4 Temmuz 2013 Perşembe

ERZURUM KAHVEHANELERİ VE AŞIK KAHVEHANESİ GELENEĞİ

ERZURUM KAHVEHANELERİ VE AŞIK KAHVEHANESİ GELENEĞİ
Yard. Doç. Dr.DİLAVER DÜZGÜN
AKTİF YAYINEVİ

Yard. Doç. Dr. Dilaver DÜZGÜN'ün araştırma eseri; bize Erzurum’da kahvehaneler ve Aşıklık Geleneği hakkında bilgi vermektedir.

Türk saz şiirinin tarihi merkezlerinden biri olan Erzurum, yüzyıllar boyunca yetiştirdiği âşıkları ve bunların çevresinde oluşan âşıklık geleneği ile dikkatimizi çeker. Kadı Darîr, Nefî, İbrahim Hakkı gibi söz ustalarını, ilim ve irfan erbabını yetiştiren Erzurum, geniş halk kitlelerinin temsilcisi olan âşıkları ortaya koymakta geç kalmamış; Emrah, Erbabî, Sümmanî gibi her biri kendi dönemine damgasını vuran ustaları da kültür tarihimize mal etmiştir.

Ey felek senin elinden abad olan görmedim
Düşüp çengine bir daha geri gelen görmedim
Nice yüz bin Süleymanlar hükmetti kaftan kafa
Tahtında berkarar olup bina salan görmedim.

Arş-ı kalemde gökler gark oldu nura
Haktan İncil, Zebur, Tevrat erer onun sırrına
Kur'an'dan hisse alanlar daha iner derine
Dad-ı hak olan kullarda nâhak yalan görmedim.

Sefil Şenlik derde düşmüş aşk için hazardadır
Ol Hûda'mın bir nişanı en ibtida nurdadır
Canım kurban bu vatana edep erkân burdadır
Diyar-ı gurbet ellerde kadir bilen görmedim.