27 Haziran 2013 Perşembe

BU DERENİN GEVENİ (HAY LİLİM HOY LİLİM)

(Hay Lilim Hoy Lilim) Bu Derenin Geveni
(Cano Can Ha Cano Can) Geven Bastı Geveni
Hay Lilim Hoy Lilim) Paşadan Emir Gelmiş
(Cano Can Ha Cano Can) Seven Alsın Seveni

(Hay Lilim Hoy Lilim) Dağda Harman Olur Mu

(Cano Can Ha Cano Can) Böyle Ferman Olur Mu
(Hay Lilim Hoy Lilim) Yana Yana Kül Oldum
(Cano Can Ha Cano Can) Küle Derman Olur Mu 

Kaynak-Kemalettin Şenocak
Derleyen-Muzaffer Sarısözen
Nota-Muzaffer Sarısözen
Yöre-Erzurum/Şenkaya/Bardız