15 Mayıs 2013 Çarşamba

MEREKTE SARI SAMAN


Merekte sarı saman
Ağam yar paşam yar
Gel dolaşak bir zeman uy uy
Düşmanlar baş kaldırmış
Ağam yar paşam yar
Ayrı gezek bir zeman uy uy
(Gel dolaşak bir zeman)

Ayvada nar olaydım
Ağam yar paşam yar
Bahçede bar olaydım uy uy
Ellere yan bakma sen
Ağam yar paşam yar
Sana ben yar olaydım uy uy

Bahçelerin barıyam
Ağam yar paşam yar
Ayvasıyam narıyam uy uy
Vallahi bakmam ele
Ağam yar paşam yar
Ben senin öz yarınam uy uy

Kaynak-Faruk Kaleli 
Derleyen-Muzaffer Sarısözen 
Nota-Muzaffer Sarısözen 
Yöre-Erzurum