5 Temmuz 2013 Cuma

ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE ERZURUM 1202-1318

ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE ERZURUM 1202-1318  
Dr.OSMAN GÜRBÜZ
AKTİF YAYINEVİ 


Dr.Osman Gürbüz;  XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde bölge, Erzurum Selçuklu Beyliği'nin kuruluşuna, bir siyasi oluşumun komşuları ve Anadolu Selçuklu Devleti ile ilişkilerine, varoluş kavgasını sürdürebilmek için şehzadelerini Gürcü prensleriyle evlendirip Celaleddin Harezmşah ittifakına katılmalarına ve yaptıkları yanlış seçim yüzünden beyliklerini kaybetmelerine tanık olur. Yüzyılın ikinci çeyreğinde yöre, Konya’daki merkezi hükümete bağlanarak bir yandan Keykubad ve Keyhüsrev zamanının zenginlik ve refahını yaşarken, diğer yandan şehir Moğol tehlikesine karşı ana savunma üssü olarak hazırlanır. Aynı yüzyılın üçüncü çeğreğinde işgalin olumsuz etkilerinden sıyrılan şehir, Bağdat'ın yerini alan İlhanlı başkenti Tebriz'i Akdeniz ve Karadeniz'e bağlayan yolların kavşağında önemli bir ticaret merkezi haline dönüşür. XIV. yüzyıl başlarında Gazan ve Olcaytu hanların bayındırlık hamlesinden yüklü bir pay alır. 

Selçuklu ülkesinin Doğu Anadolu ucunu oluşturan Erzurum bölgesinin tarihinin aynı zamanda Anadolu Selçuklularının tarihi olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir.