15 Ağustos 2015 Cumartesi

İSPİR KARAKALE KALESİ

İspir’e 45 km. uzaklıktaki Karakale Köyü’nün yaklaşık 3 km. kuzeybatısındadır. Çevreye bütünüyle hakim bir konumda yer alan kale Ortacağdan kalma bir karakol kalesidir ve 100 metrelik bir  tepe üzerine kurulmuştur, aşırı derecede tahrip olduğundan dolayı özelliğini kaybetmiştir.


Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.