4 Temmuz 2013 Perşembe

ERZURUM KONGRESİ'NE KATILAN DELEGELER

Erzurum Kongresi'ne Katılan Delegeler  
Yücel ÇİL
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

Araştırmacı yazar; Yücel Çil, kaleminden Erzurum Kongresine katılan delegeler; I. Dünya Savaşı’ndan sonra Türk Milleti’nin bağımsızlığını, egemenliğini, millet ve insanlık haklarını yok etmek isteyen güçlere karşı, şartların ağırlığından ürkmeden memlekete sahip çıkan, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere gerçek vatanseverlerden bazıları Erzurum Kongresi'nde bir araya gelerek, vatanı kurtarma ve milli iradeyi hakim kılma konusunda aralarında güç birliği yapmışlardı.


İşte bu güç birliği çetin bir mücadeleden sonra amacına ulaşmış ve bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını sağlamıştır. Memleketin kaderini böylesine etkileyen bu kongrenin amaçları kadar, kongreye katılan delegelerin katkısı da hiç şüphesiz inkâr edilemez. Çünkü o günkü olumsuz şartlarda millî bir mücadeleye girişmek ancak “gerçek vatanseverlerin” yapabileceği bir davranıştır.