4 Temmuz 2013 Perşembe

ERZURUM AŞIKLIK GELENEĞİ

ERZURUM AŞIKLIK GELENEĞİ
Dr.METİN ÖZARSLAN
AKÇAĞ BASIM YAYIN


Aşıklık geleneğinin Erzurum`da, değişme şartlarına intibak ederek canlılığını sürdürdüğü bir vakıa olarak ortadadır. Uyanık, zeki ve yaratıcı olan yöre aşıkları,karşılaştıkları menfi şartlara rağmen, sanatlarını ısrarla icra ederek geleneği yaşatmakta-dırlar. Aşık ve dinleyici birbirini tamamlar. Geleneğin devam etmesinde aşıklar kadar önemli olan dinleyici kitlesinin aşıklara ilgisi, geleneğin etkili ve değişmez unsurudur. Aşıklar, dinleyici çevreye, geleneğin icra zeminleri yanında, kitle iletişim araçlarını da kullanarak ulaşmaktadırlar. Böylece gelenek, Erzurum dışına taşarak bütün ülkeye hitap etmektedir. Hitap alanının genişlemesine karşılık geleneğe ilgi çevrenin insanıyla sınırlıdır. Dolayısıyla geleneğin yaşaması, yarınlara taşınması ve yeni şekiller/işlevler yüklenmesi de bu gelenek çevresinin ilgisine bağlıdır. Erzurum`da aşıklara ve aşıklığa duyulan sıcak ilginin taşıdığı canlılık, geleneğinin en sağlam yaşama zemini olarak ayaktadır.