3 Temmuz 2013 Çarşamba

ERZURUMLU YEŞİLZADE MEHMED SALİH EFENDİ (HOCA, ŞEYH, SİYASETÇİ)

ERZURUMLU YEŞİLZADE MEHMED SALİH EFENDİ (HOCA, ŞEYH, SİYASETÇİ)
ÖMER HAKAN ÖZALP
DERGÂH YAYINLARI

1.BMM Erzurum milletvekili Yeşilzâde Salih Efendi’nin  renkli ve çok yönlü şahsiyeti  ile hayatı, eserleri ve konuşmaları Ömer Hakan Özalp'in titiz çalışmasıyla günümüze taşınıyor.

Salih Efendi 1874'de Erzurum'da dünyaya geldi. Erzurum Mülkiye Rüşdiyesi'ni bitirdi. Özel dersler aldı. Dar'ul Muallim'den mezun oldu. Haşiizâde Şeyh Ali Rıza Efendinin sohbetlerinde ve hizmetlerinde bulundu. 1897'de şer'i hukuk ve ceza muhakemeleri usulu okudu, iki yıl dava vekilliği yaptı. Onbir yılı müdür olmak üzere Numunei Terakki Mektebi'nde onbeş yıl öğretmenlik yaptı. Bursa'da ticaretle uğraştı. Bursa yöresi Müdafaayı Hukuk Cemiyeti merkez heyeti başkanlığına seçildi. Erzurum Kongresini takip etti. Milli Mücadele'ye hem parası hem de emeği ile yardım etti. 1. BMM'ne Erzurum milletvekili seçildi. Meclis'te birçok encümende görev aldı, pekçok kanun teklifi yaptı. İkinci Meclise alınmadı. Ankara'da bir süre kalarak ticaretle uğraştı, 1924'te İstanbul'a taşındı. Siyasetten çekilmesine rağmen 1925'te İstiklal Mahkemesi'ne verildi, Berat etti. Ancak öğretmenlikten çıkarıldığından ticaretle geçimini sağladı.