14 Haziran 2015 Pazar

KAMBUROĞLU HANI

Gölbaşı semtinde, Köse Ömer Ağa Mahallesindedir, giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesinde 1906 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Han, uzun dikdörtgen bir avlunun iki yanına dizilmiş 21 dükkandan oluşmaktadır. İnşasında  kesme taş ve yer yer moloz taş kullanılmıştır.

Geçirdiği bir yangın sonucu hanın  üst örtüsü tamamen yok olmuştur. Günümüzde harap ve bakımsız olan handa mobilyacılar faaliyet göstermektedir.