14 Haziran 2015 Pazar

TOPARLAK BABA TÜRBESİ

Toparlak Baba Türbesi; ismini verdiği Erzurum Merkez Toparlak Köyünde  bulunmaktadır. Türbede 1500 lü yıllarda Horasan’dan yöreye gelerek buraya yerleşen ve asıl adı Şeyh-î Zûrvans olan zatın yattığı bilinmektedir. Fiziki yapısı kısa ve şişman olduğu için bu zatın zamanla asıl ismi unutularak Toparlak Baba dendiği rivayet edilir.