17 Aralık 2012 Pazartesi

ALBAYRAK GAZETESİErzurum'da 14 Mart 1913 tarihinde yayımlanmaya başlayan Albayrak Gazetesi Selim Polat tarafından; İttihat ve Terakki Partisinin yayın organı olarak kurulmuştur.

Albayrak, ilk çıktığı günlerde sönük kalmış, Birinci Dünya Savaşı sırasında Erzurum’un Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine ise basımı durdurulmuştur. 12 Mart 1918 tarihinde şehrin kurtarılması ile Süleyman Necati Bey, Erzurum'a gelerek gazetenin idaresini eline  almıştır.

Haftada bazen bir, bazen de iki defa çıkarılan Albayrak Gazetesi, yayın hayatı boyunca halkın milli duygularına seslenmeyi esas alarak; özellikle, Doğu Anadolu Bölgesinde başlayan haksız işgal hareketlerine karşı tepkisini, içeriğindeki makaleler ve haberlerle Türk kamuoyuna duyurmuş  ve bölgenin Türk vatanı olduğu, Türk topraklarından kopartılamayacağı savunmuştur.

Bölge halkının işgaller karşısında bilinçlendirilmesi, birlik halinde işgale karşı mücadele edilmesi fikrini ön plana çıkararak, Milli Mücadele Hareketine katkıda bulunan Albayrak; yayınladığı yazılarla Heyet-i Temsiliye’nin çalışmalarına da destek olmuş, halkın örgütlenip Kuvayı Milliye birlikleri oluşturarak mücadeleye girişmesi konusunda teşvik edici rol oynamış ve Milli Mücadeleyle ilgili haberleri Türk ve Dünya kamuoyuna duyurarak kurtuluş sürecine katkı sağlamıştır.