28 Eylül 2015 Pazartesi

HAHULİ KİLİSESİ VE MANASTIRI

Hahuli Manastırı ve Kilisesi; Erzurum’un, Tortum İlçesi, Bağbaşı Köyü’ndedir. Gürcü Kralı Kuropalat David tarafından, 978-1001 yılları arasında inşa ettirildiği ve manastır kilisesinin Meryem Ana’ya adandığı bilinmektedir.

Kilisesi, kare planlı orta mekan, doğuda apsis duvarlarına, batıda iki serbest destek üzerine oturan 25.00 m. yüksekliğindeki kubbe ile örtülüdür. Merkezi mekan dört yönde, haç kollarıyla genişletilmiştir.


1556 tarihinde camiye çevrilen kilise, Rus işgali sırasında kısa bir süreliğine kilise olarak kullanılmış; Rusların çekilmesinden sonra tekrar cami olmuştur. 1981 yılında TC. Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilerek korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları arasına alınmıştır.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.