme taş ara duvarlar ise yığma taş ile inşa edilmiştir, ahşap gövdeli minaresi ise sac ile kaplanmıştır.

İHMAL CAMİİ

İhmal Camii, 1715 yılında Topçuoğlu Ebubekir oğlu Abdullah tarafından yaptırıldı. Gürcü Kapı semtinde bulunan ve 2012 yılında restore edilen camii ve aslına uygun yeniden yapılan minaresi ile Erzurum’un en eski camilerinden biridir.

Dikdörtgen planlı ve orijinalinde düz dam örtülü bir cami iken, geçirdiği restorasyonlarda çatı yapılmıştır. Ahşap direkler üzerinde duran camide son cemaat yerinin sağındaki merdivenle mahfile çıkılır. Son cemaat yeri de mevcut olan caminin geçtiğimiz yıllarda maalesef oyma işlemeli giriş kapı kanatları boyanmıştır. İşlemeli demir kapı tokmakları ise günümüze zarar görmeden ulaşabilmiştir.

Caminin sade taş mihrabı ve sağ tarafında, ahşap minberi bulunmaktadır. Minberin görünen  bölümleri geometrik motiflerle süslüdür.

Ahşaptan yapılmış ve oluklu sac ile kaplanmış  orijinal minarenin yerine geçirdiği tamirlerde, Osmanlı sitilinde tuğla, bir minare yapılmıştır. Minare Kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir; gövdede kesme taş, şerefede ise tuğla kullanılmıştır.   


Düz dikdörtgen, dardan içeri doğru  genişleyen pencereler ile ibadet mekanı aydınlatmaktadır.  

ALACA KÖYÜ CAMİİ ILICA

Ilıca Alaca Köyünde bulunan Caminin  girişi üzerinde yer alan kitabeye göre;  1699 tarihinde  sipahi beyi Mezid oğlu Mustafa tarafından yaptırılmıştır. İçten 11.35 x 9.30 m. ölçülerinde dikdörtgen bir alan üzerine kurulmuştur.

Dört ahşap direk tarafından taşınan, ahşap tavana  sahiptir. Mihrap ve yapının dört köşesinde kesme taş kullanılmış kalan bölümler yığma taşla inşa edilmiştir.

Caminin kuzey kesiminde, iki ana ahşap taşıyıcı ile bunların arasına yerleştirilmiş iki küçük ahşap direk tarafından taşınan mahfil kısmı yer alır. Mihrap mukarnaslı bir yaşmağa sahip olup, üç yönden düz silmelerle çerçevelenmiştir. Mukarnaslar sade ve basittir. Minaresi ahşap olup, sacla kaplanmıştır.

Cami ana kapısı önüne sonradan  son cemaat yeri ve sundurma eklenerek caminin orijinalliği yitirilmiştir.