15 Mayıs 2013 Çarşamba

KUŞBURNU PÜRLENİR Mİ 1


Kuşburnu pürlenir mi di dön dön dön beriye
Dibi süpürlenir mi oğlan da gel gel pencireye
Köy içinde yar seven di dön dön beriye
Mendili kirlenir mi oğlan da gel gel pencireye

Kuşburnunun alına mi di dön dön dön beriye
Mendil sardım dalına mi oğlan da gel gel pencireye
Bülbül güle ah eder mi di dön dön dön beriye
Ben de nazlı yarime mi oğlan da gel gel pencireye

Kuşburnunun kurusu mi di dön dön dön beriye
Geçti kızlar sürüsü mi oğlan da gel gel pencireye
Sürüsünden fayda yok mi di dön dön dön beriye
Yaktı beni birisi mi oğlan da gel gel pencireye 

Kaynak-Remzi Dane   
Derleyen-TRT Erzurum Rad. THM. Md.
Nota-Lütfü Ortakale
Yöre-Erzurum