3 Temmuz 2013 Çarşamba

ERZURUM VE ÇEVRE KÖYLERİNDE DİNİ HAYAT

ERZURUM VE ÇEVRE KÖYLERİNDE DİNİ HAYAT
Prof. Dr. ÜNVER GÜNAY
DERGÂH YAYINLARI

Erzurum ve köylerinin  dinî yaşayışını, örf ve âdetlerini ve davranışlarını  "din sosyolojisi"nin ışığında araştıran, Prof. Dr. Ünver Günay’ın değerli eseri.