15 Ocak 2015 Perşembe

AĞAVER (DEMİRGEÇiT) KÖYÜ KÖPRÜSÜ

Ilıca-Kandilli arasında, Ilıca'nın 5 kilometre batısında Ağaver (Demirgeçit) Köyü'nde, Karasu üzerinde bulunmaktadır. Köprünün mermer kitabesinde  1322 yılında Trabzonlu Nemlizadelerden Hacı Ahmed ve Hacı Mahmud adlı kardeşler tarafından yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Köprü 1989-91 yılları arasında Karayolları Genel
Müdürlüğünce yenilenmiş, bu yenilenme esnasında orijinalliğini tamamen kaybetmiştir.

Düzgün kesme bazalt taşlarıyla yapılmış olan köprünün iki yanında kalın, sağlam blok taşlardan oluşan semer görünümlü korkuluklar vardır.


Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.