28 Eylül 2015 Pazartesi

UMUDUM BABA KABRİ

Umudum Köyü Camii ve Umudum Baba Kabri; Erzurum'un kuzeyinde, şehir merkezine 16 kilometre mesafedeki Umudum köyünde bulunmaktadır. 1500 lü yıllarda kendisi tarafından yaptırılmış olan  Köy Camiine 1550 yılında vefat ettiğinde  defnedildiği bilinmektedir.

Camide sağ taraf boyunca on bir adet kabir mevcut olup, minberin sağ yanındaki birinci mezar Umudum baba, yanındaki oğlu Halil Halveti, üçüncü mezar hanımına diğer yedi mezarda mürit ve aile fertlerine, on birinci mezarında Bağdatlı Hasan baba adında bir zata ait olduğu rivayet edilmektedir.

Tarihçi Abdurrahim Şerif Beygu burası hakkında şu bilgileri vermektedir.

”Umudum Baba adında bir Türk büyüğü buraya gelip yerleşmiş ve burada ölmüştür. Köyde bunun adını almıştır. Hüseyni defterinde: Umudum köyünün Umudum baba vakfiyesine vakf edildiğini gösterir”.  

HACI AHMET BABA TÜRBESİ

Hacı Ahmet Baba Türbesi; Erzurum  Merkez ilçesine bağlı olan ve Erzurum’a 21 km uzaklıkta bulunan Kümbet Köyündedir. Türbede halk tarafından çeşitli manevi değerler ve mucizeler yüklenen Hacı Ahmet Baba’nın meftun bulunduğu rivayet edilmektedir. Kümbet Köyü adını bu türbeden almıştır.


Türbenin kitabesi bulunmadığı için ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 2001 yılında Hacı Ahmet Kangı tarafından restore ettirilmiştir.

YIKILGAN KÖPRÜSÜ


Yıkılgan Köprüsü; Deveboynu sırtlarında  Yıkılgan köyü  sınırları içerisinde eski Erzurum-Pasinler yolu üzerinde bulunmaktadır.

Kitabeleri olmayan köprünün; 1800 lü yılların sonunda yapıldığı bilinmektedir. E- 80 Uluslararası Karayolu'nun yapılmasıyla birlikte Yıkılgan Köprüsü'nün ve güzergâhının önemini kaybetmesi üzerine köprünün sahipsizliğe terk edildiği ve  yıkılmaya yüz tuttuğu görülmektedir.

 

HAHULİ MANASTIRI VE KİLİSESİ

Hahuli Manastırı ve Kilisesi;  Erzurum’un, Tortum İlçesi, Bağbaşı Köyü’ndedir. Bir ana kilise, 10 şapel ve manastır ile ek yapılardan meydana gelmiştir. Tao hükümdarı III. Davit (Kurapalati) tarafından, 978-1001 yılları arasında inşa ettirildiği ve bütün yapıların 10 ncu yüzyılda tamamlanarak, kilisesinin Meryem Ana’ya adandığı bilinmektedir.

Manastırın ana kilisesi olan Hahuli Kilisesi, kubbeli bir yapıdır, kare planlı orta mekan, doğuda apsis duvarlarına, batıda iki serbest destek üzerine oturan 25 m. yüksekliğindeki kubbe ile örtülüdür. Merkezi mekan dört yönde, haç kollarıyla genişletilmiştir. Kilise zengin duvar resimleri ve taş süslemeleri ile donatılmış olup, resimlerin ve süslemelerin bazıları günümüze kadar ulaşmıştır.

Ana kilisenin avlusunda, biri ana kilisenin güneyinde diğeri kuzeyinde bulunan tek nefli iki şapel bugün de büyük ölçüde ayaktadır. Biri ana kilisenin güneyinde, diğeri güneydoğusunda bulunan tek nefli iki küçük şapel ise, tamamen yıkılmıştır. Manastırın surlarının dışında, güneydoğu tarafında, derenin sağ kıyısında bulunan tek nefli şapel, büyük ölçüde ayaktayken, ana kilisenin batısında yer alan şapel ise yıkılmıştır. Manastırın surlarının dışında, güneybatısında bir başka şapel bugün büyük ölçüde ayaktadır.

1556 tarihinde camiye çevrilen kilise, Rus işgali sırasında kısa bir süreliğine kilise olarak kullanılmış; Rusların çekilmesinden sonra tekrar cami olmuştur. 1981 yılında TC. Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilerek korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları arasına alınmıştır.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

GAZİ ORTAOKULU


Gazi Ortaokulu 1928 yılında Cumhuriyet binaları kapsamında okul olarak yapılmış ve Atatürk’e atfen Gazi ismi verilmiştir.  Bu üç katlı taş binada eğitim öğretime 1990 yılına kadar devam edilmiş ancak ne yazık ki bina daha sonra yıkılmıştır. 

OLTU SELÇUKLU HAMAMI

Selçuklu Hamamı; Oltu Kalesinin doğu eteğinde ve Oltu Çayının kenarında bulunmaktadır. 

Selçuklulardan önce ve Sakalar zamanından kalma olduğu rivayet edilen hamamın  çok az bir bölümü sağlam kalmış, geçtiğimiz günlerde ise kubbesi de çökmüştür.