3 Temmuz 2013 Çarşamba

İÇTİMAİ ADETLERİMİZ - İNANÇLARIMIZ ERZURUM İLİNDEKİ ZİYARET YERLERİMİZ

İÇTİMAİ ADETLERİMİZ - İNANÇLARIMIZ ERZURUM İLİNDEKİ ZİYARET YERLERİMİZ          
Doç.Dr.ZEKİ BAŞAR
SEVİNÇ MATBAASI 1972

Doç.Dr.Zeki Başar bu eserinde; Erzurum il merkezinden başka, onüç ilçe ile bunlara bağlı bir çok köyde ziyaret yerleri konusunda yaptığı araştırma ve çalışmaları aktarmaktadır. Hem adetler ve batıl inançlar tespit  edilmekte, hem de bunların ilkel dinlerle ilişkileri belirtilerek eleştirel değerlendirmeler yapılmaktadır.

Tespit edilen iki yüz kadar ziyaret yerinin mevkii ve nitelikleri, buraları ziyaretten beklenenler, ziyaret ritüelleri, halkı buraları ziyarete iten nedenler açıklanıyor. Kitapta, kent merkezindeki otuzbeş kadar ziyaret yeri anlatıldıktan sonra, merkez ilçeye bağlı köylerdeki ziyaret yerleri ve ayrıca, Dumlu, Ilıca, Ovacık, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Pasinler, İspir, Karayazı, Narman, Olur, Oltu, Şenkaya, Tekman, Tortum ilçeleri ziyaret yerleri anlatılıyor.

Tuzcu köyündeki Tapduk Baba ve Yunus Emre ziyaretlerine, o tarihe kadar yayın konusu olmamış “yatır” örneklerine yer veriliyor, efsaneler dile  getiriliyor.