4 Temmuz 2013 Perşembe

ERZURUM KONGRESİ MİLLİ MÜCADELE TARİHİ 1

ERZURUMKONGRESİ  MİLLİ MÜCADELE TARİHİ 1
MAHMUT GOLOĞLU
İŞ BANKASI YAYINLARI

Erzurum Kongresi; Mahmut Goloğlunun Milli Mücadele Tarihi dizisinin ilk kitabı, Milli Mücadelenin dönüm noktalarından Erzurum Kongresini hazırlayan koşulların bir tablosuyla açılıyor.

İtilaf Devletlerinin Doğu Anadoluda ve Doğu Karadenizde bağımsız devletler kurulmasına yönelik desteği, bu yörelerde Müdafaa-i Hukuk hareketlerinin doğuşuna yol açar.

Mütareke ortamının işgal ve belirsizliklerle örülü ortamında, çetelerin patlayan silahları arasında Müdafaa-i Hukuk derneklerinin meşru zemin arayışları sürmektedir.

Bu arayış, böyle bir ortamda Samsuna çıkan Mustafa Kemalin de dikkatinden kaçmaz. Böylece Milli Micadelenin halka ve hukuka dayanan zemininin temelleri, asıl kaygısı bölgenin kuruluşuna odaklanmış olan Erzurum Kongresinde atılır.