5 Temmuz 2013 Cuma

BÜTÜN YÖNLERİYLE ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ SEMPOZYUMBİLDİRİLERİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Hak Şerleri hayr eyler
Zannetmeki gayr eyler
Ârif ânı seyr eyler
Melâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.


16-18 Kasım 2011 tarihleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu’nda” bilim adamlarınca sunulan 69 tebliğden 49 tanesi konu bütünlüğü oluşturacak şekilde tasnif edilerek kitapta sunulmaktadır.