25 Aralık 2013 Çarşamba

ALACA KÖYÜ CAMİİ ILICA

Ilıca Alaca Köyünde bulunan Caminin  girişi üzerinde yer alan kitabeye göre;  l699 tarihinde  sipahi beyi Mezid oğlu Mustafa tarafından yaptırılmıştır. İçten 11.35 x 9.30 m. ölçülerinde dikdörtgen bir alan üzerine kurulmuştur.

Dört ahşap direk tarafından taşınan, ahşap tavana  sahiptir. Mihrap ve yapının dört köşesinde kesme taş kullanılmış kalan bölümler yığma taşla inşa edilmiştir.

Caminin kuzey kesiminde, iki ana ahşap taşıyıcı ile bunların arasına yerleştirilmiş iki küçük ahşap direk tarafından taşınan mahfil kısmı yer alır. Mihrap mukarnaslı bir yaşmağa sahip olup, üç yönden düz silmelerle çerçevelenmiştir. Mukarnaslar sade ve basittir. Minaresi ahşap olup, sacla kaplanmıştır.

Cami ana kapısı önüne sonradan  son cemaat yeri ve sundurma eklenerek caminin orijinalliği yitirilmiştir.