4 Temmuz 2013 Perşembe

ERZURUM KONGRESİ

ERZURUM KONGRESİ
GAZİ MUSTAFA KEMAL
YAYIN B

MustafaKemal’in kaleminden; Samsun’a çıktığı gün ve Erzurum Kongresi öncesinde genel durum ve görünüş:

1919 Yılı Mayısının 19uncu günü samsuna çıktım Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu grup, I.Dünya savaşında yenilmiş Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış. Büyük savaşın uzun yılları boyuca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi I. Dünya savaşına sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği yollar araştırmakta. Damat Ferit paşanın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf Devletleri, ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul’da.