4 Temmuz 2013 Perşembe

ERZURUM KÖY SEYİRLİK OYUNLARI

ERZURUM KÖY SEYİRLİK OYUNLARI       
Yrd. Doç. Dr.DİLAVER DÜZGÜN
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI

Daha çok köy çevrelerinde, yılın belirli günlerindeki bazı törenlerle düğünlerde veya kış aylarında düzenlenen gecelerde sergilenen oyunlar, köy seyirlik oyunları olarak adlandırılmak-tadır. İncelemecilerin köylü temsilleri, köy tiyatrosu, köy orta oyunları gibi terimlerle ifade ettikleri bu oyunlara geleneğin kendisi bir ad vermez ve yapılan iş, "oyun çıkarmak", "oyun yapmak" deyimleriyle karşılanır. Bu oyunların bir kısmı özellikle belli günlerde sergilenirken bazıları herhangi bir günle sınırlı değildir.

Birinci gruptaki oyunlar, uzun bir geçmişe sahip olan, bünye-sinde barındırdığı motif ve figürlerle eski inançların izlerini yansıtan oyunlardır. İkinci gruptaki oyunlar ise konularını çoğunlukla günlük hayattan alırlar.


Bu araştırmada, bir takvim geleneğine bağlı olarak veya iklimsel değişiklikler sonucunda sergilenen ve aynı zamanda bir inanç temeline sahip olduğu izlenimini veren törensel nitelikli oyunlar hakkında genel bilgi verdikten sonra Yrd. Doç. Dr. Dilaver Düzgün  bu oyunların kökenini araştırmaktadır.