3 Temmuz 2013 Çarşamba

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİNDEN NASİHATLER (AVNİKLİ MOLLA HALİL’E)

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİNDEN NASİHATLER 
AVNİKLİ MOLLA HALİL
SADELEŞTİREN ALİ SÖZER
ŞADIRVAN YAYINLARI

Kitap Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin sadık müritlerinden Avnikli Molla Halil’e, bir Cuma günü ikindi namazından sonra yaptığı nasihatlerden oluşmaktadır. Velilerin halleri ve sözleri bütün Müslümanlar için şifadır. Onların nasihatlerine kulak vermek manevî hastalıklardan kurtulmanın yegâne yoludur. Çünkü kalbin ve diğer latifelerin hallerini en iyi onlar bilir.

Rabıta, teveccüh, ihlâs, teslimiyet, kabir ziyareti, sabır, zikir, hizmet gibi konuların işlendiği bu küçük risaleyi sadeleştiren Ali Sözer, eseri içinde geçen hadis-i şerifleri isnadıyla birlikte naklederek ve gerekli dipnotları ekleyerek yayına hazırladı.